Ficha técnica

MyGuide: Plattform för digital anpassning och automatisering

Företag förväntar sig att digitala transformationsprojekt ska förbättra produktiviteten, minska kostnaderna för sökning och support, och ge en skjuts till innovation i hela företaget. MyGuide ger företag en stabil men användarvänlig Digital Adoption Platform där de kan introducera nya användare, implementera förändringar, öka produktiviteten och förbättra resultatet med interaktiva guider i realtid. Skapa fokus på produktivitet, innovation och viktiga uppgifter.

Recursos relacionados

Quer continuar aprendendo? Conheça nossos produtos, histórias de clientes e as informações mais recentes do setor.

Cornerstone Guide

Ficha técnica

Cornerstone Guide

Organizations expect digital transformation projects to improve productivity, reduce search and support costs, and boost innovation across the board. Cornerstone Guide gives organizations a robust but simple-to-use Digital Adoption Platform to onboard users, roll out changes, enhance productivity, and improve performance with real-time and interactive guides. Create focus on productivity, innovation, and high-value tasks.

Agende uma conversa individual personalizada

Converse com um especialista da Cornerstone sobre como podemos atender às necessidades específicas de gestão de pessoas da sua organização.

© Cornerstone 2024
Avisos legais