História de cliente

RPS vill “göra det komplexa enkelt”

Nonprofit page hero

5000

Medarbetare

Serviços profissionais

Bransch

2020

Kund sedan

RPS är ett globalt tjänsteföretag som specialiserar sig på naturliga och byggda miljöer med närvaro i fler än 125 länder.Företaget har en bred medarbetarbas, från konsulter till akademiker, forskare, arkitekter och ingenjörer och alla kategorier däremellan. Fram till 2018 var HR decentraliserat utan någon globalt övergripande funktion eller People Director och man arbetade med manuella system och processer.

Göra det komplexa enkelt

RPS behövde ett prestationsramverk som kunde fungera för alla delar av verksamheten. År 2017 deltog mindre än 50 procent av RPS anställda i någon form av utvecklingssamtal och det var helt nödvändigt att få till stånd ett globalt molnbaserat ramverk som var lättillgängligt, enkelt att använda internationellt och fungerade för många olika kategorier av medarbetare. HR-teamet på RPS mjukstartade med ett manuellt ramverk på papper som var utformat för att skapa dialog och vänja teamet vid prestationsbaserade samtal. När det var dags att gå vidare erbjöd Cornerstone OnDemand en bra molnbaserad lösning. Performance-lösningen började användas direkt av RPS medarbetare. Därefter har företaget kompletterat plattformen med tjänsterna Recruiting, Learning (inkl. Content Creation) och Mobile.

Fler meningsfulla samtal oftare

Eftersom RPS aldrig tidigare hade haft något prestationsramverk valde HR-teamet att mjukstarta. Man insåg att prestationsvärdering i dess enklaste form handlar om samtal. I stället för att direkt hoppa på en molnbaserad lösning, utvecklade RPS ett ramverk Progress@RPS med en manuell metod på papper så att teamet fick tid att vänja sig vid idén före övergången till en digital lösning. Innan verktyget Cornerstones Performance implementerades hade färre än 50 procent av företagets anställda omfattats av prestationsbaserade utvecklingssamtal, något som återspeglades i personalomsättningen. Många av de som lämnade företaget gjorde det på grund av otillräcklig karriärvägleding. Eftersom HR-funktionen var decentraliserad användes många olika performancestrategier i verksamheten. Med en ny CEO och Group People Director på plats kunde RPS prioritera prestationsuppföljning i hela organisationen. Man behövde en konsekvent genomförd global lösning.

Skapa förtroende

När bara 50 procent av medarbetarna var bekanta med traditionell prestationsledning var det viktigt för RPS att också förankra kontinuerlig prestationsledning (CPM) i den återstående gruppen som ett rutinmässigt, pålitligt och positivt inslag i arbetet. Att formulera mål för 5 000 anställda är inte helt enkelt. Det första året var det främst högre chefer och ledare som definierade utvecklingsmål men redan året därpå omfattades 4 000 medarbetare – helt utan någon digital plattform. Tracey Newton: "Vi ville börja med att förankra det här utan att våra medarbetare kände att det var en förändring som tvingades på dem av HR. Vi ville att de skulle se det som ett positivt inslag i arbetet." Nästa steg blev att utbilda linjechefer i deras teamstödjande roll.

Varför välja Cornerstone?

2020 började RPS implementera Cornerstone's plattformar Performance, Learn och Recruit i flera tidzoner samtidigt som pandemin fortfarande pågick. Den nya plattformen, Progress on Demand (POD), gör det möjligt för företagets medarbetare över hela världen att hålla kontakt med varandra. Plattformen erbjöd stabilitet för medarbetarna under en osäker tid i världen. Teamen kunde ansluta online med sina chefer för uppdatering om information och nya utmaningar i distansarbetet. De hade fortfarande tillgång till ny kunskap när fysiska möten inte längre var ett alternativ. 2017 hade deltagandet varit 50 procent men i slutet av 2020 hade RPS en genomförandegrad på hela 98 procent.

Dokumenterade resultat

2021 genomförde RPS nästa globala deltagarundersökning som kallades "Your Voice" med en imponerande svarsfrekvens på hela 85 procent. Undersökningen visade att linjechefernas effektivitet ökat med 8 procent. Påståendet att, Min linjechef tillhandahåller tydlig vägledning och tydliga mål för mig och mitt team. visade 12 procents förbättring.

Undersökningen visade också 8 procents förbättring för påståendet Min linjechef engagerar sig för att ge mig feedback om mina prestationer som stöd för att jag ska kunna bli bättre. "Det här är de två saker som jag är mest stolt över och ett direkt resultat av båda initiativen," säger Tracy Newton. RPS uppskattar att det är så enkelt att bygga ut Cornerstone's plattform med nya funktioner och man har också lagt till mobilt lärande som rullades ut i maj 2022. "Mobilappen är ett praktiskt tillägg eftersom vi har många medarbetare ute på fältet som nu kan känna sig delaktiga och ha tillgång till lärande när de är ute på jobb. Det är också enkelt att installera nya funktioner", tillägger Tracy Newton. RPS har licenser för Cornerstone's innehållskataloger som omfattar yrkeskunskaper, aktuella efterlevnadskrav, ledarskap och ledningsfunktioner, men man använder också verktyget Create Tool för att bygga internt innehåll eftersom man också har en hel del specialiserade befattningar.

Vad blir nästa steg?

Efter att ha infört Performance, Recruiting och Learning tillsammans med utrullningen av den mobila lärandefunktionen är RPS noga med att under en tid låta allt sätta sig innan man lägger till nya funktioner från Cornerstone. Men HR-teamet har redan nya djärva idéer om hur medarbetarna kan få ännu bättre kontroll över sin karriärutveckling. "Jag älskar idén med ’Välj ditt eget äventyr’ och vilka upplevelser och personlig utveckling det skulle kunna leda till. Det är något jag skulle vilja nå fram till, men i ärlighetens namn behöver vi nog ett eller två år för att komma upp till den nivån – vi behöver fortsätta förankra det vi redan har infört, säger Tracey Newton.

Recursos relacionados

Quer continuar aprendendo? Conheça nossos produtos, histórias de clientes e as informações mais recentes do setor.

Pride Month and beyond: Building inclusive workplaces through learning

Publicação em blog

Pride Month and beyond: Building inclusive workplaces through learning

In recent years, there’s been significant progress in advancing LGBTQ+ rights and fostering a more inclusive society. It’s crucial for organizations to actively support their LGBTQ+ employees and stay updated on current issues.

Agende uma conversa individual personalizada

Converse com um especialista da Cornerstone sobre como podemos atender às necessidades específicas de gestão de pessoas da sua organização.

© Cornerstone 2024
Avisos legais