Onderzoek van Cornerstone toont groeiende discrepantie aan in vertrouwen in skills tussen werkgevers en werknemers

4. Mai 2022

  • Tekort aan vaardigheden en getalenteerde medewerkers staat boven aan lijst van dringende organisatorische problemen
  • High performing-organisaties die prioriteit geven aan leer- en vaardigheidsontwikkelingsprogramma's voor hun personeel bouwen hun voorsprong verder uit

Cornerstone OnDemand, Inc., vooraanstaand leverancier van adaptieve HR-oplossingen, heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van haar wereldwijde onderzoek naar organisatorische trends in de ontwikkeling van vaardigheden. Het rapport, Thriving in the Global Skills Shortage: Your Path Through the Wilderness, is de tweede gedetailleerde, wereldwijde skills-analyse die is uitgevoerd door het Cornerstone People Research Lab. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat bijna de helft van de bevraagde werkgevers een tekort aan vaardigheden en getalenteerde medewerkers voor de komende drie jaar in zijn top drie van meest urgente problemen heeft staan. Verder laat het rapport een sterke positieve correlatie zien tussen enerzijds de algehele bedrijfsprestaties en anderzijds de kwaliteit van de ondersteuning om nieuwe vaardigheden aan te leren en van de ontwikkelingsmogelijkheden die aan werknemers worden geboden.

In de tweeledige wereldwijde enquête vraagt Cornerstone de mening van 1.800 medewerkers en meer dan 800 zakelijke leiders in Noord-Amerika, EMEA en Azië-Pacific. Net als in 2020 bracht ook de enquête van 2022 in kaart hoe de respondenten de continue investeringen van hun organisatie ervoeren in initiatieven om vaardigheden te ontwikkelen. Ook konden de respondenten hun mening geven over de mogelijkheden om talent en bedrijfsresultaten te beïnvloeden, en konden ze aangeven hoe goed ze met de pandemie omgingen.

Een belangrijke bevinding uit het onderzoek van 2020 was de zogeheten Skills Confidence Gap van 30 procent; die geeft de discrepantie aan tussen werkgevers die geloven dat ze hun werknemers vaardigheden bijbrengen en werknemers die gebrekkig vertrouwen hebben in het vermogen van hun werkgever om hen die vaardigheden daadwerkelijk bij te brengen. Volgens het onderzoek van 2022 is deze discrepantie zelfs groter geworden voor gemiddeld en slecht presterende organisaties. Terwijl het vertrouwen van werkgevers in hun vermogen om de behoeften van de werknemers te begrijpen en eraan tegemoet te komen volgens het recente onderzoeksrapport toenam, nam het vertrouwen van de werknemers met vijf procentpunten af; slechts 55% van de werknemers zei dat de ontwikkeling van hun vaardigheden binnen hun organisatie een prioriteit was.

"Het meest recente onderzoek van het Cornerstone People Research Lab laat zien dat organisaties en hun medewerkers de ontwikkeling van vaardigheden steeds belangrijker vinden", zegt Himanshu Palsule, CEO van Cornerstone. “Helaas blijft de discrepantie groeien tussen hoe organisaties hun vermogen zien om vaardigheden te ontwikkelen en hoe werknemers dit ervaren. Daarom blijft Cornerstone leer- en talentinnovaties versnellen door te opereren op het snijvlak van technologie, data en people experience. Ons doel is om onze klanten betere leer- en vaardigheidsprogramma's te laten ontwikkelen, die afgestemd zijn op de behoeften van mensen en die goede bedrijfsresultaten tot gevolg hebben.”

Belangrijkste resultaten

In veel gevallen verergerde of versnelde de pandemie de problemen die het aanpassings- of veranderingsvermogen van de organisatie sowieso al beperkten. Langdurige tekorten aan talent en nieuwe uitdagingen zoals het snelle tempo van de digitale transformatie hebben hun weerslag gekend, en beïnvloeden het vermogen van veel organisaties om te presteren, te groeien en te innoveren. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • Werkgevers en werknemers liggen niet volledig op één lijn qua skill-focus. Er blijft een kloof bestaan tussen werkgevers en werknemers als het gaat om het vertrouwen in het huidige vermogen van hun organisatie om hen te helpen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Deze kloof hield niet alleen aan vanaf 2020, maar werd gemiddeld genomen groter.
  • Werknemers hebben er geen vertrouwen in dat hun bedrijf in de toekomst prioriteit zal geven aan vaardigheden. Uit het onderzoek bleek dat slechts 55% van de werknemers erop vertrouwt dat hun organisatie prioriteit zal geven aan nieuwe kansen op het gebied van de ontwikkeling van vaardigheden.
  • De Skills Confidence Gap, de discrepantie in de mate van vertrouwen op het gebied van vaardigheden, werd kleiner of groter al naar gelang de prestaties van de organisatie. High-performing organisaties (HPO's) kenden op dat gebied een veel kleinere discrepantie tussen werknemers en werkgevers. HPO's gaven niet alleen veel meer prioriteit aan de ontwikkeling van vaardigheden dan andere bedrijven, maar ze zaten doorgaans ook op één lijn met hun werknemers – de discrepantie tussen de perceptie van werkgever en werknemer bedroeg slechts 11%. Slecht presterende organisaties hadden de ontwikkeling van vaardigheden veel lager op de agenda staan, en bovendien was minder dan 20% van de werknemers in die organisaties het eens met de stelling dat de ontwikkeling van vaardigheden een belangrijk doel is: een kloof van 42%.

HPO’s geven het voorbeeld

Uit het rapport blijkt dat HPO’s het goede voorbeeld geven; 72 procent van de HPO's wereldwijd meldde dat ze het komende jaar al prioriteit wilden geven aan investeringen in de ontwikkeling van vaardigheden. Aangezien HPO’s doorgaans ook beter dan andere organisaties scoren qua organisatieresultaten en het vertrouwen van werknemers in nieuwe skills-initiatieven, mag gesteld worden dat HPO’s een voortrekkersrol spelen.

Toekomstperspectief

Om de vertrouwenskloof tussen werknemers en werkgevers te verkleinen en onzekerheid weg te nemen, bevat het rapport Thriving in the Global Skills Shortage: Your Path Through the Wilderness, enkele praktische stappen waarmee organisaties toekomstige vaardigheden met een hoge impact kunnen ontwikkelen:

  • Breng de toekomstige vaardigheden in kaart die je organisatie nodig heeft en bekijk waar mogelijk discrepanties in skills voorkomen bij de medewerkers
  • Integreer intelligente skills-technologie in de andere tools voor loopbaanontwikkeling die je organisatie al gebruikt of zou moeten gebruiken
  • Bevorder een leercultuur die prioriteit geeft aan het opbouwen van vaardigheden en die mensen in staat stelt te groeien
  • Denk strategisch en stel relevantere, modernere en meer gepersonaliseerde leerstof ter beschikking
  • Kijk bij het invullen van vacatures eerst naar interne medewerkers, om de ontwikkeling van vaardigheden en loopbaangroei te stimuleren.

“Om hun personeel voor te bereiden op de toekomst, moeten organisaties in toenemende mate een skills-bevorderende benadering hanteren bij initiatieven die leren en talentontwikkeling ondersteunen.Dat doen ze door in kaart te brengen welke skill gaps er bestaan, welke vaardigheden in de toekomst nodig zijn en welk pad hun mensen in staat stelt om zich die vaardigheden eigen te maken”, zegt Ajay Awatramani, Chief Product Officer bij Cornerstone. “En dat is precies wat we bij Cornerstone doen. We bouwen onze oplossingen rond onze skills-technologie om onze klanten te helpen ervaringen te creëren waarbij vaardigheden centraal staan in de ontwikkeling van medewerkers en daarmee in een succesvolle carrière.”

Meer resultaten uit het onderzoek en het volledige rapport Thriving in the Global Skills Shortage: Your Path Through the Wilderness zijn hier te vinden.

© Cornerstone 2024
Impressum