Blogbeitrag

"Quiet hiring": sålla bland kandidater och anställ bara de bästa

Cornerstone Editors

Många organisationer försöker fortfarande hitta i djungeln av modeord som formade 2022, som "quiet quitting" och "quiet firing". Nu finns dessutom en ny term att lägga till i HR-ordboken. Det är modefrasen "quiet hiring" som alla, från styrelserum till fabriksgolv, ironiskt nog, diskuterar högljutt.

"Quiet hiring" handlar om att företag tillsätter vakanta tjänster genom att utbilda anställda de redan har. Med tanke på att det finns 4,8 miljoner fler vakanta tjänster än vad det finns tillgängliga arbetare – i en ekonomisk nedgång – letar företag med ljus och lykta efter kostnadseffektiva sätt att fylla kompetensluckor och maximera den talang de redan har. Företag i EMEA använder det som en effektiv metod som innebär att företag kan få kontakt med kvalificerade kandidater som kanske inte aktivt letar efter nya karriärmöjligheter. Denna metod är särskilt användbar när man letar efter specialistkompetens inom områden som teknik eller sjukvård, där det finns gott om passiva kandidater. I Deloittes Global Human Capital Trends-rapport framkom att 92 procent av företagen i EMEA anser att traditionella rekryteringsmetoder inte längre är ett effektivt sätt att attrahera de främsta talangerna.

"Quiet hiring" kan innebära att du kan täppa till talangluckor internt utan att lägga tid, pengar och resurser på nyrekrytering.

Kritiker kan se "quiet hiring" som ett sätt att lägga extra arbetsbördor på befintliga medarbetare, och tynga dem med uppgifter de inte har möjlighet att utföra. Om det genomförs fel är det exakt så "quiet hiring" kan sluta. Men gör ni på rätt sätt kan ni som företag både fylla kompetensluckor och behålla de bästa medarbetarna och deras engagemang, och dessutom ge de anställda möjlighet att lära sig nya kompetenser och få nya erfarenheter.

Här är de två viktigaste strategierna för talangrörlighet som du behöver för att se till att ditt företags "quiet hiring" görs på rätt sätt, både för din verksamhet och för dina medarbetare.

Vikten av kortsiktiga lösningar för långsiktig framgång

På kort sikt gynnar "quiet hiring" arbetsgivare i företag med talangbrister genom att utbilda medarbetare och ge dem ett snabbspår i rekryteringsprocessen. Även långsiktigt gynnar det företaget. När arbetsgivare anställer internt skapar de karriärmöjligheter åt de anställda, vilket ökar deras nöjdhet och lojalitet. Gartners researchteam kom fram till att 56 procent av alla kandidater svarar att de söker jobb utanför sitt nuvarande expertområde, och de väntar sig att denna siffra kommer att stiga. Arbetsgivare kan ligga steget före genom att ge sina anställda insyn i sina karriärmöjligheter, konstant hitta nya sätt att engagera anställda och förbereda sig för morgondagens framtidssäkrade arbetsstyrka. Enligt en rekryteringsundersökning från Hays är det 64 procent mer sannolikt att anställda i EMEA tackar ja till ett jobberbjudande om det görs diskret snarare än genom en offentlig jobbannons.

Enligt undersökningen om talangrörlighet genomförd av Cornerstone People Research Lab, tillsammans med Lighthouse Research & Advisory föredrar anställda att stärka sina kompetenser genom erfarenheter och teknikbaserad talangutveckling. När du skapar lärande med ett syfte kan du utöka möjligheterna till avancemang i hela organisationen. Att dina anställda utbildar sig och utvecklar sina kompetenser lönar sig både för dig och dem – och både på kort och lång sikt.


Lås upp de anställdas potential

"Quiet hiring" kan hjälpa företaget att hitta de bästa och vassaste i verksamheten och stötta dem genom karriären. Anställda har en fantastisk chans att tillägna sig erfarenheter som kan vara till nytta i alla aspekter av karriären:

  • Professionell utveckling – Få nya kompetenser som hjälper dem att gå vidare i karriären och möjligheten att utöka sitt cv och sin portfolio
  • Ökat marknadsvärde – Stärk deras marknadsvärde och möjligheten att förhandla lön och titel när de utvecklas inom olika nya områden
  • Praktisk erfarenhet – Utöka kunskapen till ett nytt område och delta i tvärgående utbildning med andra avdelningar
  • Reducera tid och pengar – "Quiet hiring" kan hjälpa företag att spara tid och pengar genom att minska behovet av jobbannonser och att sålla genom enorma mängder ansökningar
  • Undvik problem med GDPR GDPR-regler har gjort det ännu viktigare för företag att använda "quiet hiring"-metoder i EMEA. Det beror på att GDPR innebär stränga krav på insamling, behandling och lagring av personuppgifter. "Quiet hiring" kan bidra till att företag undviker problem med GDPR-efterlevnad.

Mike Bollinger, global vd för Strategic Initiatives, Cornerstone, tar en närmare titt på analysen från 2023 års talangrörlighetsundersökning, som publicerades av Cornerstone People Research Lab och Lighthouse Research & Advisory.

I vår undersökning om talangrörlighet framkom att 70 procent av anställda säger att det är mer sannolikt att de stannar kvar i ett företag som erbjuder kontinuerlig utbildning och lärande. 51 procent av anställda i EMEA menar att det bästa sättet företag kan stötta deras utveckling är att ge dem möjlighet att växa och utvecklas. AI kan hjälpa verksamheter att identifiera vem som är lämpligast för att lära sig nya kompetenser och fylla luckorna i organisationen. Med rätt AI-baserad teknik kan anställda utveckla sina karriärer genom att själva definiera sin väg mot framgång.

Transparent kommunikation: nyckeln till framgångsrik talangrörlighet

"Quiet hiring" har blivit en viktig del av många företags strategiska mål inför det nya året, men synlig kommunikation och synliga strategier är fortfarande nyckeln för att nå framgångar inom talangrörlighet. Arbetsgivare måste vara transparenta och kunna lägga fram skälen bakom arbetsstyrkans omorganisation. Annars kan medlemmar i teamet börja ifrågasätta sin framtid inom verksamheten.

Öppna och ärliga karriärsamtal ger arbetsgivare möjlighet att fortbilda och utveckla sina mest värdefulla anställda och därmed låsa upp deras obegränsade potential. Arbetsgivare som är ärliga kring nya roller och ansvarsområden ger talanger möjlighet att planera och använda sin tid på ett effektivt sätt och nå sina karriärmål. Anställda vill känna sig uppskattade och sedda och samtidigt ha möjlighet att lära sig och växa.

Ressourcen zu diesem Thema

Sie möchten noch mehr erfahren? Entdecken Sie unsere Produkte, Kundenberichte und aktuelle Brancheneinblicke.

Phänomen? - Fachkräftemangel und dennoch Entlassungswellen?

Blogbeitrag

Phänomen? - Fachkräftemangel und dennoch Entlassungswellen?

Die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland wirft einen paradoxen Schatten auf den Arbeitsmarkt: In einer Zeit, in der der Fachkräftemangel omnipräsent ist, sollte man meinen, dass Unternehmen alles Erdenkliche tun, um ihre Mitarbeitenden an sich zu binden.

Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch

Sprechen Sie mit unseren Cornerstone-Expert:innen und erfahren Sie, wie wir Ihnen bei Ihren individuellen Anforderungen in puncto Personalmanagement helfen können.

© Cornerstone 2024
Impressum