Hoja informativa

Bättre medarbetardata. Bättre beslut.

Genom att centralisera HR-registerhantering ger ni medarbetarna de verktyg de behöver för att känna sig stöttade, utbildade, belönade och engagerade.

Ett framgångsrikt projekt för styrning av humankapital kräver medarbetar- och organisationsdata av hög kvalitet. Med Cornerstone HR kan du ge både medarbetare och chefer möjligheten att direkt se och redigera sina data, vilket ger dig uppdaterad information för bättre strategisk planering. Företagets HR-avdelning kan enkelt påbörja viktiga HR-processer och inleda nyckelåtgärder, som att utveckla förbättringsplaner, spåra provanställningsperioder och hantera introduktion för nyanställda och avslut av medarbetares anställningar

Recursos relacionados

¿Desea seguir formándose? Explore nuestros productos, las historias de nuestros clientes y las últimas novedades del sector.

Carreras profesionales basadas en las habilidades y en IA

Historia de cliente

Carreras profesionales basadas en las habilidades y en IA

DHL Group es la compañía logística líder a nivel mundial. DHL está compuesta por un conjunto de divisiones de negocio estrechamente entrelazadas que trabajan juntas para satisfacer las necesidades de los clientes.

Concierte una reunión individual personalizada

Hable con un experto de Cornerstone sobre cómo podemos ayudarle a satisfacer las necesidades de gestión de personal particulares de su organización.

© Cornerstone 2023
Aviso legal