Post del blog

Fem sätt som HR kan använda GenAI idag

Cornerstone Editors

I dagens komplexa värld behöver HR-chefer kunna ligga steget före på kompetenskurvan. Och när det gäller ny teknik som kan revolutionera HR-arbetet är det en som sticker ut: Generativ Artificiell Intelligens (GenAI). AI drivs av mycket omfattande språkmodeller (LLM). Verktyg som t.ex. ChatGPT, Bard, LLaMA erbjuder stora möjligheter att förbättra arbetsmetoder och effektivisera viktiga HR-processer.

Men – det är viktigt att hitta en bra balans mellan automatisering och människa – eftersom HR kräver personlig kontakt och mänsklig översyn. Det är absolut nödvändigt att HR-ansvariga använder GenAI-verktyg på ett ansvarsfullt sätt, särskilt offentliga och kostnadsfria verktyg. Hantera/spara aldrig känslig information om t.ex. medarbetare, kunder och företagsinformation i ett GenAI-verktyg! Var noga med att utdata granskas med tanke på oavsiktliga bias, stilnivå, tonläge och andra informationsbrister. GenAI bör alltid användas som ett stödverktyg och inte som den slutgiltiga lösningen på allt.

Hur ser då framtiden ut för HR-innovationer? Vi tittar närmare på fem arbetsuppgifter där HR-team kan använda smart ny teknik för att höja ribban på jobbet.

1) Skapa övertygande jobbeskrivningar — Platsannonser som lockar många sökande krävs för att attrahera topptalanger. Baserat på grundläggande information om jobbet och önskade kvalifikationer kan GenAI generera välstrukturerade annonser som uppmärksammas av rätt kandidater, vilket sparar både arbete och tid för rekryterare och HR-chefer. Texten ska förstås granskas och finputsas av HR så att den speglar företagets varumärke och kultur. Ett uppdrag till GenAI att skriva en jobbeskrivning kan se ut ungefär så här:

"Skriv en jobbeskrivning för en logistikchef på ett globalt transportföretag. Sökande bör ha mycket god förmåga att organisera och delegera och minst fyra års erfarenhet av lagerarbete. Texten i platsannonsen ska locka sökande i millenniegenerationen som känner sig redo för sin första roll med personalansvar."

2) Besvara vanliga HR-frågor — HR-avdelningen får ofta många återkommande och allmänna frågor från medarbetarna om t.ex. riktlinjer, löneförmåner, ledigheter. Genom att träna GenAI-drivna chattbottar att hantera vanliga frågor baserat på lämpliga policyer och andra dokument säkerställs att medarbetarna direkt får korrekta svar vilket avlastar HR och förbättrar upplevelsen. En chattbot kan t.ex. besvara allmänna frågor som:

  • "Vilken policy har företaget när det gäller föräldraledighet?"
  • "Vad gäller om jag vill ta ett sabbatsår eller extra ledighet utöver ordinarie semesterdagar?"
  • "Var kan jag hitta information om vilka sjukförmåner som gäller för mig?"
  • "Har vi ledigt på första maj?"

3) Författa intervjufrågor och rekommendera svar — Med hjälp av språkmodellens kapacitet kan rekryterare skapa en fullständig lista på intervjufrågor, t.ex. om tekniska kunskaper/färdigheter och kulturell kompetens. Dessutom kan GenAI-verktyg analysera och rekommendera möjliga svar baserat på önskade kriterier för mer detaljerad utvärdering av kandidatsvaren. Ett uppdrag att utveckla intervjufrågor kan t.ex. se ut ungefär så här:"Skriv fem frågor för en anställningsintervju om en säljroll på ingångsnivå i ett call center. Frågorna ska hjälpa till att identifiera kandidater som är självständiga, kan kommunicera på ett övertygande sätt och som kan hantera ett nej tack. För varje fråga, ge också exempel på tänkbara svar som visar att kandidaten har dessa egenskaper."

4) Förbättra introduktion och utbildning — Genom att utveckla interaktiva introduktions-/utbildningsmoduler med hjälp av GenAI kan HR erbjuda nyanställda introduktion i egen takt. GenAI kan simulera samtal och svara på frågor om introduktionsprocessen, företagets policyer och arbetssätt vilket bidrar till att skapa delaktighet och en personlig upplevelse. T.ex. kan GenAI programmeras att fungera som en virtuell introduktionsassistent som snabbt besvarar frågor som t.ex.:

  • "Vad kan jag förvänta mig under de första dagarna och veckorna av min introduktion?”
  • "Vem är min närmaste chef/handledare och vilket stöd kan jag räkna med att få i mitt arbete?"
  • “Var anmäler jag mig till efterlevnadsutbildning?”

5) Optimera prestationsuppföljning och feedback — HR-ledare kan använda språkmodellen för att strukturera dokument, t.ex. chattbaserade enkäter för att samla in åsikter från medarbetarna. GenAI kan också hjälpa till att skapa mallar för prestationsutvärdering, rekommendera förbättringar och underlätta uppföljningssamtal mellan chefer och medarbetare. Och inte bara det. Ett avancerat AI-system kan t.ex. också användas för att besvara personliga frågor som:

  • "Vilka möjligheter till kompetensutveckling finns för en projektledare?"
  • "Vilka team har bäst förbättrat sina prestationer under det senaste kvartalet?"
  • "Vilka är de vanligaste synpunkterna i vår senaste medarbetarundersökning och hur stämmer de med arbetstillfredsställelse och engagemang?"

Användningen av AI för hantering av human resources

Potentialen i GenAI öppnar dörrar till en värld av fanaastiska nya fördelar för HR-chefer. Med full tillgång till sofistikerade språkmodeller kan HR enkelt automatisera vardagliga uppgifter, skapa supersnabba svarstider och kandidatutvärderingar och effektivisera utbildningsprocesser.

Genom att på bästa sätt kombinera superkraften hos GenAI och mänsklig innovationsförmåga kan HR-chefer optimera sin verksamhet och skapa nya smarta upplevelser för medarbetarna. När företagen ser till att utnyttja den nya teknikens alla fantastiska möjligheter positionerar de sig själva i framkant inom HR-innovation och kan säkert navigera framtida utmaningar och frigöra alla sina medarbetares fulla potential.

Upptäck hur den allra senaste AI-tekniken kan driva talangprogram, innovation och höja ribban i din organisation genom att gå vidare och utforska Cornerstones innovativa AI. Missa inte den här möjligheten att ligga steget före på HR-kurvan och upplev vad genomtänkt AI kan göra redan idag.

Risorse correlate

Vuoi continuare a imparare? Scopri i nostri prodotti, le storie dei clienti e gli ultimi approfondimenti del settore.

Cornerstone AI

Scheda tecnica

Cornerstone AI

Per i team di gestione dei talenti, costretti a fare di più con meno risorse, l’automazione e il miglioramento dei processi tramite l'intelligenza artificiale sono fondamentali a questo scopo.

Prenota un incontro

Parla con un esperto di Cornerstone per stabilire come possiamo aiutarti riguardo alle esigenze specifiche di gestione del personale della tua organizzazione.

© Cornerstone 2024
Note legali