お客様事例

NSPCC förnyar strategi för lärande, med barns välbefinnande i centrum

Nonprofit page hero

NSPCC:s uppdrag är att förebygga mot misshandel, övergrepp och försummelse. Förutsättningarna för att skydda barn har genomgått betydande förändringar de senaste åren.

När COVID-19 kom blev det allt svårare att nå ut till utsatta barn, samtidigt som dessa barns behov av stöd ökade. Men pandemin gav också NSPCC en möjlighet att prova nya arbetssätt. Digitalisering av utbildningar för de anställda är ett viktigt exempel på något som fungerade bra. NSPCC ville implementera en strategi för lärande som gjorde möjligt att erbjuda bästa möjliga vård till så många barn som möjligt under vad som kallades 'det nya normala' och dessutom långt in i framtiden. Inom NSPCC arbetar både avlönade medarbetare och volontärer med allt från att ha ansvaret för lärlingar till att förbereda volontärer på att svara på samtal från ungdomar. Vi kan därmed konstatera att NSPCC:s utbildningsbehov var breda och därför var det viktigt att den nya strategin skulle vara och kännas så inklusiv som möjligt.

Varför Cornerstone

NSPCC har arbetat med Cornerstone i cirka nio år. Men det var pandemin som ändrade organisationens inställning till lärande och utveckling. Pulsundersökningar visade att medarbetare ansåg att välgörenhetens inställning till lärande liknade ett lotteri, där vissa delar av organisationen hade större tillgång till resurser än andra. Många medarbetare ansåg även att lärande är något som måste äga rum i klassrum.

NSPCC ville introducera ett system där anställda och volontärer hade lika tillgång till relevanta utbildningar och själva kunde styra vad de valde att inrikta sig på.

NSPCC ville använda ett system som gav större insikt i organisationens kompetenser, kunskap och kompetensluckor. Genom att identifiera dessa luckor var det möjligt för NSPCC att erbjuda målinriktad utbildning till de som behövde den samt att säkerställa att alla anställda och volontärer hade konsekventa och aktuella kunskaper.

NSPCC letade efter en utbildningslösning som skulle vara lättillgänglig för alla och som levde upp till målsättningen om att erbjuda bästa möjliga stöd till barn med hjälp av en kompetent och kapabel arbetsstyrka.

Results

Förbättringar av EDI-initiativ: NSPCC:s obligatoriska utbildning om omedvetna fördomar lanserades 2020 och har sedan dess avslutats av 99 % av medarbetarna. NSPCC började också tillämpa en 360-utvärdering för chefer genom vilken feedback gavs om hur inkluderande deras ledarskap var. Denna feedback utgjorde sedan en del av deras årliga prestationsutvärdering, vilket motiverar till framsteg och skapar ledare som lyssnar och lär sig.

Förkortad tidsram för introduktionsutbildning till ChildLine: Den tidigare introduktionsutbildningen skedde på plats och var kostsam. NSPCC centraliserade istället sin modell så att de kunde erbjuda en utbildning som var av högre kvalitet, mer lättillgänglig och levererades snabbare. Volontärer kunde nu slutföra utbildningen online på tider som passade dem. En knutpunkt skapades också där volontärer kunde dela med sig av sina erfarenheter och inspirera varandra.

Ökat medarbetarengagemang: En kurs i emotionell motståndskraft levererades av utbildningspartnern LEVELheaded och har hittills genomförts av 629 anställda, där en anställd hävdade att det var “en av de mest användbara workshops” de någonsin deltagit i. Att hjälpa människor bygga upp sin motståndskraft är viktigt för NSPCC och 94 % av medarbetare sa att de visste vilka redskap och resurser som fanns tillgängliga för dem. Detta inkluderar en mindfulness-plattform med öppen källkod skapad av den kognitiva beteendehypnosterapeuten Alex James.

Chefsutvecklingsprogram: Detta nya beteende- och utvecklingsprogram för alla chefer inom NSPCC ämnar förbereda chefer för ett konsekvent ledarskap enligt NSPCC:s filosofi. Detta innebär att NSPCC kan leverera sin strategi via sina medarbetare, med chefer som stöttepelare för medarbetarengagemang.

Praktikantplatser: NSPCC har sett en 800 % ökning av antalet lärlingsutbildningar som startade 2021 jämfört med tidigare år. I enlighet med sin värdering att "arbeta tillsammans" har NSPCC samarbetat med andra inom sektorn, först som föregångare med en lärlingsinbuildning för insamling och nu vill de skapa en ny lärlingsutbildning för volontärledning.

関連資料

製品やお客様事例、最新の業界のインサイトなどをご紹介しています。

SBCメディカルグループ:急成長の核となる役職者の早期/大量育成に向けスタッフの属性に応じた教育をきめ細かく提供

お客様事例

SBCメディカルグループ:急成長の核となる役職者の早期/大量育成に向けスタッフの属性に応じた教育をきめ細かく提供

国内美容クリニックの最大手として、湘南美容クリニックをはじめとする各種クリニックを展開しているSBCメディカルグループ。「2035年に1,200クリニック開院」などの目標を掲げて躍進を続ける同グループで課題となったのが、クリニック数の拡大に不可欠となる看護師などの役職者を早期かつ大量に育成できる研修プラットフォームを整備することでした。同グループはコーナーストーン・ラーニングCSXにより、スタッフの職種や入社年数などの属性に応じて受講する研修をきめ細かく指定可能なオンライン研修プラットフォーム「SBC Passpor(通称:Sぽ〜と)」を構築。全国のクリニックで働く多忙なスタッフが、それぞれの目標に向けて必要な研修を確実に受講できる環境を整えました。

お気軽にお問合わせください

人財管理に関して、ご要望、お困りごとについて、コーナーストーンにご相談ください。

© Cornerstone 2023
法的事項