Undersökning från Cornerstone visar ökande oenighet mellan medarbetare och arbetsgivare vad gäller kompetensutveckling

2022년 5월 4일

Statistik från 2022 visar på koppling mellan högpresterande organisationer och prioritering av lärande och kompetensutveckling för medarbetarna.

STOCKHOLM– 4 maj 2022 – Cornerstone OnDemand, Inc., en ledande leverantör av anpassningsbara HR-lösningar presenterar idag sin nya globala undersökning av organisationstrender. Rapporten, Thriving in the Global Skills Shortage: Your Path Through the Wilderness, är Cornerstone People Research Labs andra omfattande globala analys av kompetens och färdigheter.

Kompetens hamnar allt oftare i fokus i företagsvärlden och närmare hälften av alla arbetsgivare som deltog i undersökningen såg kompetens och brist på talanger som en av de tre största utmaningarna under de kommande tre åren. Undersökningen identifierade även en stark positiv koppling mellan en verksamhets övergripande affärsresultat och hur goda möjligheter till utveckling de erbjuder sina medarbetare.

1 800 medarbetare och mer än 800 företagsledare i Nordamerika, EMEA, Asien och Stillahavsområdet deltog i undersökningen. Liksom i den tidigare undersökningen jämfördes företag och medarbetares syn på hur deras organisation investerar i kompetens, hur de kan påverka individuella och verksamhetens mål och hur väl de hanterat pandemin.

I studien från 2020 upptäcktes en intressant 30% skillnad - vad gäller arbetsgivare och medarbetares uppfattning om hur bra deras arbetsgivare är på att leverera kompetensutveckling.

Statistiken från 2022 visar att skillnaden i uppfattning ökat bland de organisationer som definieras som ekonomiskt medel-, eller lågpresterande. Arbetsgivare anser i högre grad att de förstår och kan leverera mot behoven av kompetensutveckling i årets undersökning, men medarbetarnas uppfattning om att deras arbetsgivare kan ge dem den kompetensutveckling de behöver har däremot gått ned med 5%. Totalt anser bara 55% av medarbetarna att deras organisation prioriterar kompetensutveckling.

“Den senaste undersökningen från Cornerstone People Research Lab visar att både organisationer och medarbetare värdesätter kompetensutveckling och ser det som ett allt viktigare område för att gemensamt kunna hantera framtiden,” säger Himanshu Palsule, Cornerstones CEO. “Tyvärr fortsätter vi däremot att se ökande diskrepans vad gäller om vi tror att organisationen kan leverera kompetensutvecklingen och ge medarbetare en positiv upplevelse av lärande och utveckling. Det är därför Cornerstone fortsätter att öka hastigheten i utvecklingen av lärande och talanghantering och sammanföra teknik, data och upplevelse. Vårt mål är att ge våra kunder bättre möjligheter att designa och koppla samman sina program för lärande och kompetensutveckling, koppla det till medarbetarnas behov och nå framgångsrika affärsresultat.”

Några av de viktigaste resultaten

I många fall drev pandemin på redan existerande problem och gjorde det svårt för organisationer att anpassa sig och förändras. Kompetensbrister som existerat under lång tid tillsammans med nya utmaningar, som den snabba digitala transformationen, är nu ännu tydligare, vilket direkt hotar många verksamheters förmåga att leverera och vara innovativa. Undersökningen visar bland annat:

  • Arbetsgivare och medarbetare inte helt överens om dagens kompetensfokus. Arbetsgivare och medarbetare har fortfarande inte samma syn på om deras organisation klarar av att leverera den kompetensutveckling som behövs idag. Glappet mellan de båda grupperna har dessutom ökat sedan 2020.
  • Medarbetare är inte övertygade om att deras arbetsgivare prioriterar utveckling av framtidens kompetenser. Undersökningen visar att bara 55% av medarbetarna är övertygade om att deras organisation prioriterar nya möjligheter till kompetensutveckling.
  • Glappet mellan arbetsgivares och medarbetares uppfattning större eller mindre beroende på styrkan i organisationen. Högpresterande organisationer (HPOer) hade ett mycket mindre glapp mellan medarbetares och arbetsgivares uppfattning. HPOer inte bara prioriterar kompetensutveckling mer än andra företag, utan medarbetarna håller med om att de gör det. Skillnaden mellan arbetsgivarens och medarbetares uppfattning här är bara 11%. De organisationer som presterar sämst ekonomiskt, sk lågpresterande organisationer, prioriterade kompetensutveckling lägre och färre än 20% av medarbetarna i dessa organisationer håller med om att kompetensutveckling är viktigt - vilket ger ett glapp på 42%.

Högpresterande organisationer visar vägen

72% av HPOer globalt rapporterade att de redan börjat prioritera sin investering i kompetensutveckling för nästa år. Med tanke på trenden att HPOer presterar bättre än liknande företag vad gäller verksamhet och att medarbetare litar på att företaget satsar på ny kompetensutveckling gör dem till viktiga ledstjärnor globalt.

Praktiska steg

Rapporten från 2022: Thriving in the Global Skills Shortage: Your Path Through the Wilderness (https://www.cornerstoneondemand.com/uk/resources/article/addressing-the-global-skills-shortage/), inkluderar även ett antal praktiska steg organisationer kan ta för att utveckla viktiga kompetenser för framtiden:

  • Förutse vilka kompetenser din organisation kommer att behöva och identifiera eventuella kompetensglapp hos medarbetare.
  • Integrera intelligent kompetensteknik med andra verktyg för karriärutveckling som redan används i organisationen.
  • Skapa en kultur präglad av lärande som prioriterar kompetens och låter medarbetare utvecklas.
  • Var strategisk och leverera relevantare, modernare och mer individuellt utvalt utbildningsinnehåll till dina medarbetare.
  • Börja med att leta efter rätt kompetens internt för att uppmuntra lärande och karriärutveckling i organisationen.

“Organisationer måste tänka mer på vilka kompetenser de kommer att behöva i framtiden för att göra sin personal redo. De måste identifiera vilka kompetenser som saknas, vilka som kommer att behövas i framtiden och skapa relevanta och engagerande sätt för medarbetare att utvecklas,” säger Ajay Awatramani, Chief Product Officer på Cornerstone. “Det är exakt det vi gör på Cornerstone. Vi utvecklar våra lösningar med kompetensteknik i centrum för att hjälpa våra kunder skapa helt sammanhängande upplevelser för medarbetare, där kompetens används av både medarbetare och verksamhet för att beskriva utveckling och karriärframgång.”

Här kan du läsa mer och ladda ner hela rapporten Thriving in the Global Skills Shortage: Your Path Through the Wilderness.

Om Cornerstone

Cornerstone utvecklar anpassningsbar HR-programvara som enar teknologi, data och innehåll. Den AI-drivna plattformen är utvecklad med framtidens kompetenser i fokus. Lösningarna inspirerar en arbetsmiljö fokuserad på utveckling, agilitet och framgång för alla, där kompetens är det gemensamma språket för att beskriva framgång i hela affärsverksamheten. Vi levererar det mest relevanta kursinnehållet oavsett var det finns, och hjälper organisationer modernisera sitt lärande, ge medarbetare suveräna upplevelser, snabba på sin talangutveckling och öka den interna rörligheten. Cornerstone servar över 6 000 kunder med 75 miljoner användare. Lösningarna finns i 180 länder och på 50 språk.

Om Cornerstone People Research Lab

Cornerstone People Research Labs (CPRL) syfte är att hitta aktuella mönster och nya trender baserat på data, som kan påverka framtida modeller för arbete. Fokus ligger på två områden; kompetensutveckling och trender på företag samt hur medarbetare uppfattar sitt arbete och sin arbetsplats.

Metodik

Cornerstone arbetade med The Starr Conspiracy för att undersöka 815 ledare från organisationer med mer än 500 anställda över hela världen. Ledarna var bland annat grundare, ägare, ledare på C-nivå, CEO, VD, direktör och andra personer i ledande ställning. The Starr Conspiracy undersökte samtidigt 1 800 hel-, deltids- och kontraktsanställda på organisationer med mer än 500 anställda över hela världen. Medarbetarna var spridda över olika generationer och utgjordes av en blandning av chefer och andra medarbetare. Undersökningen genomfördes mellan november 2021 och december 2021 och deltagarna fick svara på frågor kring attityder till kompetensutveckling och rörlighet för talanger.

Mediekontact

Sue Hilliar

Cornerstone

+44(0)7767884556

shilliar@csod.com

© Cornerstone 2024
법적 고지 사항