기사

Bakom kulisserna: Cornerstones djärva nya vision för att driva framtidssäkra medarbetare

Theresa Damato

Chief Marketing Officer

Ett nytt varumärke. - so what? Det här handlar inte om vår nya logga, även om du kanske sett att vi har en. Det handlar inte om en ny målsättning heller. I över 20 år har vi fokuserat på att hjälpa medarbetare förverkliga sin fulla potential och åstadkomma fantastiska saker.

Det handlar om "den aldrig mer normala" arbetsplatsen och Cornerstones orubbliga fokus på att fortsätta vara pionjärer inom lärandeoch talanginnovation och hjälpa våra kunder möta framtiden.

Tiden är inne (att tänka om hur vi arbetar)

Det framtida arbetet är redan här. Det består av konstanta affärstransformationer och enorma omställningar i vårt sätt att arbeta. Det är också en period med dramatiska förändringar för medarbetare. Gränserna mellan arbete och fritid har suddats ut, och mer än någonsin tidigare vänder vi oss till våra organisationer för att få en känsla av stabilitet, gemenskap och syfte.

Och som människor befinner vi oss just nu mitt inne i djup självreflektion. Vi omvärderar vad vi sysslar med och återuppfinner vilka vi är, vilka vi vill vara och vart vi är på väg.

Vår framtid kräver mer agilitet, uthållighet och anpassning i takt med ändrade prioriteringar, nya krav på färdigheter och nya mål. Den kräver en betydande förändring i organisatoriskt tankesätt, där vi kommer närmare varandra för att utveckla djupare kontakter och samlas kring ett gemensamt syfte och en community. Den kräver att var och en av oss får bättre möjligheter att utvecklas, växa och engagera oss på sätt som är unikt personliga.

Det handlar om stora omvandlingar och det är därför vi på Cornerstone insåg att vi måste tänka annorlunda. Ur detta föddes inte bara vårt nya utseende utan även vår djärva nya vision för hur vi kan driva framtidssäkra medarbetare.

Att tänka om hur vi arbetar handlar om en total omställning till ett mer människocentrerat sätt att se på arbete, och vi ser talangledare som centrala för att kunna genomdriva detta.

Den moderna talangledaren

Om någon har ifrågasatt vikten av talangledare inom våra organisationer , så är den debatten över nu. De enorma störningarna i arbetslivet de senaste 18 månaderna har lyft fram talangledare i rampljuset. De har fått stort inflytande över hela organisationer och de har drivit på återgången till en modell som har medarbetaren i fokus.

Dagens talangledare håller i den magiska tråden – de kopplar ihop medarbetare med nya möjligheter att växa och anpassar affärsmål till ett högre syfte för att hjälpa sina organisationer uppnå enastående framgång tillsammans.

Cornerstone insåg att för att talangledare skulle kunna utveckla inspirerade, kompetenta och framgångsrika medarbetare behövde de ha tillgång till mer än ytterligare en osammanhängande teknikdel. Vi visste att detta var vår möjlighet att stärka talangledare – inte bara genom iteration av teknik, utan med en innovativ vision om arbete på ett helt nytt sätt.

Denna nya arbetsmiljö är en plats där alla talar samma språk för att beskriva framgång, varje individ har flexibiliteten att skapa en utvecklingsplan som är lika unik som de är och alla kan arbeta med större självständighet, frihet, kreativitet och agilitet än någonsin tidigare.

Vi gör jobbet till en plats för alla.

Se hur Cornerstone kan hjälpa er organisation att ena medarbetartillväxt med affärsframgång för att skapa arbetsmiljöer som inspirerar till tillväxt, produktivitet och framgång för alla.kapa arbetsmiljöer som inspirerar till tillväxt, produktivitet och framgång för alla.

Att leverera ett nytt system för arbete

Cornerstone har varit ledande inom medarbetarutveckling i över 20 år. Så en sak var vi säkra på – framtidens arbete kräver en ny inställning till medarbetartillväxt.

Förutom vårt nya varumärke har vi skapat en ny miljö. Det är en miljö som tar hänsyn till varje medarbetares unika behov och mål, med ett gemensamt språk för att beskriva tillväxt och framgång och som skapar större frihet och agilitet i vårt sätt att arbeta – oavsett vilka vi är, var vi arbetar eller hur arbetet utförs.

Det är därför med stor glädje vi nu kan berätta om vårt förvärv av EdCast.

Tillsammans har vi en djärv ny vision för att revolutionera hur människor och team lär sig, växer, kommunicerar och frodas i denna nya arbetsvärld.

Följ med oss på resan mot ett nytt arbete

Vi är helt fokuserade på att hjälpa våra kunder ena medarbetare och företagsframgång så att de är redo att möta framtiden.

Är det ett djärvt uttalande? Visst. Men det är just det Cornerstone handlar om. Vi tycker också att det är vad våra kunder handlar om. Vi ser fram emot att göra denna resa tillsammans med er!

Läs mer om hur Cornerstone och EdCast är enade, med er, i tillväxt.

Motivera dina medarbetare med en personlig, fokuserad utvecklingsupplevelse som inspirerar.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

글로벌 스킬 부족 상황에서 살아남기

연구

글로벌 스킬 부족 상황에서 살아남기

새로워진 업무 현실은 조직과 직원에게 장기적인 긍정적이거나 부정적이거나 양쪽 방향으로 영향을 미치고 있습니다. 직원들의 스킬을 개발하는 데 집중하는 조직은 이러한 미지의 황무지를 헤쳐 나가려고 고군분투하지 않아도 성공할 수 있습니다. 세계의 성공적인 조직들이 어떻게 스킬을 사용하여 팬데믹 이후 시대에서도 조직과 직원이 살아남고 성장하도록 돕고 있는지, 당신의 조직은 어떻게 이를 실현할 수 있는지 알아보시기 바랍니다. eBook 다운로드 시 확인 가능한 내용: 성과가 높은 조직이 스킬을 통해 시장을 주도하는 방법 고용주와 직원의 신뢰도 격차 및 시사점 전 세계 스킬 개발의 현황 스킬로 주도하여 HPO가 되는 실용적인 전략

모두를 위한 완벽한 학습 경험

데이터시트

모두를 위한 완벽한 학습 경험

변화무쌍한 오늘날의 비즈니스 여건에서는 유연한 적응력을 갖추고 생산성을 높여 조직의 회복탄력성과 성장을 계속해서 시험해봐야 합니다. 시대 흐름에 맞는 수준의 민첩성에 도달하려면 구성원의 성공을 조직 전체의 성공과 연계시켜야 합니다. Cornerstone Learning을 이용하면 귀사의 규모에 맞춰 구성원들에게 현대적인 학습 경험을 제공할 수 있습니다. 구성원, 데이터, 콘텐츠, 시스템을 유기적으로 연결하면 인재 역량 개발도 최적화되고 지속성을 갖습니다.

최고의 인재를 영입하고 유지하기

데이터시트

최고의 인재를 영입하고 유지하기

TalentLink는 채용 프로세스의 능률을 높여 최고의 인재가 귀사에 관심을 보이고 지원하게 하며, 가장 적합한 역할을 매칭시키고 팀 내에 신속하게 적응하여 생산성을 발휘할 수 있도록 합니다. 채용을 진행하는 곳이 한 곳이든 수백 곳이든, 모집자와 채용 담당자가 쉽게 협업하고 지원자를 관리할 수 있어, 입사 지원자가 채용 프로세스를 밟으면서 매 단계마다 귀사가 자신에게 신경을 써주고 소통이 원활하다고 느낄 수 있습니다.

1:1 맞춤형 서비스를 받아 보세요

조직에 필요한 인력 관리 요구 사항을 지원하는 것과 관련해 Cornerstone 전문가와 상담하실 수 있습니다.

© Cornerstone 2022
법적 고지 사항