Investigación

Total Economic Impact™ av Cornerstone Learning och Cornerstone Content

Nonprofit page hero

"Cornerstone hjälper medarbetare själva navigera sig genom förändringar."

Lärande har blivit ett viktigt verktyg för att stödja viktiga affärsprioriteringar, som att: främja innovation, underlätta kontinuerlig transformation, vidga kompetensen utanför verksamhetens gränser, optimera medarbetarupplevelsen och bygga framtidens arbetsstyrka. Pandemin påskyndade den här resan, och det är inte många företag som ångrar sig.

Cornerstone gav Forrester Consulting i uppdrag att genomföra en Total Economic Impact™-studie (TEI) och undersöka vilken inverkan och avkastning företag kan ha upplevt genom att använda Cornerstone Learning och Cornerstone Content. För att bättre förstå fördelar, kostnader och risker intervjuade Forrester fyra beslutsfattare med erfarenhet av prenumerationstjänster för lärande.

De intervjuade delade med sig många berättelser om värdet de upplevde med Cornerstone Learning. Ladda ner Forresters kompletta TEI-rapport och ta del av den fullständiga analysen.

Recursos relacionados

¿Quieres seguir aprendiendo? Explora nuestros productos, las historias de nuestros clientes y las actualidades del sector.

Cornerstone Performance

Ficha técnica

Cornerstone Performance

Ya sea que realices evaluaciones del desempeño una vez al año o que cuentes con un proceso de gestión del desempeño sólido y continuo, con Cornerstone Performance, puedes establecer objetivos, capacitar a los empleados, recibir retroalimentación, guiar el desarrollo y brindar reconocimiento. Vincula de manera fluida los datos del desempeño y las habilidades con oportunidades de aprendizaje internas para favorecer el crecimiento impulsado por los empleados y respaldado por los responsables. La mejor manera de invertir en el crecimiento y los logros de la empresa es invertir en el crecimiento y los logros de tu personal con Cornerstone Performance.

Programa una consulta personalizada

Habla con un experto de Cornerstone sobre cómo podemos apoyarte con las necesidades de gestión de personal de tu organización.

© Cornerstone 2024
Información legal