Ficha técnica

Bättre medarbetardata. Bättre beslut.

Genom att centralisera HR-registerhantering ger ni medarbetarna de verktyg de behöver för att känna sig stöttade, utbildade, belönade och engagerade.

Ett framgångsrikt projekt för styrning av humankapital kräver medarbetar- och organisationsdata av hög kvalitet. Med Cornerstone HR kan du ge både medarbetare och chefer möjligheten att direkt se och redigera sina data, vilket ger dig uppdaterad information för bättre strategisk planering. Företagets HR-avdelning kan enkelt påbörja viktiga HR-processer och inleda nyckelåtgärder, som att utveckla förbättringsplaner, spåra provanställningsperioder och hantera introduktion för nyanställda och avslut av medarbetares anställningar

Recursos relacionados

¿Quieres seguir aprendiendo? Explora nuestros productos, las historias de nuestros clientes y las actualidades del sector.

Cornerstone Performance

Ficha técnica

Cornerstone Performance

Ya sea que realices evaluaciones del desempeño una vez al año o que cuentes con un proceso de gestión del desempeño sólido y continuo, con Cornerstone Performance, puedes establecer objetivos, capacitar a los empleados, recibir retroalimentación, guiar el desarrollo y brindar reconocimiento. Vincula de manera fluida los datos del desempeño y las habilidades con oportunidades de aprendizaje internas para favorecer el crecimiento impulsado por los empleados y respaldado por los responsables. La mejor manera de invertir en el crecimiento y los logros de la empresa es invertir en el crecimiento y los logros de tu personal con Cornerstone Performance.

Programa una consulta personalizada

Habla con un experto de Cornerstone sobre cómo podemos apoyarte con las necesidades de gestión de personal de tu organización.

© Cornerstone 2024
Información legal