Historia de cliente

Driv aktivt din egen kompetens- utveckling

Nonprofit page hero

50,000

Medarbetare

Tecnología

Bransch

2017

Kund sedan

Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultföretag inom IT, management och programvarudesign med en av marknadens mest omfattande tjänsteportföljer för digital transformation. Företaget vägleder sina kunder genom digital transformation som hjälper dem att nå reella och långvariga fördelar. Sopra Steria löser globalt konkurrensutmaningar för stora företag och organisationer genom att kombinera expertkunskap om innovativa affärsområden och digital teknik med ett tydligt kollaborativt arbetssätt. Sopra Steria sätter alltid människan i centrum och möjliggör för sina kunder att i den bästa av digitala världar bygga en positiv framtid.

Tack vare innovativa utbildningar med högt ställda tekniska krav är Sopra Steria Academy nyckeln som öppnar dörren till företagskulturen, kompetensutveckling och stöd för digital transformation. Genom Sopra Steria Academy är hela företaget alltid tillgängligt för alla medarbetare under varje steg på vägen.

Inom ramen för denna strategi har Sopra Steria åtagit sig att utrusta sina anställda med de resurser som krävs för att de ska kunna utveckla sina digitala kompetenser. Det innebär att de uppdaterar sin professionella kompetens ännu snabbare. Det är viktigt att ha en plattform som kan användas för att behålla och utveckla medarbetarnas anställningsbarhet och kompetens.

Sopra Steria ville också etablera en miljö som underlättar och uppmuntrar kompetensutveckling genom ett mer proaktivt förhållningssätt, där medarbetarna har en aktiv roll i sin egen utbildning och har verktyg för att starta den utvecklingsresa de vill ha baserat på motivation och förmåga.

Varför Cornerstone?

Samarbetet mellan Cornerstone och Sopra Steria startade 2017.

Sopra Steria använder Cornerstones Learning Management System (LMS-plattform), en centraliserad lösning för hantering och utrullning av skalbar och robust internutbildning. Utmaningen för företaget var att kunna erbjuda ett internt övergripande utbildningspaket som inte enbart fokuserar på vissa delar av medarbetarnas arbetsuppgifter utan också omfattar flera olika byggstenar: företags-, lednings-, affärsexpertis, beteende, CSR (eko-design, digital hållbarhet etc.), för att säkerställa att lärandet uppfyller flera olika mål och utvecklas från enbart en utbildningskultur till att bli en kultur för både lärande och utveckling.

Även om pandemin satte stopp för vissa kunduppdrag, öppnades samtidigt möjligheter att förändra internutbildningen. Sopra Sterias HR-team, med stöd av Cornerstone, beslutade att helt och hållet förnya utbildningsprocesserna så att medarbetarnas kompetensutveckling kunde fortsätta också när uppdrag stoppades och projekt avbröts. Före pandemin var 90 procent av utbildningen lärarledd och bara 10 procent var e-lärande. På två veckor förvandlades 90 procent till virtuella klassrum med tillgång till samma utbildning för alla medarbetare oavsett var de befinner sig.

Sopra Steria investerar i support för sina medarbetare från den första introduktionen i företaget och sedan under varje skede av deras fortsatta utveckling. Företaget hjälper dem att trivas som medarbetare i en internationell koncern och med sina kunder. Utbildningen syftar till att låta varje medarbetare ha en aktiv roll i sin egen utveckling genom att konsolidera, förvärva och dela kunskaper.

Genom att välja ett utvecklingssätt som främst drivs av strategisk kompetens, erbjuder Sopra Steria sina medarbetare tillgång till certifierad utbildning med tydligt mervärde. Det har också lett till ökad legitimitet i kontakterna med partners och kunder som ju alltid söker kompetenta externa konsulter redo att anta nya utmaningar.

Resultat

  • Medarbetarna äger sin kompetensutveckling. Förra året fick Sopra Steria Academy 125 000 förfrågningar om planerad utbildning på sin LMS-lösning med en acceptans på 95 procent. Den höga svarsfrekvensen beror främst på det väl genomtänkta arbetssättet som följer varje medarbetares kompetensutvecklingsplan.

  • Heltäckande utbildning Cornerstones plattform, som är tillgänglig som SaaS, har har möjliggjort 360-graders, flerspråkig, skalbar utbildning som kan anpassas till individuella behov. Central utbildning kan samordnas med mer lokala kurser genom tillgången till utbildningskataloger. Det är också möjligt att ytterligare utöka på olika nivåer (företag, dotterbolag, lokalt) i organisationen. År 2022 genomförde Sopra Steria Academy 4 000 utbildningstillfällen. I volym räknat med alla system och regionala program, motsvarar detta 1,5 miljoner utbildningstimmar under ett år.

  • Multimodalt och adaptivt. Cornerstones verktyg har gjort det möjligt att erbjuda utbildning i flera olika format. Det är fullt möjligt, beroende på det specifika innehållet och målet för varje kurs, att blanda synkrona och asynkrona utbildningsinslag med både fysisk närvaro och virtuella klassrum tillsammans med moduler för e-lärande.

"Vi har använt Cornerstones LMS- plattform i 6 år och den har gjort det möjligt för oss att implementera en innovativ koncerngemensam utbildningspolicy som uppfyller mycket högt ställda utbildningskrav. Nästa utmaning som vi vill ta oss an tillsammans med Cornerstone handlar om att övergå från en utbildningskultur till en lärande kultur med en 100 procent lärande organisation där utveckling och överföring av kompetens är en väl förankrad del av våra medarbetares dagliga liv."

Jean-Charles Noirot, Deputy Director Sopra Steria Academy

Recursos relacionados

¿Quieres seguir aprendiendo? Explora nuestros productos, las historias de nuestros clientes y las actualidades del sector.

Cornerstone Learning SBX

Ficha técnica

Cornerstone Learning SBX

Cuando puedes capacitar y desarrollar las habilidades de tu personal sin problemas ni interrupciones, eres capaz de impulsar el crecimiento en todas las áreas de tu organización. Con Cornerstone Learning SBX, puedes simplificar tu manera enseñar para empoderar a cualquier audiencia o experiencia gracias al motor de gestión de aprendizaje flexible y escalable, desarrollado con una arquitectura abierta y modelos de habilidades.

Programa una consulta personalizada

Habla con un experto de Cornerstone sobre cómo podemos apoyarte con las necesidades de gestión de personal de tu organización.

© Cornerstone 2024
Información legal