Privacybeleid voor het Cornerstone-klantportaal

En we hebben een missie om van werk een plek te maken die voor iedereen werkt.

Laatst bijgewerkt: 20 oktober 2020

Cornerstone OnDemand, Inc. en zijn wereldwijde dochterondernemingen (gezamenlijk 'Cornerstone') helpen organisaties bij het werven, opleiden en aansturen van hun medewerkers. De entiteit die u toegang verleent tot de software van Cornerstone ('organisatie') is een klant van Cornerstone die uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Dit privacybeleid ('privacybeleid') regelt de verwerking door Cornerstone van persoonsgegevens die u en/of de organisatie in de softwaretoepassing van Cornerstone ('software') heeft ingevoerd, met als doel u te werven, op te leiden en/of aan te sturen.

Verzameling van informatie
Cornerstone verzamelt uw persoonsgegevens niet rechtstreeks. Cornerstone verwerkt gegevens die u en/of de organisatie in de software invoeren om u te kunnen werven, trainen en/of aan te sturen. Dergelijke gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet noodzakelijk beperkt tot, kandidaatgegevens, werknemersgegevens, contractantgegevens, studentgegevens, trainingsgegevens en prestatiegegevens.

Gebruik van gegevens
Cornerstone zal de gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de overeenkomst tussen Cornerstone en de organisatie, inclusief, maar niet noodzakelijk beperkt tot, het bieden van technische of functionele ondersteuning en het waarborgen van de veiligheid van de software. Neem contact op met de organisatie bij vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Contact en vragen
De organisatie is een verwerkingsverantwoordelijke. Een 'verwerkingsverantwoordelijke' bepaalt de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt. Cornerstone is een gegevensverwerker van uw persoonsgegevens. Een 'gegevensverwerker' verwerkt alleen persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke. Alle vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens moeten worden gesteld aan de organisatie.

Informatie over websitegebruik
1. Cookies
Raadpleeg ons cookiebeleid voor informatie over de cookies die we gebruiken en de functionaliteit ervan.

2. IP-adres en clickstreamgegevens
Onze servers verzamelen automatisch gegevens over uw Internet Protocol-adres ('IP-adres') wanneer u een webpagina van Cornerstone ('website') bezoekt. Onze servers kunnen mogelijk uw IP-adres en soms uw domeinnaam registreren wanneer u pagina's van een website opvraagt. Onze servers kunnen ook de verwijzende pagina registreren die u naar ons heeft gelinkt (zoals een andere website of een zoekmachine), alsook de pagina's die u op deze website bezoekt, de website die u na de website bezoekt, andere informatie over het type webbrowser, computer, platform, gerelateerde software en instellingen die u gebruikt, eventuele zoektermen die u op de website of een verwijzende website hebt ingevoerd, en andere gegevens die zijn vastgelegd door onze webservers. We gebruiken deze informatie voor intern systeembeheer, om problemen met onze servers te diagnosticeren en om onze websites te beheren. Dergelijke informatie kan ook worden gebruikt om brede demografische informatie te verzamelen, zoals het land van herkomst en de internetprovider. Persoonsgegevens, waaronder IP-adressen, worden niet gebruikt om contact te vergemakkelijken met gebruikers die hun contactgegevens niet aan Cornerstone hebben verstrekt. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan derden.

Gebruik, openbaarmaking en delen van persoonsgegevens
1. Dienstverleners
We kunnen externe partners gebruiken om onze software te beheren en te onderhouden en onze producten en diensten te leveren in overeenstemming met de overeenkomst die we hebben met de organisatie. Externe dienstverleners zijn contractueel beperkt in het gebruik of openbaar maken van uw persoonsgegevens, behalve voor zover nodig is om namens ons diensten te verlenen of te voldoen aan wettelijke vereisten. Afhankelijk van contractuele vereisten en toepasselijke wetgeving kunnen gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, India, Israël, de Europese Unie of elk ander rechtsgebied dat door de Europese Commissie is vastgesteld om een passend niveau van gegevensbescherming te hebben.

2. Geaggregeerde statistieken
We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare gegevens samenvoegen en anonimiseren tot statistieken met betrekking tot gebruikersgedrag, zoals algemene patronen of demografische rapporten waarin geen individuele gebruiker worden beschreven of geïdentificeerd.

3. Wettelijk verplichte openbaarmakingen
We kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken als dit wettelijk verplicht is of op grond van een dagvaarding, of als we van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is (a) om te voldoen aan de wetgeving die op Cornerstone of onze partners van toepassing is; (b) om te voldoen aan juridische opdrachten of gerechtelijke bevelen of om te voldoen aan juridische procedures tegen ons of gelieerde partijen; of (c) om onze rechten en eigendommen, websites en/of gebruikers van de websites te beschermen en verdedigen.

4. Wereldwijde overdracht en verwerking van persoonsgegevens (van toepassing tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen u of de organisatie en Cornerstone)
Cornerstone kan uw gegevens gebruiken voor de hierin beschreven doeleinden en volgens de overeenkomst tussen Cornerstone en de organisatie. Uw gegevens kunnen worden verwerkt en overgedragen in en naar de Verenigde Staten en andere landen en territoria die hierin worden vermeld, die mogelijk andere privacywetten hebben dan uw land van verblijf, en die verschillende niveaus van bescherming voor uw persoonsgegevens kunnen bieden. Ongeacht de wetten in deze landen zullen we de privacy van uw gegevens behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid en de overeenkomst tussen Cornerstone en de organisatie.

Uw rechten op inzage en rectificatie
U behoudt het recht om uw persoonsgegevens in te dienen en te corrigeren door contact op te nemen met de organisatie.

Cornerstone OnDemand, Inc. is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de United States Federal Trade Commission.

Websites van derden
Wanneer u zich op deze website bevindt, hebt u mogelijk de mogelijkheid om andere websites te bezoeken of ernaar te linken, inclusief andere websites die door ons of door niet-gelieerde externe partijen worden beheerd. Deze websites kunnen mogelijk persoonsgegevens over u verzamelen en omdat dit privacybeleid niet op de informatiepraktijken van die andere websites ingaat, dient u het privacybeleid van dergelijke andere websites te lezen om te zien hoe zij uw persoonsgegevens behandelen.

Privacy van minderjarigen
Deze website is niet gericht op kinderen onder de dertien jaar. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan dertien jaar op onze websites. Als we ontdekken dat we per ongeluk persoonsgegevens hebben ontvangen van een websitebezoeker jonger dan dertien jaar, zullen we de informatie uit onze administratie verwijderen.

Beveiliging
De beveiliging en privacy van persoonsgegevens is van het grootste belang voor Cornerstone. We gebruiken commercieel redelijke en zoals in de industrie gebruikelijke fysieke, beheersmatige en technische veiligheidsmaatregelen om de integriteit en veiligheid van uw persoonsgegevens te behouden. Meer informatie vindt u hier: https://www.cornerstoneondemand.com/company/security.

AVG-informatiemededeling en gerelateerde bepalingen
De Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 ('AVG') is een verordening inzake gegevensbescherming en privacy in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte ('EER'). De verordening gaat ook in op de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU en de EER. De AVG vereist dat gegevensverwerkers de volgende informatie verstrekken.

1) Identiteits- en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
Cornerstone treedt alleen op als verwerker. De organisatie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en dient u de juiste contactgegevens te verstrekken.

2) Functionaris gegevensbescherming
Cornerstone heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Cornerstone fungeert echter alleen als verwerker. De organisatie is de verwerkingsverantwoordelijke en dient u de juiste contactgegevens te verstrekken.

3) Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
Cornerstone zal de gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de overeenkomst tussen Cornerstone en de organisatie, inclusief, maar niet noodzakelijk beperkt tot, het bieden van technische of functionele ondersteuning en het waarborgen van de veiligheid van de software. Neem contact op met de organisatie bij vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

4) Informatie delen
We kunnen externe providers gebruiken om ons te helpen onze producten en diensten te leveren. Het is externe dienstverleners contractueel verboden om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve voor zover dat nodig is om diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

5) Internationale overdrachten
Afhankelijk van contractuele vereisten en toepasselijke wetgeving, kunnen gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, India, Israël, de Europese Unie of elk ander rechtsgebied dat door de Europese Commissie is vastgesteld om een passend niveau van gegevensbescherming te hebben. Alle locaties profiteren van een adequaatheidsbesluit of van alternatieve geschikte beschermingsmiddelen.

6) Bewaring van gegevens
Cornerstone bewaart uw gegevens alleen zoals overeengekomen tussen Cornerstone en de Organisatie en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving waaraan Cornerstone is onderworpen.

7) Rechten van betrokkenen
Cornerstone treedt alleen op als gegevensverwerker. De organisatie is de verwerkingsverantwoordelijke en dient u de juiste contactgegevens te verstrekken.

8) Geautomatiseerde besluitvorming
Cornerstone fungeert alleen als verwerker en neemt geen beslissingen die van invloed zijn op u. De organisatie is de verwerkingsverantwoordelijke en moet de juiste informatie met betrekking tot het besluitvormingsproces verstrekken.

Specifieke bepalingen van de VS
Waar Cornerstone onderworpen is aan de privacyvereisten van de VS, is het volgende van toepassing:

1) Sollicitanten en werknemers
Cornerstone verzamelt of verstrekt persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en burgerservicenummers van sollicitanten, werknemers en contractanten, onder andere voor legitieme personeelszaken, zoals loonadministratie, het invullen van vacatures, het bijhouden van nauwkeurige arbeidsvoorwaarden, het voldoen aan de rapportagevereisten van de overheid, beveiliging, gezondheids- en veiligheidsbeheer, prestatiebeheer, toegang tot het bedrijfsnetwerk en authenticatie. Cornerstone doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming.

2) Klanten
Persoonsgegevens die door de organisatie aan Cornerstone zijn verstrekt en de verwerking van persoonsgegevens worden gedefinieerd onder de kopjes Verzameling van informatie en Gebruik van gegevens in dit beleid.

3) Niet volgen.
Mogelijk kunt u in uw browser een 'Niet volgen'-voorkeur instellen. Tenzij anders vermeld, honoreren onze sites geen 'Niet volgen'-verzoeken. U kunt er echter voor kiezen om geen cookies te accepteren door de daarvoor bestemde instellingen in uw webbrowser te wijzigen. Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, u mogelijk bepaalde functies en kenmerken van onze webpagina's niet kunt gebruiken.

Updates van onze privacyverklaring
Dit privacybeleid kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt overeenkomstig wijzigingen in onze handelswijzen met betrekking tot online-informatie. We zullen bovenaan de verklaring aangeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Taal
De bepalende taal van dit privacybeleid is Engels, dat prevaleert boven elke andere taal die in een vertaald document wordt gebruikt.

Plan een persoonlijk gesprek

Praat met een Cornerstone-expert over hoe wij kunnen helpen met de unieke behoeften van uw organisatie op het gebied van personeelsmanagement.