Privacybeleid voor de Cornerstone-website

En we hebben een missie om van werk een plek te maken die voor iedereen werkt.

Laatst bijgewerkt: 1 april 2020
Ons privacybeleid is opgesteld om u te helpen begrijpen hoe we persoonlijk identificeerbare informatie ('persoonlijke informatie') die u aan ons verstrekt, verzamelen en gebruiken en om u te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen bij het gebruik van onze website en diensten (gezamenlijk 'Cornerstone' of 'website').
Zie de gerelateerde pagina voor ons privacybeleid voor klantgegevens.
Door een deel van deze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid, die tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Wanneer we onze website bijwerken en uitbreiden, kan dit privacybeleid veranderen. Controleer deze webpagina daarom voor updates van ons privacybeleid. Dit privacybeleid is verder opgenomen in, en maakt het deel uit van, de gebruiksvoorwaarden van deze website. Deze voorwaarden bepalen ook uw gebruik van deze website.
Informatieverzameling
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we informatie over uw bezoek van uw computer verzamelen. Dergelijke informatie helpt ons om vast te stellen hoe u onze website hebt gevonden, op welke datum u onze website hebt bezocht en zoekmachines die u mogelijk naar onze website hebben geleid. We verzamelen deze informatie om de functionaliteit van Cornerstone voortdurend te verbeteren.
De informatie die u aan ons verstrekt, is ingedeeld in twee algemene typen (door de gebruiker verstrekte informatie en informatie over het gebruik van de website), die beide hieronder in meer detail worden besproken.
Persoonlijke informatie die u verstrekt
Om uw bezoeken aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken, kunnen we u om persoonlijke informatie vragen. Persoonlijke informatie omvat bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Hierom kan worden gevraagd wanneer u zich registreert bij Cornerstone. Hieronder vindt u een beschrijving van enkele van de manieren waarop u persoonlijke informatie aan ons kunt verstrekken, inclusief verdere details over hoe we dergelijke persoonlijke informatie kunnen gebruiken.
1. Contact/feedback
Als u ons een e-mail stuurt via een 'Contact'-link op onze website, kunnen we u vragen om informatie, zoals uw naam en e-mailadres, zodat we op uw vragen en opmerkingen kunnen reageren. Als u ervoor kiest om via e-mail met ons te corresponderen, kunnen we de inhoud van uw e-mailberichten, uw e-mailadres en onze reactie aan u bewaren. In bepaalde gevallen, en met uw toestemming, kunnen we inhoud van uw e-mails op de website plaatsen.
2. Vragenlijsten en enquêtes
We kunnen bezoekers van onze website af en toe vragen om online enquêtes en opiniepeilingen in te vullen over hun activiteiten, houdingen en interesses. Deze enquêtes helpen ons om u beter van dienst te zijn en de bruikbaarheid van Cornerstone te verbeteren. Wanneer we u vragen om aan deze enquêtes deel te nemen, kunnen we u vragen om uw naam en e-mailadres te verstrekken.
3. Fora
Onze website kan gebruikers de mogelijkheid bieden om bulletinboardblogs en chatrooms te gebruiken en om met andere gebruikers in discussie te gaan. Als u ervoor kiest om deze functies te gebruiken, moet u zich ervan bewust zijn dat alle persoonlijke informatie die u via deze functies verzendt, door andere bezoekers van deze fora kan worden gelezen, verzameld of gebruikt en kan worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u op deze fora plaatst.
Informatie over websitegebruik
1. Cookies
Wanneer u Cornerstone bezoekt, kunnen we cookies op of in verband met onze website gebruiken om informatie over u bij te houden. Een cookie is een heel klein tekstdocument dat vaak een anonieme unieke identificatiecode en aanvullende informatie bevat die nodig is om de beoogde functionaliteit van de site te ondersteunen. Cornerstone maakt gebruik van sessiecookies. Een sessiecookie is tijdelijk en verdwijnt nadat u uw browser sluit.
Als u onze website bezoekt, stuurt deze een sessiecookie naar uw browser als de voorkeuren van uw browser dit toestaan, maar (om uw privacy te beschermen) geeft uw browser onze website alleen toegang tot de cookies die hij al naar u heeft verzonden –en niet tot de cookies die door andere websites aan uw zijn verzonden. Tenzij anders wordt verklaard, zijn al onze cookies noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten.
De onderstaande tabel bevat sommige van de cookies die we gebruiken en hun functionaliteit:
Functionele cookies:

Analytische cookies:
De meeste webbrowsers kunnen zo worden ingesteld dat ze u laten weten wanneer een cookie naar u wordt verzonden en u de mogelijkheid bieden om die cookie te weigeren. Informatie over het uitschakelen van cookies in uw browser en het verwijderen van alle cookies die momenteel op uw computer zijn opgeslagen, vindt u hier: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
Als u een cookie weigert, kunt u in sommige gevallen geen gebruik maken van de weergave of functie van onze website of van bepaalde delen of functies van onze website. Ook kan het weigeren van cookies een negatieve invloed op de werking van de website hebben. Internet bevat talloze bronnen die meer informatie kunnen geven over hoe cookies werken en hoe u ze kunt beheren. Een zeer informatieve site zonder winstoogmerk is www.allaboutcookies.org.
2. Transparante GIF-bestanden
Wanneer u Cornerstone bezoekt, kunnen we ook 'Clear GIF's' (ook wel 'web beacons' of 'pixel tags' genoemd) of vergelijkbare technieken op onze website en/of in onze communicatie met u gebruiken. Een transparant GIF-bestand is meestal een transparante afbeelding van één pixel op een webpagina of in een e-mail of ander type bericht. Het helpt ons om de weergave of ontvangst van een webpagina of bericht door een persoon te verifiëren. Met transparante GIF-bestanden kunnen we weten of u een webpagina hebt bekeken voordat u onze website bezoekt en dergelijke informatie relateren aan andere informatie, inclusief uw persoonlijke informatie. We gebruiken informatie van transparante GIF-bestanden om nauwkeurigere rapportage mogelijk te maken, de effectiviteit van onze marketing te verbeteren en Cornerstone beter te maken voor onze gebruikers.
3. IP-adres en Clickstream-gegevens
Onze servers verzamelen automatisch gegevens over uw Internet Protocol-adres wanneer u ons bezoekt. Als u pagina's van onze website opvraagt, kunnen onze servers uw IP-adres en soms uw domeinnaam registreren. Onze servers kunnen ook de verwijzende pagina registreren die u naar ons heeft gelinkt (zoals een andere website of een zoekmachine), alsook de pagina's die u op deze website bezoekt, de website die u na deze website bezoekt, andere informatie over het type webbrowser, computer, platform, gerelateerde software en instellingen dat u gebruikt, eventuele zoektermen die u op deze website of een verwijzende website hebt ingevoerd, en andere online activiteiten en gegevens die zijn vastgelegd door onze webservers. We gebruiken deze informatie voor intern systeembeheer, om problemen met onze servers te diagnosticeren en om onze website te beheren. Dergelijke informatie kan ook worden gebruikt om brede demografische informatie te verzamelen, zoals het land van herkomst en de internetprovider. Persoonlijke informatie (inclusief IP-adressen) wordt niet gebruikt om gemakkelijker contact te zoeken met gebruikers die hun contactgegevens niet aan CSOD hebben verstrekt. Uw IP-adres kan worden gebruikt om de clickstream te identificeren die u naar onze site heeft geleid. Persoonlijke gegevens worden echter niet gedeeld met externe marketingbedrijven.
Rechten om u aan te melden/af te melden
U hebt het recht om u aan te melden en/of af te melden voor bepaalde vormen van gebruik van uw persoonlijke informatie door ons. U kunt bijvoorbeeld kiezen of u correspondentie van ons en/of externe dienstverleners wilt ontvangen. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met externe dienstverleners, tenzij u hiervoor toestemming geeft. U kunt zich afmelden voor de promotionele e-mails van Cornerstone door te klikken op de link 'Afmelden' of 'Uitschrijven' in de e-mail die u ontvangt. U kunt dit ook aanvragen door een e-mail te sturen naar info@csod.com. Geef daarbij aan of (i) u zich wilt afmelden voor het ontvangen van promotionele correspondentie van Cornerstone in het algemeen, of alleen via e-mail, post en/of per telefoon, en/of (ii) u zich alleen wilt afmelden voor bepaalde e-nieuwsbrieven of correspondentie van Cornerstone.
Houd er rekening mee dat we nog steeds contact met u kunnen opnemen in verband met u relatie, activiteiten, transacties en communicatie met ons als u ervoor kiest om geen promotionele correspondentie van ons te ontvangen.
Gebruik, openbaarmaking en delen van persoonlijke informatie
1. Dienstverleners
We kunnen externe partners gebruiken om ons te helpen om onze website te beheren en te onderhouden en om onze producten en diensten te leveren. We kunnen uw informatie ook delen met onze dienstverleners en andere externe partijen ('gelieerde partijen') die producten of diensten leveren voor of via deze website of voor ons bedrijf (zoals website- of databasehostingbedrijven, adreslijsthostingbedrijven, aanbieders van communicatie- en e-maildiensten, analysebedrijven, distributiebedrijven, fulfilmentbedrijven, creditcardverwerkers en andere vergelijkbare dienstverleners die dergelijke informatie namens ons gebruiken).
Het is externe dienstverleners contractueel verboden om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve voor zover dat nodig is om diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Gegevens kunnen worden verwerkt in de Europese Unie, de Verenigde Staten, India of Israël, afhankelijk van contractuele vereisten en in overeenstemming met de wettelijke rechtsgebieden voor de regio('s) waaraan Cornerstone is onderworpen.
2. Geaggregeerde statistieken
We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare geaggregeerde statistieken met betrekking tot gebruikersgedrag publiceren als een maatstaf voor interesse in en gebruik van onze website en e-mails aan derden. Dit doen we in de vorm van geaggregeerde gegevens, zoals algemene patronen of demografische rapporten waarin geen individuele gebruiker worden beschreven of geïdentificeerd. Informatie met betrekking tot geaggregeerde statistieken wordt verzameld door middel van cookies en andere trackingsystemen van derden.
3. Wettelijk verplichte openbaarmakingen
We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of als we van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is (a) om te voldoen aan de wet, aan een gerechtelijk bevel of aan wettelijke processen tegen aan ons of aan gelieerde partijen; (b) om onze rechten en eigendommen, de website, de gebruikers van de website en/of onze gelieerde partijen te beschermen en te verdedigen; of (c) om te handelen zoals nodig onder de omstandigheden om de veiligheid van gebruikers van onze website, onszelf of derden te beschermen.
Toestemming voor wereldwijde overdracht en verwerking van persoonlijke informatie (van toepassing tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen u of uw organisatie en Cornerstone)
Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken via deze website, stemt u ermee in dat deze door ons en onze gelieerde partijen kan worden gebruikt voor de doeleinden die hierin worden beschreven, en u begrijpt en stemt verder in met het verzamelen, onderhouden, verwerken en overdragen van dergelijke informatie in en naar de Verenigde Staten en andere landen en territoria, die mogelijk andere privacywetten hebben dan uw land van verblijf, en die zich verschillende beschermingsniveaus voor uw persoonlijke gegevens veroorloven. Ongeacht de wetten in deze landen zullen we de privacy van uw gegevens behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid. Door uw persoonlijke informatie op deze website te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw informatie in elk rechtsgebied verzenden en verwerken, in overeenstemming met dit privacybeleid.
Websites van derden
Wanneer u zich op deze website bevindt, hebt u mogelijk de mogelijkheid om andere websites te bezoeken of ernaar te linken, inclusief andere websites die door ons of door niet-gelieerde externe partijen worden beheerd. Deze websites kunnen mogelijk persoonlijke informatie over u verzamelen en (omdat dit privacybeleid niet ingaat op de informatiepraktijken van die andere websites) dient u het privacybeleid van dergelijke andere websites te lezen om te zien hoe zij uw persoonlijke informatie behandelen.
Privacy van minderjarigen
Deze website is niet gericht op kinderen onder de dertien jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan dertien jaar op onze website. Als we ontdekken dat we per ongeluk persoonlijke informatie hebben ontvangen van een websitebezoeker jonger dan dertien jaar, zullen we de informatie uit onze administratie verwijderen.
Beveiliging
We gebruiken commercieel redelijke en industriestandaard fysieke, beheersmatige en technische veiligheidsmaatregelen om de integriteit en veiligheid van uw persoonlijke informatie te behouden. We gebruiken ook SSL-codering (Secure Sockets Layer) bij het verzenden van gevoelige informatie. We streven ernaar de veiligheid en integriteit van gevoelige persoonlijke informatie die aan deze website wordt verstrekt, te beschermen, maar kunnen we vanwege de inherente aard van internet als een open wereldwijd communicatiemiddel niet garanderen dat informatie tijdens verzending via internet, noch tijdens opslag op onze systemen of wanneer deze anderszins in ons bezit is, absoluut veilig is tegen indringing door anderen, zoals hackers.
Als u contact met ons opneemt via e-mail of via 'Contact opnemen' of een vergelijkbare functie op de website, moet u er rekening mee houden dat uw overdracht mogelijk niet veilig is. Een niet-gelieerde externe parij kan informatie bekijken die u via deze methoden verzendt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbaarmaking van uw gegevens als gevolg van fouten of ongeoorloofde handelingen van externe partijen tijdens of na verzending.
In het onwaarschijnlijke geval dat we van mening zijn dat de veiligheid van uw persoonlijke informatie die in ons bezit of beheer is in gevaar is gebracht, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen van die ontwikkeling. Als kennisgeving gepast is, zullen we ernaar streven dit zo snel mogelijk te doen onder de gegeven omstandigheden. We kunnen u dan (voor zover we uw e-mailadres hebben) per e-mail op de hoogte stellen. U stemt in met ons gebruik van e-mail als middel voor een dergelijke kennisgeving. Als u liever wilt dat wij een andere methode gebruiken om u in deze situatie op de hoogte te stellen, dient u een e-mail te sturen naar info@csod.com met de alternatieve contactgegevens die u wij van u moeten gebruiken.
Updates van onze privacyverklaring
Dit privacybeleid kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt met wijzigingen in onze handelswijzen met betrekking tot online-informatie. We zullen een prominente kennisgeving op deze website plaatsen om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in onze privacyverklaring en bovenaan de verklaring aangeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.
Gebruiksvoorwaarden
Als u ervoor kiest om csod.com te bezoeken, vallen uw bezoek en elk geschil over privacy onder dit privacybeleid en onder onze gebruiksvoorwaarden (hierin opgenomen door middel van verwijzing, zoals van tijd tot tijd gewijzigd), inclusief beperkingen op schadevergoeding, arbitrage van geschillen en toepassing van de wet van de staat van Californië.
Taal
De bepalende taal van dit privacybeleid is Engels, dat prevaleert boven elke andere taal die in een vertaald document wordt gebruikt.
Contact opnemen
Neem als volgt contact met ons op als u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid hebt, of als u informatie die we over u hebben of uw voorkeuren wilt bekijken, verwijderen of bijwerken:
Attn: Cornerstone Privacy
Adres: 1601 Cloverfield Blvd., Suite 620 South, Santa Monica, Californië 90404, VS
E-mail: info@csod.com

Targeting Cookies

lang

ads.linkedin.com

There are many different types of cookies associated with this name, and a more detailed look at how it is used on a particular website is generally recommended. However, in most cases it will likely be used to store language preferences, potentially to serve up content in the stored language.

bitoIsSecure

bidr.io

This cookie is generally provided by bidr.io and is used for advertising purposes.

checkForPermission

bidr.io

This cookie is generally provided by bidr.io and is used for advertising purposes.

bito

bidr.io

This cookie is generally provided by bidr.io and is used for advertising purposes.

tuuid_lu

company-target.com

This cookie is usually provided by bidswitch.net and is used for advertising purposes.

tuuid

company-target.com

This cookie is mainly set by bidswitch.net to make advertising messages more relevant to the website visitor.

_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

cornerstoneondemand.com

Google Analytics

test_cookie

doubleclick.net

This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to determine if the website visitor's browser supports cookies.

drift_campaign_refresh

js.driftt.com

This is the session identifier token. It is used to tie the visitor on your website with a current website session within the Drift system. This is enables session-specific features, such as popping up a messaging only once during a 30 minute session as to prevent a disruptive experience.

driftt_aid

js.driftt.com

This is the anonymous identifier token. It is used to tie the visitor on your website with the profile within the Drift system. This allows Drift to remember the information that this site visitor has provided through the chat on subsequent site visits.

drift_aid

js.driftt.com

This is the anonymous identifier token. It is used to tie the visitor on your website with the profile within the Drift system. This allows Drift to remember the information that this site visitor has provided through the chat on subsequent site visits.

li_gc

linkedin.com

This cookie is generally provided by linkedin.com and is used for advertising purposes.

bcookie

Linkedin

This is a Microsoft MSN 1st party cookie for sharing the content of the website via social media.

AnalyticsSyncHistory

linkedin.com

This cookie is generally provided by linkedin.com and is used for advertising purposes.

UserMatchHistory

linkedin.com

This cookie is used to track visitors so that more relevant ads can be presented based on the visitor's preferences.

lang

linkedin.com

There are many different types of cookies associated with this name, and a more detailed look at how it is used on a particular website is generally recommended.However, in most cases it will likely be used to store language preferences, potentially to serve up content in the stored language.

lidc

linkedin.com

This is a Microsoft MSN 1st party cookie that ensures the proper functioning of this website.

driftt_aid

www.cornerstoneondemand.com

This is the anonymous identifier token. It is used to tie the visitor on your website with the profile within the Drift system. This allows Drift to remember the information that this site visitor has provided through the chat on subsequent site visits.

csod%3A%3Autm_fields

www.cornerstoneondemand.com

Google Analytics

bscookie

www.linkedin.com

Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.

Performance Cookies

_ga

cornerstoneondemand.com

This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners._ga

_gid

cornerstoneondemand.com

This cookie name is associated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google.It appears to store and update a unique value for each page visited._gid

_mkto_trk

cornerstoneondemand.com

This cookie is associated with an email marketing service provided by Marketo. This tracking cookie allows a website to link visitor behaviour to the recipient of an email marketing campaign, to measure campaign effectiveness.

_gat_UA-

cornerstoneondemand.com

This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.

_gclxxxx

cornerstoneondemand.com

Google conversion tracking cookie

Strictly Necessary Cookies

_ga

cornerstoneondemand.com

This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners._ga

_gid

cornerstoneondemand.com

This cookie name is associated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google.It appears to store and update a unique value for each page visited._gid

_mkto_trk

cornerstoneondemand.com

This cookie is associated with an email marketing service provided by Marketo. This tracking cookie allows a website to link visitor behavior to the recipient of an email marketing campaign, to measure campaign effectiveness.

_gat_UA-

cornerstoneondemand.com

This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.

_gclxxxx

cornerstoneondemand.com

Google conversion tracking cookie

Most web browsers can be set to tell you when a cookie has been sent to you and give you the opportunity to refuse that cookie. Information about disabling cookies from your browser and deleting all cookies currently stored on your computer may be found here: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
Refusing a cookie may in some cases preclude you from using or negatively impact the display or function of our Website or certain areas or features of our Website. There are numerous resources on the Internet that can provide more information about how cookies work and how you can manage them. One very informative not-for-profit site is www.allaboutcookies.org.
2. Clear GIFs
When you visit Cornerstone, we may also use “Clear GIFs” (a.k.a. “web beacons” or “pixel tags”) or similar techniques in our Website and/or in our communications with you. A clear GIF is typically a one-pixel, transparent image located on a web page or in an e-mail or other type of message that helps us to verify an individual’s viewing or receipt of a web page or message. Clear GIFs allow us to know whether you have viewed a web page prior to visiting our Website and may enable us to relate such information to other information, including your personal information. We use information provided from clear GIFs to allow more accurate reporting, improve the effectiveness of our marketing and make Cornerstone better for our users.
3. IP address and Clickstream data
Our servers automatically collect data about your Internet Protocol address when you visit us. When you request pages from our Website, our servers may log your IP address and sometimes your domain name. Our servers may also record the referring page that linked you to us (e.g. another website or a search engine); the pages you visit on this Website; the website you visit after this Website; other information about the type of web browser, computer, platform, related software and settings you are using; any search terms you have entered on this Website or a referral website; and other web usage activity and data logged by our web servers. We use this information for internal system administration, to help diagnose problems with our servers and to administer our Website. Such information may also be used to gather broad demographic information, such as country of origin and Internet service provider. Personal information (including IP addresses) is not used to facilitate contact with users who have not provided their contact details to CSOD. Your IP address may be used to identify the clickstream that led you to our site; however, personal information is not shared with any third-party marketing companies.
Rights to opt in/opt out
You have the right to “opt in” and/or “opt out” of certain of our uses of your Personal Information. For example, you may have the opportunity to choose whether you would like to receive correspondence from us and/or third-party service providers. Your Personal Information will not be shared with third-party service providers unless you give consent. You will have the opportunity to opt out of Cornerstone’s promotional e-mails by clicking the "opt out" or “unsubscribe” link in the e-mail you receive. You can also request this by sending an e-mail to info@csod.com, specifying whether (i) you would like to opt out of receiving promotional correspondence from Cornerstone in general, or just via e-mail, post and/or by phone, and/or whether (ii) you would only like to opt out of certain Cornerstone’s e-newsletters or correspondence.
Please understand that if you opt out of receiving promotional correspondence from us, we may still contact you in connection with your relationship, activities, transactions and communications with us.
Use, disclosure, and sharing of Personal Information
1. Service providers
We may use third-party partners to help us operate and maintain our Website and deliver our products and services. We may also share your information with our service providers and other third parties (“Affiliated Parties”) that provide products or services for or through this Website or for our business (such as website or database hosting companies, address list hosting companies, communications providers, e-mail service providers, analytics companies, distribution companies, fulfillment companies, credit card processing companies and other similar service providers that use such information on our behalf).
Third-party service providers are contractually restricted from using or disclosing the information, except as necessary to perform services on our behalf or to comply with legal requirements. Data may be processed in the European Union, the United States, India or Israel depending upon contractual requirements and in accordance with legal jurisdictions for the region(s) to which Cornerstone is subject.
2. Aggregated statistics
We may disclose non-personally identifiable aggregated statistics regarding user behavior as a measure of interest in and use of our Website and e-mails to third parties in the form of aggregated data, such as overall patterns or demographic reports that do not describe or identify any individual user. Information relating to aggregated statistics will be collected through the use of third-party cookies and other third-party tracking devices.
3. Legally compelled disclosures
We may disclose your Personal Information if required to do so by law or subpoena or if we believe that such action is necessary (a) to conform to the law, comply with a judicial or court order or comply with legal processes served on us or Affiliated Parties; (b) to protect and defend our rights and property, the Website, the users of the Website and/or our Affiliated Parties; or (c) to act as needed under the circumstances to protect the safety of users of our Website, ourselves or third parties.
Consent to worldwide transfer and processing of Personal Information (applies unless otherwise agreed in writing between you or your organization and Cornerstone)
By providing Personal Information to us through this Website, you agree that it may be used by us and our Affiliated Parties for the purposes described herein, and you further understand and consent to the collection, maintenance, processing and transfer of such information in and to the United States and other countries and territories, which may have different privacy laws from your country of residence, and which may afford varying levels of protection for your Personal Information. Regardless of the laws in place in these countries, we will treat the privacy of your information in accordance with this Privacy Policy. By providing your Personal Information to this Website, you consent to us transmitting and processing your information in any jurisdiction, in accordance with this Privacy Policy.
Third-party websites
When you are on this Website, you may have the opportunity to visit or link to other websites, including other websites operated by us or by unaffiliated third parties. These websites may collect Personal Information about you, and (because this Privacy Policy does not address the information practices of those other websites) you should review the privacy policies of such other websites to see how they treat your personal information.
Privacy of minors
This Website is not directed at children under the age of thirteen. We do not knowingly collect personal information from children under the age of thirteen on our Website. If we become aware that we have inadvertently received personal information from a visitor under the age of thirteen on our Website, we will delete the information from our records.
Security
We use commercially reasonable and industry-standard physical, management and technical safeguards to preserve the integrity and security of your Personal Information. We also use Secure Sockets Layer (SSL) encryption when transmitting sensitive information. Whilst we endeavor to protect the security and integrity of sensitive Personal Information provided to this Website, due to the inherent nature of the Internet as an open global communications vehicle, we cannot guarantee information, either during transmission through the Internet or while stored on our systems or otherwise in our care, will be absolutely safe from intrusion by others, such as hackers.
If you contact us by e-mail or a “Contact us” or similar feature on the Website, you should be aware that your transmission might not be secure. An unaffiliated third party could view information you send by these methods in transit. We accept no liability for disclosure of your information due to errors or unauthorized acts by third parties during or after transmission.
In the unlikely event that we believe the security of your Personal Information in our possession or control may have been compromised, we may seek to notify you of that development. If notification is appropriate, we shall endeavor to do so as promptly as possible under the circumstances, and (insofar as we have your e-mail address) we may notify you by e-mail. You consent to our use of e-mail as a means of such notification. If you would prefer us to use another method to notify you in this situation, please e-mail us at info@csod.com with the alternative contact information you would like us to use.
Updates to our privacy statement
This Privacy Policy may be updated periodically and without prior notice to reflect changes in our online information practices. We will post a prominent notice on this Website to notify you of any significant changes to our Privacy Statement and indicate at the top of the statement when it was most recently updated.
Conditions of use
If you choose to visit csod.com, your visit and any dispute over privacy shall be subject to this Privacy Policy and our Terms of Use Agreement (incorporated by reference herein, as amended from time to time), including limitations on damages, arbitration of disputes and application of the law of the State of California.
Language
The governing language of this Privacy Policy is English, which shall prevail over any other language used in any translated document.
Contact us
If you have any questions or comments about this Privacy Policy, or if you would like to review, delete or update information we have about you or your preferences, please contact us as follows:
Attn: Cornerstone Privacy
Address: 1601 Cloverfield Blvd., Suite 620 South, Santa Monica, California 90404, USA
E-mail: info@csod.com

Plan een peroonlijke 1:1

Praat met een Cornerstone-expert over de unieke behoeften van uw organisatie op het gebied van personeelsbeheer.