2023 Ventana Value Index för utbildningshantering

Ledare

2023 Fosway 9-Grid™ för Learning Systems

Strategisk ledare

2023 Aragon Research Globe för företagsutbildning

Ledare

Där branschens bästa lärande möter framtidsfokuserade talangverktyg för att leverera de viktigaste resultaten.

Erbjud en holistisk personlig upplevelse

Erbjud en holistisk personlig upplevelse

Skapa en inspirerande, personlig och sammanhängande upplevelse inom lärande, kompetensutveckling och rörlighet.

Integrera kompetenser från början till slut

Integrera kompetenser från början till slut

Släpp loss komptenskraften för alla och inom alla områden och matcha talang- och kompetenstillgång med efterfrågan.

Förbättra insikter och automatisering

Förbättra insikter och automatisering

Skapa intelligentare arbetsflöden, upptäcka och förutse trender bland medarbetare, kompetenser och innehållsdata med hjälp av AI.

Förbättra verksamhetens flexibilitet

Förbättra verksamhetens flexibilitet

Skapa en expanderbar plattform för framtiden, utvecklad för en neutral och sömlös integration med det bredare tekniska ekosystemet.

Uppfyll dagens affärsbehov

Modern inlärning

Skräddarsy varje enskild medarbetares inlärningsupplevelse så du alltid möter dem på deras villkor.

AI-drivna lösningar

Se till att rätt innehåll når rätt personer genom att använda vår AI för innehåll och kompetenser för att autotagga ditt bibliotek.

Mångfald, jämlikhet, inkludering och tillhörighet

Med Content Anytime-erbjudanden, inklusive innehåll från webben, kan du erbjuda alla dina medarbetare kvalitativa, inkluderande inlärningsupplevelser.

Kompetensutveckling

Med Skills Graph kan du bygga upp konkurrenskraftiga kompetenser både hos anställda och i organisationen genom att automatiskt koppla ihop personer, innehåll och möjligheter.

Virtuell utbildning

Lägg din organisations utveckling helt och hållet online med meningsfulla sociala interaktioner genom virtuell utbildning och integrering av webbkonferenser.

Planering för återgång till arbete

Oavsett hur medarbetarnas arbetsplatser förändras måste du ge dem stöd med meningsfull utbildning eller tillgång till självhjälp.

Efterlevnadshantering

Skala dina globala initiativ för efterlevnad och minska organisatorisk risk genom regler för tilldelning och återkommande omcertifiering, versionering av innehåll, ekvivalenser med mera.

Modern inlärning
AI-drivna lösningar
Mångfald, jämlikhet, inkludering och tillhörighet
Kompetensutveckling
Virtuell utbildning
Planering för återgång till arbete
Efterlevnadshantering

Uppfyll dagens affärsbehov

Framgångshistorier från kunder i hela världen

Vi har bara gott att säga om Cornerstones kundserviceteam. Vi får idéer om nya saker vi vill göra och de hjälper oss på alla sätt de kan. Vår HR-avdelning och administration litar helt på Cornerstone.

Cindy Bradfield

Biträdande HR-chef

Var redo att möta framtiden: En guide

Var redo att möta framtiden: En guide

Det är dags att börja jobba på ett nytt sätt. Lär dig hur i den här djuplodande guiden för talangansvariga.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2023
Juridiskt