Life Sciences

Effektivisera efterlevnaden och optimera verksamheten för arbetsstyrkan

Vi hjälper din organisation inom biovetenskap att navigera i valideringsprocessen, minska riskerna och utföra det arbete som förändrar världen.

Proudly Trusted by 6,000+ organizations across the globe

Utvecklad för biovetenskap

Uppfyll kraven på efterlevnad

Håll dig i framkant när det gäller ändrade regler, inklusive SOP:er och 21 CFR Part 11, genom att standardisera utbildning och granskningar på alla platser.

Förbättra processens effektivitet

Spara tid, pengar och personalresurser med automatiserade verktyg som är utformade för att effektivisera rekrytering, utbildning, bedömning och succession.

Spara tid, pengar och personalresurser med automatiserade verktyg som är utformade för att effektivisera rekrytering, utbildning, bedömning och succession.

Håll dina medarbetare engagerade med personliga, riktade tillväxtplaner som betonar lojalitet och prestation.

Minska utbildningskostnaderna

Ge kostnadseffektiv fortbildning med medialt innehåll, lärarledd utbildning och samarbetsverktyg.

Uppmuntra innovation

Uppmuntra till personlig kontakt mellan dina medarbetare på alla nivåer och uppmuntra gemensamma, optimerade organisatoriska metoder.

Lösningar som fungerar för biovetenskap

Koppla samman organisationens mål och talanginitiativ med dina medarbetare

Omfattande riskreducering

Omfattande riskreducering

Följ upp efterlevnaden när du levererar målinriktat utbildningsinnehåll och bedömer kompetensen för att utveckla din personal samtidigt som du minskar din riskexponering.

Personliga inlärningsupplevelser

Personliga inlärningsupplevelser

Utnyttja maskininlärning och AI-drivna insikter för att rekommendera rätt utbildningsinnehåll till varje anställd, levererat via en plattform i konsumentklass.

Realtidsanalys

Realtidsanalys

Skapa anpassade rapporter som hjälper dig att spåra mätvärden och belysa hur du kan förbättra inlärningen för dina medarbetare eftersom varje utbildningsinitiativ är unikt.

Boka ett personligt möte

Tala med en Cornerstone-expert och diskutera din organisations unika behov för personalhantering.