Manufacturing

Ge ditt team de färdigheter de behöver för att lyckas

Dina medarbetare är din största tillgång. Stärk ditt team för att påskynda tillväxt, produktivitet och framgång för alla.

Proudly Trusted by 6,000+ organizations across the globe

Utvecklad för tillverkning

Hantera teamets säkerhet och produktivitet

Engagera och motivera dina medarbetare med vägledning, feedback och erkännande som stödjer prestationer och tillväxt.

Förhindra avbrott i leveranskedjan

Minska stilleståndstiden genom utbildning via virtuella och mobila klasser för både anställda och medlemmar i leveranskedjan.

Minimera riskerna

Upprätthåll OHSA-, HACCP-, FDA- och EPA-standarder med utbildning och certifieringar som främjar en säkerhetskultur.

Öka produktiviteten och minska kostnaderna

Introducera de anställda snabbare genom utbildning i virtuella klassrum och via mobilen för att undvika en stor del av kostnaderna av att vara på plats fysiskt.

Minska kompetensluckorna. Öka makten av karriären

Utbilda och fortbilda arbetstagare genom stöd på jobbet och personliga utvecklingsplaner — allt på en och samma plattform.

Lösningar som fungerar för tillverkningsindustrin

Koppla samman organisationens mål och talanginitiativ med dina medarbetare

Leverera utbildning överallt

Leverera utbildning överallt

Nå deltagarna där de befinner sig — mobiltelefoner, surfplattor, persondatorer och till och med i virtuell och förstärkt verklighet — så att de kan slutföra utbildningen snabbt och effektivt.

Främja arbetsplatsens säkerhet

Främja arbetsplatsens säkerhet

Leverera målinriktat utbildningsinnehåll baserat på roll och övervaka säkerheten med hjälp av checklistor för observationer samtidigt som du spårar efterlevnaden för att minimera riskerna.

Identifiera och åtgärda kompetensbrister

Identifiera och åtgärda kompetensbrister

Bedöm snabbt färdigheter med automatiserad kartläggning av färdigheter, ge relevant innehåll för att åtgärda identifierade luckor och använd anpassade rapporter för att mäta arbetsberedskap oavsett roll.

Utökat lärande för dina partner

Utökat lärande för dina partner

Utbilda distributörer, ombud och andra partner i leveranskedjan om dina produkter med öppna utbildningsprogram så att de kan få ut dem på marknaden på ett effektivt sätt.

Du är i gott sällskap.

Du är i gott sällskap.

Förtroende hos organisationer inom tillverkningsindustrin

“ Det har alltid varit svårt att få våra medarbetare att engagera sig mer i utbildning, men nu kan de verkligen ta tag i styret och styra sin utveckling själva. Att ha allt på en lättanvänd plattform som är tillgänglig när som helst har varit oroligt för oss - engagemanget har nått en rekordhög nivå och fortsätter att öka. ”

Joanne Rossouw

Chef för introduktion och professionell utveckling, City of Durham

Boka ett personligt möte

Tala med en Cornerstone-expert och diskutera din organisations unika behov för personalhantering.