Manufacturing

Ge ditt team de kompetenser de behöver för att lyckas

Dina medarbetare är din största tillgång. Stärk ditt team för att påskynda tillväxt, produktivitet och framgång för alla.

Över 6 000 organisationer globalt har förtroende för oss.

Lösningar som fungerar för tillverkningsindustrin

Koppla samman organisationens mål och talanginitiativ med dina medarbetare

Leverera utbildning överallt

Leverera utbildning överallt

Nå deltagarna där de befinner sig — med mobiltelefoner, surfplattor, persondatorer och till och med i virtuell och augmented reality — så att de kan göra utbildningen snabbt och effektivt.

Främja arbetsplatsens säkerhet

Främja arbetsplatsens säkerhet

Leverera målinriktat utbildningsinnehåll baserat på roll och övervaka säkerheten med hjälp av observationschecklistor samtidigt som du har koll på efterlevnad för att minimera riskerna.

Identifiera och åtgärda kompetensluckor

Identifiera och åtgärda kompetensluckor

Bedöm kompetenser snabbt med automatiserad kompetenskartläggning, erbjud relevant innehåll för att åtgärda identifierade luckor och använd anpassade rapporter för att mäta arbetsberedskap oavsett roll.

Utökat lärande för dina partner

Utökat lärande för dina partner

Utbilda distributörer, ombud och andra partner i leveranskedjan om dina produkter med öppna utbildningsprogram så att de kan få ut dem på marknaden på ett effektivt sätt.

Du är i gott sällskap.

Du är i gott sällskap.

Förtroende hos organisationer inom tillverkningsindustrin

“ Det har alltid varit svårt att få våra medarbetare att engagera sig mer i utbildning, men nu kan de verkligen ta kontrollen och styra sin utveckling själva. Att ha allt på en lättanvänd plattform som är tillgänglig när som helst har varit otroligt för oss - engagemanget ligger rekordhögt och fortsätter öka. ”
Joanne Rossouw

Joanne Rossouw

Chef för introduktion och professionell utveckling, City of Durham

Related Resources

Manufacturing tips, guides, and best practices

Så lanserar du en talangstrategi som fokuserar på kompetens

Forskning

Så lanserar du en talangstrategi som fokuserar på kompetens

Det sägs att vi under 2020 upplevde tre års digital utveckling på bara tre månader. Den första fasen i den utvecklingen handlade om att anpassa oss till de dramatiska förändringar vi plötsligt kastades in i, som att få distansarbetande medarbetare att helt enkelt kunna jobba, kommunicera och samarbeta. Vad vi nu vet är att denna förändring är mycket mer permanent än vad många förväntade sig. I dagens miljö med konstant affärsomvandling, förändras roller hela tiden och kompetenser blir föråldrade allt snabbare. Din organisation behöver identifiera, förvärva och utveckla de kompetenser som behövs för att förändras och konkurrera på nya marknader och för att växa. Så hur utvecklar du dina medarbetare på ett skalbart sätt som håller dig konkurrenskraftig snarare än att ständigt behöva kämpa för att komma ikapp? Kort sagt, genom att erbjuda goda möjligheter för karriärtillväxt. Medarbetare tycker ofta att det är enklare att hitta ett nytt jobb utanför företaget än internt. Och i många organisationer finns det kulturer som hindrar karriärtillväxt och intern rörlighet. Att utveckla en talangstrategi som fokuserar på kompetens kan hjälpa dig förena personalutveckling med affärsframgång. Denna guide beskriver fyra viktiga steg som ingår i strategin. Låt oss sätta igång.

En fullt integrerad lösning för virtuellt lärande

Datablad

En fullt integrerad lösning för virtuellt lärande

Dagens medarbetare är mer utspridda än någonsin och att kunna lära nytt och kommunicera oavsett plats är avgörande för en framgångsrik verksamhet. Din organisation behöver därför stötta medarbetarna med lärande och verktyg som möjliggör detta var de än befinner sig. Med Saba Meeting kan du erbjuda virtuell utbildning av hög kvalitet där team kan lära sig och kommunicera effektivt tillsammans. Saba Meeting är en helt integrerad virtuell klassrumslösning. Den hjälper dig skapa interaktivt och engagerande virtuellt lärande med funktionalitet som breakout-sessioner, desktop, delad skärm och videodelning, whiteboardtavlor för samarbete, enkäter, textchatt under sessionen, emojis med mera.

Vilken är din kvot för karriärrörlighet?

eBook

Vilken är din kvot för karriärrörlighet?

"Att växa i karriären" brukade betyda att klättra uppför en rak stege som byggde på befordringar och en fastslagen utvecklingsväg. Idag är karriärtillväxt mer likt en gallerstruktur, som tillåter rörelse i sidoväg och ändamålsdriven utveckling. Karriär kan vara en personlig resa baserad på kompetenser, utveckling, intresse och karriärmål ... det vill säga om du har en kompetensinriktad och agila inställning. Hur flexibel är du i din karriärplanering och -utveckling? Svara på frågorna för att fastställa din kvot för karriärrörlighet. Använd resultaten och insikterna för att lära dig mer om hur du blir en verklig karriärakrobat.

Boka ett personligt möte

Tala med en Cornerstone-expert och diskutera din organisations unika behov för personalhantering.

© Cornerstone 2022
Juridiskt