Manufacturing

Ge ditt team de kompetenser de behöver för att lyckas

Dina medarbetare är din största tillgång. Stärk ditt team för att påskynda tillväxt, produktivitet och framgång för alla.

Vi är stolta över att mer än 7 000 organisationer över hela världen har förtroende för oss

Lösningar som fungerar för tillverkningsindustrin

Koppla samman organisationens mål och talanginitiativ med dina medarbetare

Leverera utbildning överallt

Leverera utbildning överallt

Nå deltagarna där de befinner sig — med mobiltelefoner, surfplattor, persondatorer och till och med i virtuell och augmented reality — så att de kan göra utbildningen snabbt och effektivt.

Främja arbetsplatsens säkerhet

Främja arbetsplatsens säkerhet

Leverera målinriktat utbildningsinnehåll baserat på roll och övervaka säkerheten med hjälp av observationschecklistor samtidigt som du har koll på efterlevnad för att minimera riskerna.

Identifiera och åtgärda kompetensluckor

Identifiera och åtgärda kompetensluckor

Bedöm kompetenser snabbt med automatiserad kompetenskartläggning, erbjud relevant innehåll för att åtgärda identifierade luckor och använd anpassade rapporter för att mäta arbetsberedskap oavsett roll.

Utökat lärande för dina partner

Utökat lärande för dina partner

Utbilda distributörer, ombud och andra partner i leveranskedjan om dina produkter med öppna utbildningsprogram så att de kan få ut dem på marknaden på ett effektivt sätt.

Du är i gott sällskap.

Du är i gott sällskap.

Det har alltid varit svårt att få våra medarbetare att engagera sig mer i utbildning, men nu kan de verkligen ta kontrollen och styra sin utveckling själva. Att ha allt på en lättanvänd plattform som är tillgänglig när som helst har varit otroligt för oss - engagemanget ligger rekordhögt och fortsätter öka.”

Related Resources

Manufacturing tips, guides, and best practices

Asahi Kasei Corporation: Vi bygger en lärandeplattform med stöd för självständigt lärande, tillväxt och karriärutveckling

Kundberättelse

Asahi Kasei Corporation: Vi bygger en lärandeplattform med stöd för självständigt lärande, tillväxt och karriärutveckling

Asahi Kasei, med basverksamhet inom syntetisk kemi och fiberutveckling, har fortsatt att anpassa sig efter förändrade behov genom en proaktiv utveckling av företagets affärsportfölj. Företaget, som firade 100-årsjubileum 2022, bygger nu en lärandeplattform för hela organisationen som gör det möjligt för medarbetarna att växa och utvecklas och där lärandet kan följas upp och anpassas efter individuella arbetsuppgifter och ambitionsnivåer.

Boka ett personligt möte

Tala med en Cornerstone-expert och diskutera din organisations unika behov för personalhantering.

© Cornerstone 2023
Juridiskt