Cornerstones integritetspolicy för webbplats

Senast uppdaterad: 1 april 2020
Vår sekretesspolicy är utformad för att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in och använder personligt identifierbar information ("personlig information") som du lämnar till oss och för att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut när du använder vår webbplats och tjänster (här omnämnd som "Cornerstone" eller "Webbplats").
För vår integritetspolicy för kunddata, se den relaterade sidan.
Genom att besöka eller använda någon del av denna webbplats godkänner du villkoren i denna sekretesspolicy eftersom de kan komma att ändras då och då. När vi uppdaterar och utökar vår webbplats kan denna sekretesspolicy ändras, så kolla in den här webbsidan för uppdateringar av vår sekretesspolicy. Dessutom integreras denna sekretesspolicy i och är en del av webbplatsens avtal för användarvillkor, som också styr din användning av denna webbplats.
Insamling av information
När du besöker vår webbplats kan vi samla in information om ditt besök från din dator. Sådan information hjälper oss att avgöra hur du hittade vår webbplats, datumet då du besökte vår webbplats och sökmotorer som kan ha lett dig till vår webbplats. Vi samlar in denna information för att ständigt förbättra funktionen hos Cornerstone.
Informationen du kan förse oss med är indelad i två allmänna typer (användarinformation och information om webbplatsanvändning), som båda diskuteras mer detaljerat nedan.
Personlig information du väljer att lämna
För att göra dina besök på vår webbplats så trevliga som möjligt kan vi be dig om personlig information. Personlig information inkluderar till exempel ditt namn och din e-postadress, som du kan bli ombedd att uppge när du registrerar dig hos Cornerstone. En beskrivning av några av de sätt som du kan lämna personlig information till oss på, samt ytterligare information om hur vi kan använda sådan personlig information, ges nedan.
1. Kontakta oss/feedback
Om du e-postar oss via en "Kontakta oss"-länk på vår webbplats kan vi be dig om information som ditt namn och din e-postadress så att vi kan svara på dina frågor och kommentarer. Om du väljer att skriva till oss via e-post kan vi behålla innehållet i dina e-postmeddelanden, din e-postadress och vårt svar till dig. I vissa fall och med ditt tillstånd kan vi lägga upp innehåll från dina e-postmeddelanden till oss på webbplatsen.
2. Frågeformulär och undersökningar
Vi kan ibland be tittare på vår webbplats att slutföra onlineundersökningar och opinionsundersökningar om deras aktiviteter, attityder och intressen. Dessa undersökningar hjälper oss att hjälpa dig bättre och förbättrar användbarheten av Cornerstone. När vi begär ditt deltagande i dessa undersökningar kan vi be dig att förse oss med ditt namn och din e-postadress.
3. Anslagstavlor
Vår webbplats kan erbjuda sina användare möjlighet att använda anslagstavlor och bloggar och att diskutera med andra användare. Om du väljer att använda dessa funktioner bör du vara medveten om att all personlig information du skickar genom dessa funktioner kan läsas, samlas in eller användas av andra tittare i dessa forum och det kan användas för att skicka oönskade meddelanden till dig. Vi är inte ansvariga för den personliga information du väljer att lämna i dessa forum.
Information om webbplatsanvändning
1. Cookies
När du besöker Cornerstone kan vi använda cookies på eller i anslutning till vår webbplats för att behålla information om dig. En cookie är ett mycket litet textdokument som ofta innehåller en anonym och unik identifierare och ytterligare information som är nödvändig för att stödja webbplatsens avsedda funktionalitet. Cornerstone använder sessionscookies. En sessionscookie är tillfällig och försvinner när du stänger din webbläsare.
När du besöker vår webbplats skickar den en sessionscookie till din webbläsare om din webbläsares inställningar tillåter detta, men (för att skydda din integritet) tillåter din webbläsare endast vår webbplats att få åtkomst till de cookies som den redan har skickat till dig och inte de cookies som skickats till dig från andra webbplatser. Om inte annat anges här är alla våra cookies nödvändiga för tillhandahållandet av våra tjänster.
Några av de cookies vi använder och deras funktioner finns i tabellen nedan:
Funktionella cookies:

Analytiska cookies:
De flesta webbläsare kan ställas in för att berätta när en cookie har skickats till dig och ge dig möjlighet att vägra den cookien. Information om hur du inaktiverar cookies från din webbläsare och tar bort alla cookies som för närvarande lagras på din dator finns här: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
Att vägra en cookie kan i vissa fall hindra dig från att använda eller negativt påverka visningen eller funktionen av vår webbplats eller vissa områden eller funktioner på vår webbplats. Det finns många resurser på Internet som kan ge mer information om hur cookies fungerar och hur du kan hantera dem. En mycket informativ och ideell webbplats är www.allaboutcookies.org.
2. Genomskinliga GIFar
När du besöker Cornerstone kan vi också använda genomskinliga GIFar (även kallade "webbfyrar" eller "spårningspixlar") eller liknande tekniker på vår webbplats och/eller i vår kommunikation med dig. En genomskinlig GIF är vanligtvis en transparent bild på 1 pixel som finns på en webbsida eller i ett e-postmeddelande eller en annan typ av meddelande som hjälper oss att verifiera en individs visning eller mottagande av en webbplats eller ett meddelande. Genomskinliga GIFar låter oss veta om du har tittat på en webbsida innan du besöker vår webbplats och kan göra det möjligt för oss att relatera sådan information till annan information, inklusive din personliga information. Vi använder information från genomskinliga GIFar för att möjliggöra mer exakt rapportering, förbättra effektiviteten i vår marknadsföring och göra Cornerstone bättre för våra användare.
3. IP-adress och klickströmsdata
Våra servrar samlar automatiskt in data om din internetprotokolladress när du besöker oss. När du begär sidor från vår webbplats kan våra servrar logga din IP-adress och ibland även ditt domännamn. Våra servrar kan också spara den hänvisande sidan som länkade dig till oss (exempelvis en annan webbplats eller en sökmotor); sidorna du besöker på denna webbplats; webbplatsen du besöker efter denna webbplats; annan information om vilken typ av webbläsare, dator, plattform, relaterad programvara och inställningar du använder; alla söktermer du har angett på denna webbplats eller en hänvisningswebbplats; och annan webbanvändningsaktivitet och data som loggas av våra webbservrar. Vi använder denna information för intern systemadministration, för att diagnostisera problem med våra servrar och för att administrera vår webbplats. Sådan information kan också användas för att samla in bred demografisk information, till exempel ursprungsland och internetleverantör. Personlig information (inklusive IP-adresser) används inte för att underlätta kontakt med användare som inte har lämnat sina kontaktuppgifter till CSOD. Din IP-adress kan användas för att identifiera klickströmmen som ledde dig till vår webbplats; personlig information delas dock inte med några marknadsföringsföretag från tredje part.
Rätt att välja/välja bort
Du har rätt att "välja" och/eller "välja bort" vissa av våra användningar av dina personuppgifter. Exempelvis har du möjlighet att välja om du vill ta emot korrespondens från oss och/eller tredjepartsleverantörer. Din personliga information kommer inte att delas med tredjepartsleverantörer om du inte ger samtycke till det. Du kommer att ha möjlighet att välja bort Cornerstones marknadsföringsmeddelanden genom att klicka på länken "välj bort" eller "avsluta prenumerationen" i det e-postmeddelande du får. Du kan också begära detta genom att skicka ett e-postmeddelande till info@csod.com, och ange om (i) du vill välja bort att få reklamkorrespondens från Cornerstone i allmänhet, eller bara via e-post, post och/eller via telefon, och/eller om (ii) du bara vill välja bort vissa av Cornerstones e-nyhetsbrev eller korrespondens från Cornerstone.
Vänligen förstå att om du väljer bort att ta emot reklamkorrespondens från oss kan vi fortfarande kontakta dig i samband med ditt förhållande till, aktiviteter hos samt transaktioner och kommunikation med oss.
Användning, avslöjande och delning av personlig information
1. Tjänsteleverantörer
Vi kan använda oss av tredjepartspartners för att hjälpa oss att driva och underhålla vår webbplats och leverera våra produkter och tjänster. Vi kan också dela din information med våra tjänsteleverantörer och andra tredje parter ("närstående parter") som tillhandahåller produkter eller tjänster för eller via denna webbplats eller för vårt företag (t.ex. webbplats eller databas värdföretag, adresslista värdföretag, kommunikationsleverantörer, e-postleverantörer, analysföretag, distributionsföretag, uppfyllandeföretag, kreditkortsföretag och andra liknande tjänsteleverantörer som använder sådan information för vår räkning).
Tredjeparts tjänsteleverantörer är avtalsmässigt begränsade från att använda eller avslöja informationen, förutom vid behov för att utföra tjänster för vår räkning eller för att följa lagkrav. Uppgifter kan behandlas i Europeiska unionen, USA, Indien eller Israel beroende på avtalsmässiga krav och i enlighet med juridisk jurisdiktion för de regioner som Cornerstone är underkastad.
2. Aggregerad statistik
Vi kan avslöja icke-personligt identifierbar aggregerad statistik om användarnas beteende som ett mått på intresse för och användning av vår webbplats och e-postmeddelanden till tredje part i form av aggregerad data, såsom övergripande mönster eller demografiska rapporter som inte beskriver eller identifierar någon enskild användare. Information om aggregerad statistik kommer att samlas in genom användning av tredjepartscookies och andra spårningsenheter från tredje part.
3. Juridiskt tvingade upplysningar
Vi kan avslöja dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller stämning eller om vi anser att en sådan åtgärd är nödvändig (a) för att följa lagen, följa ett domstolsbeslut eller i enlighet med juridiska processer som involverar oss eller anslutna parter; (b) för att skydda och försvara våra rättigheter och egendom, webbplatsen, webbplatsens användare och/eller våra anslutna parter; eller (c) att agera efter behov under omständigheterna för att skydda användarna av vår webbplats, oss själva eller tredje part.
Samtycke till överföring och behandling av personuppgifter över hela världen (gäller om inget annat överenskommits skriftligt mellan dig eller din organisation och Cornerstone)
Genom att lämna personlig information till oss via denna webbplats godkänner du att den kan användas av oss och våra anslutna parter för ändamål som beskrivs häri, och du förstår och samtycker vidare till insamling, underhåll, behandling och överföring av sådan information i och till USA och andra länder och territorier, som kan ha andra integritetslagar än ditt hemland, och som kan ha möjlighet att förse din personliga information med varierande skyddsnivåer. Oavsett vilka lagar som gäller i dessa länder kommer vi att behandla sekretessen för din information i enlighet med denna sekretesspolicy. Genom att tillhandahålla din personliga information till denna webbplats godkänner du att vi överför och behandlar din information i vilken jurisdiktion som helst, i enlighet med denna sekretesspolicy.
Tredjepartswebbplatser
När du är på denna webbplats kan du ha möjlighet att besöka eller länka till andra webbplatser, inklusive andra webbplatser som drivs av oss eller av icke-anslutna tredje parter.c Dessa webbplatser kan samla in personlig information om dig, och (eftersom denna sekretesspolicy inte behandlar informationen på dessa andra webbplatser) bör du granska sekretesspolicyn för sådana andra webbplatser för att se hur de behandlar din personliga information.
Sekretess för minderåriga
Denna webbplats är inte riktad till barn under tretton år. Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under tretton år på vår webbplats. Om vi blir medvetna om att vi oavsiktligt har fått personlig information från en besökare under tretton år på vår webbplats, kommer vi att radera informationen från våra register.
Säkerhet
Vi använder kommersiellt rimliga fysiska, hanterings- och tekniska skyddsåtgärder i branschstandard för att bevara integriteten och säkerheten för din personliga information. Vi använder också SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) när vi överför känslig information. Även om vi strävar efter att skydda säkerheten och integriteten för känslig personlig information som tillhandahålls till denna webbplats, på grund av Internets generella inneboende natur som ett öppet globalt kommunikationsfordon, kan vi inte garantera information, varken under överföring via Internet eller när den lagras i våra system eller på annat sätt under oss, kommer att vara helt säkert från intrång från andra, till exempel hackare.
Om du kontaktar oss via e-post eller en funktion som "Kontakta oss" eller liknande på webbplatsen bör du vara medveten om att din överföring kanske inte är säker. En icke-ansluten tredje part kan se den information du skickar med dessa metoder under överföring. Vi tar inget ansvar för avslöjande av din information på grund av fel eller obehöriga handlingar från tredje part under eller efter överföringen.
I det osannolika fallet att vi tror att säkerheten för dina personuppgifter i vår besittning eller kontroll kan ha äventyrats kan vi försöka meddela dig om den utvecklingen. Om avisering är lämplig ska vi sträva efter att göra det så snabbt som möjligt under omständigheterna, och (i den mån vi har din e-postadress) kan vi komma att meddela dig via e-post. Du samtycker till att vi använder oss av e-post som ett sätt att meddela detta. Om du föredrar att vi använder en annan kontaktmetod för att meddela dig om detta i en sådan situation, vill vi att du skickar oss en e-post på info@csod.com med den alternativa kontaktinformation som du vill att vi ska använda oss av.
Uppdateringar av vår sekretesspolicy
Denna sekretesspolicy kan uppdateras regelbundet och utan föregående meddelande för att återspegla ändringar i vår informationspraxis online. Vi kommer att publicera ett framträdande meddelande på denna webbplats för att meddela dig om några väsentliga ändringar i vårt sekretessmeddelande och ange högst upp i uttalandet när det uppdaterades senast.
Användningsvillkor
Om du väljer att besöka csod.com, ska ditt besök och alla tvister om integritet omfattas av denna sekretesspolicy och våra användarvillkor (införlivad med referens häri, som kan ändras då och då), inklusive begränsningar av skadestånd, skiljeförfarande och tillämpning av staten Kalifornias lag.
Språk
Det reglerande språket i denna sekretesspolicy är engelska, som ska ha företräde framför alla andra språk som används i alla översatta dokument.
Kontakta oss
Om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy, eller om du vill granska, radera eller uppdatera information vi har om dig eller dina preferenser, vänligen kontakta oss enligt följande:
Attn: Cornerstone Privacy
Adress: 1601 Cloverfield Blvd., Suite 620 South, Santa Monica, California 90404, USA
E-postadress: info@csod.com

Targeting Cookies

lang

ads.linkedin.com

There are many different types of cookies associated with this name, and a more detailed look at how it is used on a particular website is generally recommended. However, in most cases it will likely be used to store language preferences, potentially to serve up content in the stored language.

bitoIsSecure

bidr.io

This cookie is generally provided by bidr.io and is used for advertising purposes.

checkForPermission

bidr.io

This cookie is generally provided by bidr.io and is used for advertising purposes.

bito

bidr.io

This cookie is generally provided by bidr.io and is used for advertising purposes.

tuuid_lu

company-target.com

This cookie is usually provided by bidswitch.net and is used for advertising purposes.

tuuid

company-target.com

This cookie is mainly set by bidswitch.net to make advertising messages more relevant to the website visitor.

_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

cornerstoneondemand.com

Google Analytics

test_cookie

doubleclick.net

This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to determine if the website visitor's browser supports cookies.

drift_campaign_refresh

js.driftt.com

This is the session identifier token. It is used to tie the visitor on your website with a current website session within the Drift system. This is enables session-specific features, such as popping up a messaging only once during a 30 minute session as to prevent a disruptive experience.

driftt_aid

js.driftt.com

This is the anonymous identifier token. It is used to tie the visitor on your website with the profile within the Drift system. This allows Drift to remember the information that this site visitor has provided through the chat on subsequent site visits.

drift_aid

js.driftt.com

This is the anonymous identifier token. It is used to tie the visitor on your website with the profile within the Drift system. This allows Drift to remember the information that this site visitor has provided through the chat on subsequent site visits.

li_gc

linkedin.com

This cookie is generally provided by linkedin.com and is used for advertising purposes.

bcookie

Linkedin

This is a Microsoft MSN 1st party cookie for sharing the content of the website via social media.

AnalyticsSyncHistory

linkedin.com

This cookie is generally provided by linkedin.com and is used for advertising purposes.

UserMatchHistory

linkedin.com

This cookie is used to track visitors so that more relevant ads can be presented based on the visitor's preferences.

lang

linkedin.com

There are many different types of cookies associated with this name, and a more detailed look at how it is used on a particular website is generally recommended.However, in most cases it will likely be used to store language preferences, potentially to serve up content in the stored language.

lidc

linkedin.com

This is a Microsoft MSN 1st party cookie that ensures the proper functioning of this website.

driftt_aid

www.cornerstoneondemand.com

This is the anonymous identifier token. It is used to tie the visitor on your website with the profile within the Drift system. This allows Drift to remember the information that this site visitor has provided through the chat on subsequent site visits.

csod%3A%3Autm_fields

www.cornerstoneondemand.com

Google Analytics

bscookie

www.linkedin.com

Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.

Performance Cookies

_ga

cornerstoneondemand.com

This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners._ga

_gid

cornerstoneondemand.com

This cookie name is associated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google.It appears to store and update a unique value for each page visited._gid

_mkto_trk

cornerstoneondemand.com

This cookie is associated with an email marketing service provided by Marketo. This tracking cookie allows a website to link visitor behaviour to the recipient of an email marketing campaign, to measure campaign effectiveness.

_gat_UA-

cornerstoneondemand.com

This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.

_gclxxxx

cornerstoneondemand.com

Google conversion tracking cookie

Strictly Necessary Cookies

_ga

cornerstoneondemand.com

This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners._ga

_gid

cornerstoneondemand.com

This cookie name is associated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google.It appears to store and update a unique value for each page visited._gid

_mkto_trk

cornerstoneondemand.com

This cookie is associated with an email marketing service provided by Marketo. This tracking cookie allows a website to link visitor behavior to the recipient of an email marketing campaign, to measure campaign effectiveness.

_gat_UA-

cornerstoneondemand.com

This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.

_gclxxxx

cornerstoneondemand.com

Google conversion tracking cookie

Most web browsers can be set to tell you when a cookie has been sent to you and give you the opportunity to refuse that cookie. Information about disabling cookies from your browser and deleting all cookies currently stored on your computer may be found here: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
Refusing a cookie may in some cases preclude you from using or negatively impact the display or function of our Website or certain areas or features of our Website. There are numerous resources on the Internet that can provide more information about how cookies work and how you can manage them. One very informative not-for-profit site is www.allaboutcookies.org.
2. Clear GIFs
When you visit Cornerstone, we may also use “Clear GIFs” (a.k.a. “web beacons” or “pixel tags”) or similar techniques in our Website and/or in our communications with you. A clear GIF is typically a one-pixel, transparent image located on a web page or in an e-mail or other type of message that helps us to verify an individual’s viewing or receipt of a web page or message. Clear GIFs allow us to know whether you have viewed a web page prior to visiting our Website and may enable us to relate such information to other information, including your personal information. We use information provided from clear GIFs to allow more accurate reporting, improve the effectiveness of our marketing and make Cornerstone better for our users.
3. IP address and Clickstream data
Our servers automatically collect data about your Internet Protocol address when you visit us. When you request pages from our Website, our servers may log your IP address and sometimes your domain name. Our servers may also record the referring page that linked you to us (e.g. another website or a search engine); the pages you visit on this Website; the website you visit after this Website; other information about the type of web browser, computer, platform, related software and settings you are using; any search terms you have entered on this Website or a referral website; and other web usage activity and data logged by our web servers. We use this information for internal system administration, to help diagnose problems with our servers and to administer our Website. Such information may also be used to gather broad demographic information, such as country of origin and Internet service provider. Personal information (including IP addresses) is not used to facilitate contact with users who have not provided their contact details to CSOD. Your IP address may be used to identify the clickstream that led you to our site; however, personal information is not shared with any third-party marketing companies.
Rights to opt in/opt out
You have the right to “opt in” and/or “opt out” of certain of our uses of your Personal Information. For example, you may have the opportunity to choose whether you would like to receive correspondence from us and/or third-party service providers. Your Personal Information will not be shared with third-party service providers unless you give consent. You will have the opportunity to opt out of Cornerstone’s promotional e-mails by clicking the "opt out" or “unsubscribe” link in the e-mail you receive. You can also request this by sending an e-mail to info@csod.com, specifying whether (i) you would like to opt out of receiving promotional correspondence from Cornerstone in general, or just via e-mail, post and/or by phone, and/or whether (ii) you would only like to opt out of certain Cornerstone’s e-newsletters or correspondence.
Please understand that if you opt out of receiving promotional correspondence from us, we may still contact you in connection with your relationship, activities, transactions and communications with us.
Use, disclosure, and sharing of Personal Information
1. Service providers
We may use third-party partners to help us operate and maintain our Website and deliver our products and services. We may also share your information with our service providers and other third parties (“Affiliated Parties”) that provide products or services for or through this Website or for our business (such as website or database hosting companies, address list hosting companies, communications providers, e-mail service providers, analytics companies, distribution companies, fulfillment companies, credit card processing companies and other similar service providers that use such information on our behalf).
Third-party service providers are contractually restricted from using or disclosing the information, except as necessary to perform services on our behalf or to comply with legal requirements. Data may be processed in the European Union, the United States, India or Israel depending upon contractual requirements and in accordance with legal jurisdictions for the region(s) to which Cornerstone is subject.
2. Aggregated statistics
We may disclose non-personally identifiable aggregated statistics regarding user behavior as a measure of interest in and use of our Website and e-mails to third parties in the form of aggregated data, such as overall patterns or demographic reports that do not describe or identify any individual user. Information relating to aggregated statistics will be collected through the use of third-party cookies and other third-party tracking devices.
3. Legally compelled disclosures
We may disclose your Personal Information if required to do so by law or subpoena or if we believe that such action is necessary (a) to conform to the law, comply with a judicial or court order or comply with legal processes served on us or Affiliated Parties; (b) to protect and defend our rights and property, the Website, the users of the Website and/or our Affiliated Parties; or (c) to act as needed under the circumstances to protect the safety of users of our Website, ourselves or third parties.
Consent to worldwide transfer and processing of Personal Information (applies unless otherwise agreed in writing between you or your organization and Cornerstone)
By providing Personal Information to us through this Website, you agree that it may be used by us and our Affiliated Parties for the purposes described herein, and you further understand and consent to the collection, maintenance, processing and transfer of such information in and to the United States and other countries and territories, which may have different privacy laws from your country of residence, and which may afford varying levels of protection for your Personal Information. Regardless of the laws in place in these countries, we will treat the privacy of your information in accordance with this Privacy Policy. By providing your Personal Information to this Website, you consent to us transmitting and processing your information in any jurisdiction, in accordance with this Privacy Policy.
Third-party websites
When you are on this Website, you may have the opportunity to visit or link to other websites, including other websites operated by us or by unaffiliated third parties. These websites may collect Personal Information about you, and (because this Privacy Policy does not address the information practices of those other websites) you should review the privacy policies of such other websites to see how they treat your personal information.
Privacy of minors
This Website is not directed at children under the age of thirteen. We do not knowingly collect personal information from children under the age of thirteen on our Website. If we become aware that we have inadvertently received personal information from a visitor under the age of thirteen on our Website, we will delete the information from our records.
Security
We use commercially reasonable and industry-standard physical, management and technical safeguards to preserve the integrity and security of your Personal Information. We also use Secure Sockets Layer (SSL) encryption when transmitting sensitive information. Whilst we endeavor to protect the security and integrity of sensitive Personal Information provided to this Website, due to the inherent nature of the Internet as an open global communications vehicle, we cannot guarantee information, either during transmission through the Internet or while stored on our systems or otherwise in our care, will be absolutely safe from intrusion by others, such as hackers.
If you contact us by e-mail or a “Contact us” or similar feature on the Website, you should be aware that your transmission might not be secure. An unaffiliated third party could view information you send by these methods in transit. We accept no liability for disclosure of your information due to errors or unauthorized acts by third parties during or after transmission.
In the unlikely event that we believe the security of your Personal Information in our possession or control may have been compromised, we may seek to notify you of that development. If notification is appropriate, we shall endeavor to do so as promptly as possible under the circumstances, and (insofar as we have your e-mail address) we may notify you by e-mail. You consent to our use of e-mail as a means of such notification. If you would prefer us to use another method to notify you in this situation, please e-mail us at info@csod.com with the alternative contact information you would like us to use.
Updates to our privacy statement
This Privacy Policy may be updated periodically and without prior notice to reflect changes in our online information practices. We will post a prominent notice on this Website to notify you of any significant changes to our Privacy Statement and indicate at the top of the statement when it was most recently updated.
Conditions of use
If you choose to visit csod.com, your visit and any dispute over privacy shall be subject to this Privacy Policy and our Terms of Use Agreement (incorporated by reference herein, as amended from time to time), including limitations on damages, arbitration of disputes and application of the law of the State of California.
Language
The governing language of this Privacy Policy is English, which shall prevail over any other language used in any translated document.
Contact us
If you have any questions or comments about this Privacy Policy, or if you would like to review, delete or update information we have about you or your preferences, please contact us as follows:
Attn: Cornerstone Privacy
Address: 1601 Cloverfield Blvd., Suite 620 South, Santa Monica, California 90404, USA
E-mail: info@csod.com

Boka ett personligt möte

Tala med en Cornerstone-expert och diskutera din organisations unika behov för personalhantering.