Forskning

Prosperare nella carenza di competenze

Come aprirsi una strada nel deserto

La nuova realtà del lavoro sta producendo effetti a lungo termine (positivi e negativi) su organizzazioni e persone. Le organizzazioni che riescono a navigare in queste acque agitate e inesplorate devono il loro successo alla scelta di punta sullo sviluppo delle competenze dei loro addetti.

Scopri come realtà di successo in tutto il mondo puntano sulle competenze per garantire che l'azienda e le sue persone possano prosperare nell'era post-pandemica, e come la tua organizzazione può fare lo stesso.

Scarica l'e-book per scoprire:

  • come le High Performing Organization si distinguono puntando sulle competenze
  • il divario di fiducia fra datori di lavoro e dipendenti
  • lo stato attuale dello sviluppo di competenze nel mondo
  • tattiche concrete per distinguersi nello sviluppo delle competenze e diventare una HPO

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Koppla samman medarbetarnas mål med affärsresultat

Datablad

Koppla samman medarbetarnas mål med affärsresultat

Att säkerställa att alla medarbetare är motiverade och engagerade kan vara en utmaning. De måste känna att arbetet har ett syfte och samtidigt kunna koppla det syftet till organisationens mål. Med sina detaljerade insikter i företagets talanglandskap kan Cornerstone Performance snabbt identifiera och mobilisera anställda för att lösa organisationens mest prioriterade uppgifter.

Tänk om kring samarbetet med kunder och partners

Datablad

Tänk om kring samarbetet med kunder och partners

Arbetsvärlden utvecklas snabbt, och som företag måste ni vara dynamiska och anpassningsbara. Hur organisationen engagerar viktiga intressenter i verksamheten betyder nu mer än någonsin. Cornerstone Extended Enterprise är utformat för att vara lika flexibelt och unikt som er organisation och hjälper er att skala upp eller ner verksamheten. Lösningen säkerställer dessutom att externa intressenter informeras och kan utnyttja de senaste tjänsterna.

Bättre medarbetardata.  Bättre beslut.

Datablad

Bättre medarbetardata. Bättre beslut.

Genom att centralisera HR-registerhantering ger ni medarbetarna de verktyg de behöver för att känna sig stöttade, utbildade, belönade och engagerade. Ett framgångsrikt projekt för styrning av humankapital kräver medarbetar- och organisationsdata av hög kvalitet. Med Cornerstone HR kan du ge både medarbetare och chefer möjligheten att direkt se och redigera sina data, vilket ger dig uppdaterad information för bättre strategisk planering. Företagets HR-avdelning kan enkelt påbörja viktiga HR-processer och inleda nyckelåtgärder, som att utveckla förbättringsplaner, spåra provanställningsperioder och hantera introduktion för nyanställda och avslut av medarbetares anställningar

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2022
Juridiskt