Video

Nuovo mondo? Nuova leadership.

Nessuno sa "cosa succederà dopo". Sappiamo che NON sarà una nuova normalità ma piuttosto un nuovo contesto, da qui la necessità di ripensare un modello di leadership totalmente nuovo.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Den direkta länken mellan resultatstyrning och medarbetarengagemang

Blogginlägg

Den direkta länken mellan resultatstyrning och medarbetarengagemang

Begreppet medarbetarengagemang, som funnits sedan början av det tidiga 90-talet, introducerades första gången i “Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work” i tidskriften Academy of Management Journal.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2022
Juridiskt