Blogginlägg

Office Hours: Don't Build a Career, Gain Skill Sets

Cornerstone Editors

This post is part of our biweekly "Office Hours" video series, featuring quick career, workplace and leadership tips from talent management experts and business leaders across the globe.

Considering that 85 percent of the jobs of 2030 don't even exist yet, it might be unwise for new entrants to the workforce to stubbornly commit themselves to one career. But if there's anything employees should doggedly pursue, according to Summer Salomonsen, head of Cornerstone Content Studios, it's expanding their knowledge base.

Salomonsen, for example, wishes someone had told her younger self, "You're not building a career—you're amassing skill sets."

In this video, she explains why her early ambition—to be a high school English teacher—didn't exactly pan out the way she expected, but how the skills she gained propelled her down a varied, unpredictable and rewarding career path.

Photo: Creative Commons

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Spotlight på Electrolux och Ageas: Förbereda och genomföra effektiva utbildningsprogram

Kundberättelse

Spotlight på Electrolux och Ageas: Förbereda och genomföra effektiva utbildningsprogram

Om man vill uppnå affärsresultat genom att investera i lärande krävs en engagemangsstrategi som gör utbildningsmaterial tillgängligt och lättåtkomligt för medarbetarna. Organisationer måste lansera och genomföra utbildningsprogram på ett effektivt sätt för att de ska ha maximal effekt för både medarbetare och verksamheten som helhet. Både Ageas och Electrolux har framgångsrikt lanserat digitala utbildningsprogram som stöds av aktiviteter som håller uppe engagemangsnivån.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2022
Juridiskt