Datablad

완벽한 통합 가상 학습 솔루션

그 어느 때보다도 떨어져 일하는 인력이 많아진 요즘 같은 시기에 비즈니스를 성공으로 이끌기 위해서는 서로의 위치에 상관없이 학습하고 소통해야 합니다. 조직이 직원들이 언제 어디서나 학습 및 공유할 수 있도록 지원해야 하는 이유입니다.

Saba Meeting을 사용하면 고품질 가상 교육을 제공하고 팀 내 긴밀한 상호 작용이 가능합니다. Saba Meeting은 완벽한 통합 가상 교실 솔루션으로, 쉬는 시간, 데스크톱, 분할 화면 및 영상 공유, 공유 화이트보드, 설문 조사, 세션 내 텍스트 채팅, 이모티콘 등을 통해 대화형의 상호 참여적인 가상 이벤트 생성을 지원합니다.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

E-bok: Skapa engagerade superchefer

eBook

E-bok: Skapa engagerade superchefer

Anställda slutar inte för att de inte gillar jobbet, utan för att de inte gillar chefen. Det är dåliga nyheter för organisationer som investerat stora summor på innovation och satsar på att bli kvar länge på marknaden. Humankapitalet är en organisations mest värdefulla resurs – en hög personalomsättning kostar inte bara mycket när det gäller att rekrytera och utbilda ersättare, utan också i form av förlorad produktivitet.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2023
Juridiskt