Datablad

Verso un futuro sostenibile

Grazie a utili colloqui con numerosi clienti, abbiamo scoperto che le aziende hanno bisogno di una formazione mirata e incentrata sulla sostenibilità. Ora, con Cornerstone Content Anytime: Sostenibilità puoi consentire alla tua azienda di contribuire alla creazione di un futuro sostenibile. La tua azienda può partire da questi corsi per mantenere la propria resilienza, massimizzare le opportunità e ridurre al minimo il rischio, per continuare a prosperare in un contesto in continuo cambiamento.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Mot en hållbar framtid

Datablad

Mot en hållbar framtid

Vi har efter samtal med en rad olika kunder förstått att ni behöver specialiserad utbildning fokuserad på hållbarhet. Och nu med Cornerstone Content Anytime: Hållbarhet, kan du ge din organisation möjlighet att göra en positiv påverkan mot en hållbar framtid. Företaget kan bygga vidare på dessa utbildningar för att stärka organisationen, maximera möjligheter och minimera risker. Allt för att ni ska fortsätta blomstra i en föränderlig värld.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2023
Juridiskt