Customer Story

Spotlight på Deutsche Post DHL och Alstom: Satsning på kompetensledda karriärer som drivs av AI

Historiskt sett har kompetensutveckling skett via lektioner i klassrumsstil som ofta är breda och generaliserade för att göra dem mer lockande för många olika branscher. Denna metod fungerar inte i dagens värld – vi behöver snabbare vidare- och omutbildning, vi behöver den vid rätt tidpunkt, i rätt sammanhang och vi vill att dessa kompetenser ska kunna användas i våra existerande roller och i en nära framtid.

Det franska multinationella mobilitetsföretaget Alstom och logistikjätten Deutsche Post DHL (DPDHL) har båda använt artificiell intelligens (AI) för att förbereda sin arbetsstyrka för framtiden. De fokuserar på sina existerande kompetensklyftor och syftar till att uppmuntra sina medarbetare att vidareutbilda sig och ta ansvar för sina egna karriärer.

Vilka är utmaningarna och varför välja AI för HR för att lösa dem?

För både DPDHL och Alstom är huvudutmaningen tvåfaldig:

  • Att manuellt försöka hantera en intern marknadsplats är tidskrävande och svårt att skala. Att mata in en så stor mängd personuppgifter manuellt innebär att den snabbt skulle bli inaktuell.
  • Spridningen av deras arbetsstyrkor gör traditionell utbildning opraktisk. Att försöka erbjuda utbildning till så många anställda i både olika roller och olika länder var nästan omöjligt.

Tack vare den AI-drivna talangplattformen från Cornerstone kan dessa företag rationalisera sina medarbetar- och kompetensdata och göra dem konkreta och användbara. Med hjälp av plattformen har organisationerna skapat en intern marknadsplats där medarbetarna kan skapa profiler som visar deras färdigheter och kompetenser, och även de kompetenser de vill skaffa sig.

Med informationen som matades in i plattformen kunde båda organisationerna sedan erbjuda personanpassad utbildning, förbereda utvecklingsprogram, ge synlighet och en tydlig karriärväg med möjligheter till rörlighet inom företaget. Dessa medarbetarprofiler gör det också lätt för de två HR-teamen att identifiera kompetensluckor inom sina arbetsstyrkor, samt hitta lämpliga medarbetare att utbilda för att fylla dessa.

”En av de stora utmaningarna vi har ställts inför var hur vi introducerar en kompetensontologi”, säger Meredith Wellard, VP, Group Learning, Talent and Platforms på Deutsche Post DHL. “Jag tror att här har några av de AI-baserade verktygen verkligen förändrat vår värld genom att vi nu kan börja att –bara genom att klicka på en knapp – identifiera vad som kan bli nästa karriärsteg för en flygplatshanterare eller arbetsledare på ett lager och se vilka kompetenser de har som kanske är överförbara till andra delar av verksamheten.”

Hur drar anställda nytta av en AI-driven talangplattform?

Med en AI-plattform kan medarbetarna skapa profiler som tydligt beskriver deras styrkor, samt identifiera områden för potentiell utveckling. De kan också se karriärmöjligheter inom sitt företag, inklusive de kompetenser de behöver för att avancera i sina karriärer och de utvecklings- och utbildningsalternativ som finns tillgängliga för att hjälpa dem att förvärva och bemästra dessa kompetenser. Denna insyn i talangmobilitet och tillväxtmöjligheter ökar motivationen och engagemanget bland anställda eftersom de kan utvärdera sig själva för olika roller och skapa sin egen, personliga karriärplan.

Användningen av medarbetarprofiler avlägsnar också förutfattade meningar tidigt i anställnings- och befordringsprocesserna, eftersom anställda kan ses utifrån deras kompetens snarare än baserat på demografisk information.

Hur reagerade medarbetarna på introduktionen av en AI-driven talanglösning?

På Alstom var medarbetarna till en början nervösa rörande AI. Begreppet ”artificiell intelligens” var obekant och skrämmande. För att övervinna denna nervositet genomförde HR-teamet en konceptvalidering för att visa personalen att AI inte är det ”stora teknikmonstret” från Hollywood-filmer, utan snarare en möjlighet att stödja deras egen utveckling. Medarbetarna gavs också kontroll över sina uppgifter och fick välja om de ville mata in dessa uppgifter eller inte.

På DPDHL var medarbetarna entusiastiska över möjligheten att deras kompetens skulle bli mer synlig inom hela organisationen. Med maskininlärning för att förbättra personanpassning kände sig anställda mer värderade eftersom föreslagna utvecklings- och karriärmöjligheter var skräddarsydda för deras individuella behov och intressen.

Vad är det slutliga målet för Alstom och DPDHL?

På Alstom anser HR-teamet att kompetens måste stå i fokus från anställning till pensionering så att medarbetarna ser att personlig utveckling och karriärtillväxt inte längre behöver uppnås genom att flytta från företag till företag. Istället kan Alstom genom att utnyttja AI:s styrka underlätta personers tillväxt och utveckling inom ett företag.

”Ett av våra huvudmål med AI och kompetenshantering är att ge medarbetarna en transparent marknad där de har rätt nivå av information och verktyg för att förbereda sina långsiktiga karriärambitioner”, säger Julia Maria Carvalho, HR-projektledare HRIS på Alstom. ”AI hjälper oss att förbereda för framtida utmaningar genom att rationalisera HR-information, data och insikter så att den är påtaglig och tillgänglig för medarbetare överallt.”

DPDHL hoppas att medarbetare, med de möjligheter som AI erbjuder, kan se ett jobb för livet där den inre marknaden är starkare än den externa. Företaget ser fram emot att kunna förbättra sina rekryteringsmetoder med riktade, kompetensbaserade anställningar genom den AI-drivna plattformen där kompetens är den nya valutan och information är inträdespriset.

Hör mer om AI-driven kompetensutveckling på LearnTech 2022, 4:e – 5:e maj i London Anmäl dig till konferensen för att höra Meredith Wellard och andra diskutera varför en tydlig förståelse för kompetens kan hjälpa organisationer att bättre definiera vad de behöver för att lyckas, hur medarbetare kan känna till och hantera sina egna kompetenser bättre och var de kan utvecklas för att uppfylla både organisationens mål och sina egna personliga karriärmål.

Boka ditt konferenspass här. Cornerstone-teamet ser också fram emot att diskutera dina specifika kompetenshanteringskrav i rum N1-N7 i monter G10. Vi ses på LearnTech 2022!

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Citadele: Investing in a culture of learning and individual performance management

Customer Story

Citadele: Investing in a culture of learning and individual performance management

Citadele Group is an innovative, full-service financial group for both private individuals and companies. The Group offers a complete portfolio of banking, financial and private capital management services in the Baltic states. Citadele’s mission is to provide more opportunities to its clients by redefining modern banking – it aims to change the meaning of current financial business with innovations and an outstanding client experience beyond the formal frame. With the goal of becoming the Baltic banking champion, Citadele offers multiple career paths and a variety of professional development opportunities for all its employees. Our new path towards ambitious and modern goals also demands a change within our employees’ learning and performance tracking model. Improved tools and solutions are needed to streamline Citadele’s employee progression processes across 37 offices. Why Cornerstone? Recognising that employees are its most valuable asset, Citadele made sure that employees are the top priority in the process of change. Bearing this in mind, Citadele had three key requirements during the search for its talent management solution: the system needed to be easy-to-use; it needed to have the option to involve employees in individual goal-setting; and it needed to track feedback on an ongoing basis and provide tracking for necessary compliance training. The system also needed to feature engaging and motivating content to help Citadele boost talent retention rates. After considering 20 other vendors, Citadele chose Cornerstone OnDemand as it ticked all the required boxes in terms of being both an established SaaS platform and a well-developed system that adhered to all of Citadele’s needs. After considering 20 other vendors, Citadele chose Cornerstone OnDemand as it ticked all the required boxes in terms of being both an established SaaS platform and a well-developed system that adhered to all of Citadele’s needs. The Results Increased productivity. Since implementing Cornerstone Performance, Citadele has seen an improvement in its employees’ performance. The simplified goal-setting, monitoring and continuous feedback system means that employees feel more confident and more motivated at work. That in turn has led to increased productivity levels. According to Citadele’s recent feedback survey, more than 95% of employees expressed satisfaction with the system. Streamlined performance processes. Before Cornerstone, all records regarding employees’ career, training, obligatory certifications and performance appraisals had to be integrated manually. With Cornerstone Performance, managers now receive detailed analytics at the click of a button, meaning that employee goals, training activities and tracking have become optimised and tailored to employees’ needs. Enhanced employer reputation. Citadele strives for the status of best employer in the Baltic region. Partnering with Cornerstone has helped Citadele to attract and retain even more talent in the industry Full compliance visibility. Compliance training was one of the key requirements for Citadele. Since implementing the Cornerstone e-learning module, the company is now confident that all its employees have the necessary training to meet the industry’s compliance requirements. Citadele is also able to successfully track completions in order to meet deadlines. Motivation and passion for learning. Implementing Cornerstone Performance has helped Citadele to significantly raise the ambition and motivation of its employees. Necessary changes in individual performance management have pushed Citadele forward regarding its learning culture. Since then, the company has selected Cornerstone’s e-learning as its next module, in addition to the already launched Cornerstone’s Performance Appraisal System. This will allow each employee to choose their most convenient way to learn, integrating learning into their everyday work.

Announcing the Convergence 2021 featured speakers: Dan Levy and Malala Yousafzai

Blog Post

Announcing the Convergence 2021 featured speakers: Dan Levy and Malala Yousafzai

We’re counting down the days to Cornerstone Convergence 2021. Get ready to join over 20,000 talent professionals on November 16-17 from the comfort of your laptop at this 100% virtual and completely free event. There’s so much to look forward to at this year’s event, but we’re especially excited to announce this year's special guest speakers, Dan Levy and Malala Yousafzai! Levy is an Emmy® Award-winning writer, actor, director and producer best known for his work on Schitt’s Creek. And Malala is the Co-Founder of Malala Fund, a recent Oxford graduate and a Nobel Prize laureate. To get you even more excited, here are two previews of their can't-miss Convergence sessions. Meeting the Moment with Dan Levy We give rise to our greatest work when we embrace the strengths that lie in our individuality and build a shared vision for something better. Join this session to hear Dan Levy share his personal journey of using creativity to overcome obstacles and Meet the Moment. Register to see Dan Levy A Moment with Malala What does it take to move forward in the face of adversity? To pursue a higher purpose, in spite of targeted violent backlash? When Pakistani education activist, Malala Yousafzai was just 15 she learned the answers to these questions as she recovered from an assassination attempt by the Taliban. Join this session to hear Malala share her story of personal resilience and collective purpose in driving global education for girls everywhere. Register to see Malala Even more excitement at Convergence 2021 The next year of work will be all about turning change into opportunities for everyone. Check out a sneak preview of just a few Convergence speakers and informative breakout sessions. Bold Thinkers Dealing with Microaggressions and Healing from Workplace Trauma – Featuring Minda Harts, CEO of The Memo LLC More Bold Thinker sessions led by Jason Lauritsen, Laurie Ruettimann, David Wilson, Josh Bersin and others. Customer Spotlights Delivering skills-first careers powered by AI – From Deutsche Post DHL and Alstom More strategies, tips and advice from the Cornerstone and Saba community in our Customer Spotlight track, featuring Dell Technologies, Johnson & Johnson, Nespresso, the Commonwealth of Kentucky and more. The Content Channel The World Premiere of Seat at the Table – A Cornerstone Original Series Other sessions focused on leading innovations in learning content from top providers such as Cornerstone Studios, TED, ITProTV and Mind Tools. Daily Keynotes Conversations with industry luminaries and Cornerstone executives about reimagining work and Cornerstone’s vision for leading the way. Join us at Convergence and Meet the Moment Convergence 2021 is your opportunity to get inspired, find “ah-ha” moments, connect with your peers and explore the future of work (and your role in it). As a talent leader, you're connecting what your people need to your organization's evolving goals so everyone thrives in this moment. We’ll see you there!

CGL: Improving learning and performance capability through advanced digital solutions

Customer Story

CGL: Improving learning and performance capability through advanced digital solutions

Communities often need help when their quality of life is affected by crime. Homelessness, drugs, alcohol and domestic abuse all have an impact on the local area and this is where the CGL (Change, Grow, Live – formerly known as CRI) steps in. Every year, more than 120,000 people across England and Wales receive assistance to get back on their feet. At CGL, full-time staff and volunteers work to encourage and motivate people to take control of their lives. CGL now has more than 3,000 staff and 1,000 volunteers in more than 160 regional centers. With so many employees across a wide region, keeping track of their progress was proving to be difficult. Previously, there were instances where notes were lost, handwriting was illegible, copies were not being shared, and many of the action points from the meetings were missed. CGL knew they had to address this by empowering its employees and volunteers by implementing a unified talent management solution. Why Cornerstone To overcome its reliance on paper-based records, CGL decided it had to go digital. It chose the talent management tools from Cornerstone OnDemand, selecting Cornerstone Learning and Cornerstone Performance solutions. The solutions enabled CGL to standardise its recordkeeping across the organisation. What happened in one office needed to be replicated in another, even if it is hundreds of miles away. So, for the first time, the performance management process was exactly the same across the country. Through Cornerstone, CGL now has the ability to deliver, track, view and report on all learning and development progress across the organisation. In turn, it brings unity and consistency to all its training modules. Furthermore, through Cornerstone’s cloud-based talent management software, CGL was able to empower its employees and volunteers through learning and development, as well as foster a more aligned performance management process throughout the organisation. The sharing of best practices developed a powerful team of employees and volunteers that could provide the best possible service to those that CGL works with. Results Created central access to learning. Cornerstone has provided CGL with central access to learning and development from any device. It has revolutionised the way that CGL is able to quality assure and monitor both individual and overall service performance. Improved Customer satisfaction. Sandra Eden, Development Manager at CGL in the Midlands, said “Quality performance reviews contribute to positive outcomes and achievements, improved staff engagement and customer and stakeholder satisfaction. The quantitative and qualitative detail driving everything that we do is now easily accessible at the click of a button.” Standardised performance reviews. CGL constructed a thorough marketing plan to prepare for the roll out of the new system across its workforce. With tailored emails outlining clear benefits – both from a line manager’s perspective and frontline perspective, uptake in the first week was 15 percent. So far, just a few months after rolling out the service, 1,791 performance reviews have been created across CGL. Increased employee and volunteer engagement. The newly introduced Welcome Page on the training site has had an immediate impact. An internal Stonewall diversity survey generated only 17 respondents prior to using Cornerstone; three days after a message and link were posted on the new hosting site, the number of respondents rose to 82 – a 482 percent increase. Kevin Crowley, Executive Director – Quality, Governance and Innovation at CGL values the visibility he has over the organisation. He said, “Using Cornerstone to bring performance development online has really given us a powerful tool to more closely align learning with performance and ensure our staff has the necessary skills and knowledge to provide the best possible service to those we work with. We have been able to build up a national picture of our strengths, and can identify and share good practice to ensure continuous improvement across the organisation.”

Schedule a personalised 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organisation’s unique people management needs.

© Cornerstone 2022
Legal