Datasheet

Tänk om kring samarbetet med kunder och partners

Arbetsvärlden utvecklas snabbt, och som företag måste ni vara dynamiska och anpassningsbara. Hur organisationen engagerar viktiga intressenter i verksamheten betyder nu mer än någonsin. Cornerstone Extended Enterprise är utformat för att vara lika flexibelt och unikt som er organisation och hjälper er att skala upp eller ner verksamheten. Lösningen säkerställer dessutom att externa intressenter informeras och kan utnyttja de senaste tjänsterna.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Spotlight on Amplifon: Making learning available anywhere and anytime

Customer Story

Spotlight on Amplifon: Making learning available anywhere and anytime

A history of excellence in hearing aids

Schedule a personalised 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organisation’s unique people management needs.

© Cornerstone 2023
Legal