EBook

Ontwikkel buitengewone en inspirerende managers

In 2018 bleek uit een onderzoek van Udemy dat bijna de helft van de ondervraagde medewerkers was opgestapt vanwege een slechte manager. Bovendien was twee derde van mening dat hun manager niet de juiste managementtraining had gehad.

Conclusie? Medewerkers verlaten niet hun baan – ze verlaten hun baas. Dat is slecht nieuws voor organisaties die plannen maken voor innovatie, opvolging en een lang voortbestaan. Mensen zijn het waardevolste bezit van een organisatie – en personeelsverloop is duur, niet alleen vanwege de kosten van werving en selectie, indienstneming en opleiding, maar ook door het opgelopen productiviteitsverlies.

Het is al moeilijk genoeg om een goede baas te zijn, laat staan een uitstekende.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

How do employee ambassador programs work?

Blog Post

How do employee ambassador programs work?

To attract and retain the best talent, your employer brand must reflect your company culture and values – as actually experienced by your employees. But how do you convince candidates that your employer brand is genuine and true-to-life? Employee advocacy remains the most powerful channel. But you need the right digital tools and managerial support to leverage this valuable resource.

Schedule a personalised 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organisation’s unique people management needs.

© Cornerstone 2023
Legal