Blog Post

De Talent Health Index: de weg vrijmaken voor een toekomstgerichte strategie

Hoe kunt u een oplossing vinden voor de problemen binnen uw organisatie als u niet precies weet hoe een gezonde organisatie eruitziet? Als u het moeilijk vindt om een definitie van ‘gezonde organisatie’ te geven, bent u bepaald niet de enige. Meer dan 80% van de organisaties heeft moeite om zich aan te passen aan de snel veranderende trends op personeelsgebied.

De snelle technologische vooruitgang, de veranderlijke medewerkersverwachtingen en de dynamische marktomgeving hebben de werving, retentie en bijscholing van talent een stuk ingewikkelder gemaakt. De sleutel tot succes is een holistische benadering van het talentmanagement.

U kunt de Cornerstone Talent Health Index (THI) beschouwen als een kompas dat u op deze reis kan begeleiden. Het is niet zomaar een statistiek, maar een dynamische tool waarmee u uw talentmanagement kunt evalueren en optimaliseren en hiervoor effectieve strategieën kunt ontwikkelen. Als u zich verdiept in de THI, ontdekt u een schat aan inzichten die u kunt gebruiken om een koers naar succes uit te zetten.

Talent Health Index: een holistische aanpak

Allereerst: wat is de Talent Health Index?

Zie talentmanagement als een puzzel. Elk puzzelstukje is een andere dimensie van het talentlandschap van uw organisatie. De THI brengt deze dimensies bijeen in vier verschillende volwassenheidsniveaus: Fundamenteel, Administratief, Geavanceerd en Transformatief. Hierdoor ontstaat een compleet beeld dat u de weg wijst naar groei, productiviteit en succes.

Van het Fundamentele tot en met het Transformatieve niveau omspant de Talent Health Index het complete spectrum van talentvitaliteit en organisatorische volwassenheid. Op elk niveau komt u een unieke mix van initiatieven tegen, van simpele, op compliance gerichte acties tot innovaties op basis van AI.

Op elk niveau stuwen deze cruciale dimensies van talentvitaliteit uw organisatie naar nieuwe hoogtes:

 • Cultuur en technologie versterken – U kunt leerprocessen en persoonlijke groei opschalen om het potentieel van uw mensen te ontsluiten

 • Contentstrategie verfijnen – Stel de juiste content samen als oplossing voor zakelijke uitdagingen

 • Vaardigheidsstrategie verbeteren – Help uw mensen met bijscholing om hun eigen doelen en die van uw organisatie te behalen

 • Leren en ontwikkeling versterken – Ontdek hoe u motiverende leerervaringen voor uw teams kunt creëren

 • Integratie van prestatiemanagement – Ontdek hoe u functioneringsgesprekken naadloos kunt integreren in leerprocessen

 • Talentmobiliteit versterkenBevorder professionele groei zodat uw mensen weten dat ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen binnen uw organisatie

 • Gebruikmaken van talentrapporten, data en analytics – Gebruik AI-technologie om datagestuurde besluitvorming te ondersteunen

De THI helpt ook om de vertrouwenskloof van 29% tussen werkgevers en hun mensen op het gebied van vaardigheden te dichten. Slechts 59% van de medewerkers zegt er vertrouwen in te hebben dat hun werkgever voldoende prioriteit geeft aan kansen voor vaardigheidsontwikkeling, terwijl 88% van de werkgevers meent hier voldoende oog voor te hebben. Met behulp van de THI kunt u deze kloof dichten en de tegenstelling opheffen.

Op onderzoek gebaseerde inzichten om de talentvitaliteit te verbeteren

Het Talent Health Index Report, ontwikkeld onder leiding van het Cornerstone People Research Lab, is gebaseerd op rigoureus onderzoek en data. Het rapport heeft aan het licht gebracht dat de meeste organisaties achterop zijn geraakt met hun initiatieven voor talentvitaliteit. Het rapport is gebaseerd op de collectieve wijsheid van meer dan 700 zakelijk leiders en 1400 medewerkers, mensen uit de praktijk zoals uzelf. U kunt dit rapport gebruiken als een landkaart om uw organisatie op wereldschaal door het complexe landschap van talentontwikkeling te loodsen.

We gaan hieronder dieper in op de vier niveaus van talentvolwassenheid die in de Index worden onderscheiden (Fundamenteel, Administratief, Geavanceerd, Transformatief). Voor elk van deze niveaus bieden we een gestructureerd kader aan dat speciaal is ontwikkeld om uw traject naar een meer vitale, complete talentstrategie te versnellen.

Fundamenteel

In dit eerste stadium kunt u het kader voor de talentstrategie zien als een fundament waarop u het succes van uw organisatie kunt bouwen. Dit niveau voorziet in fundamentele behoeften, legt de basis voor groei en zorgt voor naleving van de basisnormen. Door het belang van deze eenvoudige bouwstenen te erkennen, kunt u de weg bereiden voor een robuuste en flexibele aanpak van talentmanagement.

Administratief

Naarmate uw talentmanagementaanpak zich verder ontwikkelt, gaat u over van handmatige naar geautomatiseerde processen. Door deze verschuiving van administratieve taken naar meer strategische initiatieven kan uw organisatie zich beter focussen op het aanscherpen van vaardigheden, het verkennen van nieuwe routes voor verdere ontwikkeling en het afstemmen van talentstrategieën op de bredere doelen van de business. Het Administratieve niveau legt de nadruk op efficiëntie, stroomlijning van processen en toepassing van technologische ontwikkelingen om een meer responsief en adaptief ecosysteem voor talent mogelijk te maken.

De gemiddelde Talent Health Index-score in de Benelux is 86,5, waarmee ze op het (Administratieve) niveau zitten.Hoewel veel organisaties in deze regio al in beweging zijn gekomen, is er nog volop ruimte en gelegenheid om de talentprogramma’s verder te ontwikkelen.

Geavanceerd

Op dit niveau speelt zich een cruciale verandering af: u beschouwt leren niet langer als een incidentele activiteit, maar begint te bouwen aan een cultuur van continu leren. Geïntegreerde analyse wordt een baken dat u de weg wijst bij besluitvorming en strategieontwikkeling. Vaardigheden worden een universele taal die uw personeelsbestand op één lijn brengt en leidt tot een samenhangend begrip van de doelen van de organisatie. Door een omgeving te bevorderen waarin leren centraal staat, biedt u uw medewerkers wat ze nodig hebben voor groei, innovatie en uitmuntende prestaties.

Transformatief

Het hoogste niveau van talentvitaliteit is het Transformatieve niveau, waar u het volledige potentieel van AI-gestuurde oplossingen benut voor strategische personeelsplanning. Hier reageert u niet langer op veranderingen, maar geeft u zelf op een proactieve manier vorm aan de verandering. Agile besluitvorming wordt een tweede natuur, zodat u snel kunt inspelen op ontwikkelingen in het landschap van uw sector. Op dit niveau benut u de capaciteiten van AI om het talentmanagement te optimaliseren, zodat uw organisatie uitdagingen kan overwinnen en kansen benut in een snel veranderende wereld.

Op weg naar een succesvol personeelsbestand

Medewerkers vormen het kloppende hart van elke organisatie. De THI geeft een reëel beeld van de manieren waarop u hun groeiwensen kunt aanspreken.

 • 41% van de medewerkers zou er graag meer vertrouwen in hebben dat ze de benodigde middelen krijgen om hun vaardigheden verder te ontwikkelen

 • 65% van de werknemers is actief op zoek naar extra leercontent

De vaardigheidsstrategie staat centraal in elk gezond en volwassen talentprogramma. Organisaties die zich inzetten om de vaardigheden van hun medewerkers te vergroten, zijn beter toegerust om toekomstige zakelijke uitdagingen te overwinnen en hun mensen betrokken te houden.

 • 98% van de werkgevers in de Benelux heeft vertrouwen in hun vermogen om vaardigheden te ontwikkelen, terwijl slechts 73% van hun medewerkers dit vertrouwen delen

 • 97% van de werkgevers heeft er vertrouwen in dat ze over de benodigde middelen beschikken om vaardigheden te ontwikkelen, tegenover 77% van de werknemers

Deze statistieken wijzen op een verlangen naar voortdurende bijscholing en ontwikkeling en onderstrepen de noodzaak voor organisaties om gevarieerde en aantrekkelijke leercontent te ontwikkelen. En het verlangen naar groei houdt niet op bij de content.

 • 62% van de werknemers zou coaching en mentoring verwelkomen. Dit onderstreept het belang van persoonlijke begeleiding bij het ontwikkelen van het talentpotentieel

 • 59% van de werknemers is actief op zoek naar loopbaanbegeleiding, wat duidt op een verlangen naar duidelijkheid en richting in hun professionele trajecten

Organisaties moeten precies weten wat hun medewerkers nodig hebben, zodat ze betere mogelijkheden voor vaardigheids- en loopbaanontwikkeling kunnen aanbieden. Medewerkers in de Benelux willen graag dat hun werkgevers betere oplossingen aanbieden voor het ontwikkelen van vaardigheden.

 • 87% van de medewerkers vindt het belangrijk dat er meer mogelijkheden voor coaching en mentoring worden aangeboden

 • 82% van de medewerkers wil dat hun organisatie uitgebreide en beter op maat gemaakte loopbaanbegeleiding aanbiedt

 • Over het algemeen is 94% van de medewerkers van mening dat oplossingen voor vaardigheidsontwikkeling de mogelijkheid moeten bieden om de vaardigheden te verwerven die voor hen van belang zijn

Het creëren van een cultuur van talentontwikkeling is de sleutel om het leren en groeien binnen de organisatie te bevorderen.

 • Slechts 33% van de medewerkers van organisaties in de Benelux zegt dat hun organisatie voor het stroomlijnen van talentprocessen en informatiestromen gebruikmaakt van tools en technologieën die de lerende medewerker centraal stellen

In een moderne strategie voor prestatiemanagement is het cruciaal om vaardigheidsontwikkeling en leren naadloos te integreren via methoden zoals actief luisteren, voortgangsmonitoring en regelmatige check-ins met medewerkers.

 • 48% van de organisaties in de Benelux zegt prestatiemanagement te beschouwen als een samenwerkingsproces dat twee kanten op werkt en zowel de organisatie als de medewerker ten goede komt

Niet alle organisaties hebben een achterstand als het gaat om hun talentvitaliteit volgens de THI. HPO’s (‘goed presterende organisaties’ die hoog scoren op het gebied van klanttevredenheid, productiviteit, personeelsbehoud en algemene prestaties) hebben een beduidend hoger THI-volwassenheidsniveau. Gemiddeld bevinden HPO’s zich op het Geavanceerde niveau en zijn ze succesvol in het verfijnen van contentstrategieën, het optimaliseren van vaardigheidsstrategieën en het integreren van prestatiemanagement.

 • 96% van de medewerkers bij HPO’s vindt dat hun organisatie duidelijk laat zien hoe de organisatie haar mensen helpt om zich te ontwikkelen
 • 92% heeft vertrouwen in de programma’s voor talentontwikkeling
 • 96% gelooft dat hun werkgever om hen en hun groei geeft

Prestaties optimaliseren door zelfbeoordeling

Deze bevindingen zijn niet zo maar wat cijfers. Het zijn bruikbare inzichten waarmee u richting kunt geven aan het traject van uw organisatie op weg naar talentvitaliteit. Wanneer medewerkers aangeven dat ze behoefte hebben aan meer middelen, leercontent, coaching en loopbaanbegeleiding, noemen ze de gebieden waar organisaties hun inspanningen op kunnen richten voor de grootste impact.

De Talent Health Index laat zien waar uw organisatie staat aan de hand van deze metrics, die u kunt gebruiken om de talentvitaliteit van uw organisatie te analyseren. Op basis van de THI kunt u tekortkomingen in kaart brengen, de vooruitgang monitoren en een verbeteringstraject plannen. Het maakt niet uit of uw organisatie nog in de startblokken staat op het Fundamentele niveau of al hard op weg is om het Transformatieve niveau te bereiken: de THI helpt u om de volgende stap te zetten op weg naar uw doel.

De weg vrijmaken voor een veerkrachtig talent-ecosysteem

Door dit traject aan te gaan, bepaalt u zelf uw toekomst, in plaats van alleen maar te reageren op toekomstige gebeurtenissen. Als HR-professionals, IT-managers, leiders in talentacquisitie en zakelijk leiders speelt u een sleutelrol bij het ontsluiten van het volledige potentieel van uw organisatie. De Talent Health Index dient als uw vertrouwde metgezel en biedt inzichten, strategieën en een kompas waarmee u uw talentstrategie opnieuw kunt definiëren.

De toekomst lonkt. Dankzij de Talent Health Index hebt u alles in eigen hand om uw organisatie te laten excelleren. Kies voor een krachtige, holistische aanpak van talentmanagement. Laat de Talent Health Index de weg wijzen naar een talentstrategie die echt een verschil maakt.

Ontdek de datagestuurde inzichten die u nodig hebt om uw organisatie naar het volgende niveau te tillen. Klik hier voor meer informatie over de Talent Health Index.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

The Talent Health Index: Unlocking your path to a future-fit strategy

Blog Post

The Talent Health Index: Unlocking your path to a future-fit strategy

How do you figure out how to cure organizational issues without knowing what true organizational health even looks like? If you have a hard time defining it, you’re not alone. Over 80% of organizations are grappling with the intricacies of adapting to rapidly changing workforce trends.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2023
Legal