블로그 게시물

De kracht van quiet hiring: de ruis wegfilteren en het beste talent aannemen

Cornerstone Editors

Veel organisaties moeten nog wennen aan de HR-buzzwords van 2022, zoals ‘quiet quitting’ en ‘quiet firing’. En ze kunnen nu alweer een nieuwe term aan hun HR-woordenschat toevoegen. Want iedereen, van boardroom tot fabrieksvloer, heeft het nu – ironisch genoeg – luid en duidelijk over ‘quiet hiring’.

Quiet hiring is wanneer organisaties ontbrekende vaardigheden aanvullen door de mensen op te leiden die ze al in huis hebben. Er zijn momenteel meer dan 4,8 miljoen vacatures waarvoor geen personeel te krijgen is en er is sprake van een economische recessie. Daarom zijn organisaties op zoek naar kosteneffectieve manieren om ontbrekende vaardigheden aan te vullen en het maximale uit hun huidige talent te halen. Organisaties in EMEA gebruiken quiet hiring als een gerichte aanpak om in contact te komen met gekwalificeerde kandidaten die mogelijk niet actief op zoek zijn naar een nieuwe functie. Deze aanpak is vooral handig bij het zoeken naar gespecialiseerd talent op het gebied van bijvoorbeeld technologie of gezondheidszorg, gebieden waar veel passieve kandidaten te vinden zijn. Het Deloitte-rapport Global Human Capital Trends meldt dat 92% van de bedrijven in EMEA gelooft dat traditionele wervingsmethoden niet langer effectief zijn om toptalent aan te trekken.

Quiet hiring kan een manier zijn om tekorten aan talent intern aan te vullen, zonder tijd, geld en menskracht te besteden aan het aantrekken van nieuw personeel.

Critici kunnen quiet hiring zien als extra werkdruk voor bestaande medewerkers, die opgezadeld worden met taken waarop ze niet zijn voorbereid. En als het verkeerd wordt aangepakt, is dat precies wat bij quiet hiring gebeurt. Maar als het goed wordt gedaan, vullen organisaties met quiet hiring niet alleen hun tekorten aan, maar verhogen ze ook hun retentiepercentages en de betrokkenheid van hun beste mensen. Bovendien doen medewerkers nieuwe vaardigheden en ervaringen op.

Dit zijn de twee belangrijkste strategieën voor talentmobiliteit die u moet kennen om zeker te weten dat u quiet hiring aanpakt op een manier die bij uw organisatie en uw medewerkers past.

Het belang van kortetermijnoplossingen voor succes op de lange termijn

Op de korte termijn levert quiet hiring werkgevers voordeel doordat ze bij een tekort aan talent hun medewerkers kunnen bijscholen en snel door het onboardingproces kunnen leiden. Het ondersteunt organisaties echter ook op de lange termijn. Werkgevers bieden met quiet hiring doorgroeimogelijkheden die zorgen voor meer tevredenheid onder medewerkers en voor minder verloop. Het onderzoeksteam van Gartner ontdekte dat 56% van de kandidaten solliciteert naar banen buiten hun huidige expertisegebied en zij verwachten dat dit aantal zal blijven stijgen. Werkgevers kunnen voorop blijven lopen door inzicht in carrièremogelijkheden te bieden en doorlopend innovatieve manieren te vinden om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en te zorgen voor een toekomstbestendig personeelsbestand. Uit een enquête van Hays Recruitment bleek dat 64% van de werknemers in EMEA eerder geneigd is om een aangeboden functie te accepteren als deze discreet wordt aangeboden in plaats van via een openbare vacature.

Het Cornerstone People Research Lab heeft in samenwerking met Lighthouse Research & Advisory een onderzoek naar talentmobiliteit verricht. Ze ontdekten dat medewerkers hun vaardigheden het liefst verbeteren door nieuwe ervaringen op te doen en door gebruik te maken van technologie voor talentontwikkeling. Door doelgericht leren aan te bieden, creëert u meer mogelijkheden voor carrièreontwikkeling binnen uw organisatie. Dat uw medewerkers hun vaardigheden ontwikkelen, betaalt zich op de korte en de lange termijn uit – zowel voor u als voor hen.


Het potentieel onder medewerkers benutten

Door quiet hiring kan uw organisatie uw beste en slimste medewerkers identificeren en ze gedurende hun hele loopbaan ondersteunen. Medewerkers hebben een cruciale kans om daarvan te profiteren bij alle aspecten van hun loopbaanontwikkeling:

  • Professionele ontwikkeling – Nieuwe vaardigheden verwerven die hen verder helpen in hun carrière, en ervaringen opdoen om hun cv en portfolio mee uit te breiden
  • Verhoogde marktwaarde – Waardevoller worden op de arbeidsmarkt en een betere onderhandelingspositie hebben wat betreft salaris en functietitel door zich te ontwikkelen op diverse nieuwe terreinen
  • Praktijkervaring – Kennis in een nieuw vakgebied opdoen en samen met andere afdelingen trainingen volgen
  • Bespaar tijd en geld – Quiet hiring kan bedrijven tijd en geld besparen door het verminderen van vacatures en te verwerken sollicitaties
  • Vermijd privacykwesties – Door de AVG-regelgeving is het in EMEA van nog groter belang geworden om over te stappen op quiet hiring. De verordening stelt immers strenge eisen aan het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens. Door quiet hiring kunnen bedrijven problemen met AVG-naleving voorkomen.

Mike Bollinger, Global VP of Strategic Initiatives van Cornerstone, neemt de bevindingen uit de 2023 Talent Mobility Study onder de loep, een onderzoek van het Cornerstone People Research Lab en Lighthouse Research & Advisory.

Uit ons onderzoek naar talentmobiliteit bleek dat 70% van de werknemers waarschijnlijk eerder bij een organisatie blijft die doorlopend trainings- en leermogelijkheden biedt. Iets meer dan de helft (51%) van de werknemers in EMEA zegt dat hun bedrijf de ontwikkeling van hun vaardigheden het beste kan ondersteunen door hen nieuwe uitdagingen en groeikansen te bieden. Organisaties kunnen kunstmatige intelligentie benutten om kandidaten te vinden die het meest geschikt zijn om nieuwe vaardigheden te leren en zo hun tekorten aan te vullen. Met de juiste AI-technologie kunnen medewerkers aan hun loopbaan werken en hun eigen weg naar succes bepalen.

Transparante communicatie: de sleutel tot succesvolle talentmobiliteit

Hoewel quiet hiring dit jaar een cruciaal onderdeel wordt van de strategische doelen van veel organisaties, vormen goede communicatie en inzicht bieden in carrièremogelijkheden nog steeds de sleutel tot het ontsluiten van succesvolle talentmobiliteit. Werkgevers moeten transparant en vertrouwenwekkend zijn wanneer ze uitleggen waarom ze hun personeelsbestand reorganiseren. Anders kunnen teamleden gaan twijfelen over hun toekomst binnen de organisatie.

Open en eerlijke loopbaangesprekken bieden werkgevers de mogelijkheid om hun waardevolste medewerkers bij te scholen en te ontwikkelen, waardoor hun onbeperkte potentieel kan worden benut. Werkgevers die openhartig zijn over de nieuwe functies en verantwoordelijkheden geven talent de mogelijkheid om hun tijd efficiënt te benutten en uit te blinken in hun carrièredoelen. Medewerkers willen zich gewaardeerd en gezien voelen en kansen krijgen om te leren en te groeien.

관련 리소스

더 많은 정보를 원하시나요? 제품, 고객 사례 및 최신 산업에 대한 인사이트에 대해 더 알아보십시오.

Causes, consequences and solutions for the talent drought

블로그 게시물

Causes, consequences and solutions for the talent drought

As we inch closer to 2024, organizations find themselves in the middle of a talent drought. This worker shortage is sending shockwaves through various industries, becoming a pervasive concern from boardrooms to production plants. The lack of qualified employees will shape next year’s global economic landscape.

1:1 맞춤형 서비스를 받아 보세요

조직에 필요한 인력 관리 요구 사항을 지원하는 것과 관련해 Cornerstone 전문가와 상담하실 수 있습니다.

© Cornerstone 2024
법적 고지 사항