고객 이야기

Glencore’s op maat gemaakte ethiek- en compliancetraining vergroot de betrokkenheid van medewerkers wereldwijd

Nonprofit page hero

135,000

Werknemers

제조

Industrie

2020

Klant sinds

Een LMS-platform met content op maat verhoogt de efficiëntie en kwaliteit van de trainingen.

ACHTERGROND VAN HET BEDRIJF

Glencore is een van ’s werelds grootste gediversifieerde grondstoffenondernemingen en een belangrijke producent en leverancier van meer dan 60 verantwoord gewonnen grondstoffen die het dagelijks leven verbeteren. Via een wereldwijd netwerk van productiemiddelen, klanten en leveranciers produceert, verwerkt, recycleert, koopt, verhandelt en distribueert Glencore de grondstoffen die decarbonisatie mogelijk maken en voorziet de onderneming tegelijkertijd in de huidige energiebehoeften.

De bedrijven van Glencore hebben, inclusief contractanten, rond de 135.000 mensen in dienst. De onderneming is sterk aanwezig in meer dan 35 landen in zowel gevestigde als opkomende regio’s voor grondstoffen. De marketing- en industriële activiteiten worden ondersteund door een wereldwijd netwerk van meer dan 40 kantoren.

De klanten van Glencore zijn industriële afnemers, bijvoorbeeld in de automobiel-, staal-, elektriciteits-, batterijproductie- en oliesector. Glencore biedt producenten en afnemers van grondstoffen ook financiering, logistiek en andere diensten aan.

GLENCORE’S TRAININGSUITDAGINGEN

Glencore heeft in de afgelopen jaren aanzienlijke middelen uitgetrokken om een hoogwaardig programma voor ethiek en compliance op te zetten en uit te voeren en heeft daarbij fors in systemen geïnvesteerd.

Glencore zag in dat er een nieuwe aanpak nodig was om ethisch gedrag effectief te verankeren als strategische doelstelling binnen de onderneming en haar bedrijfscultuur. De beoogde aanpak moest wereldwijd werken en de waarden en verwachtingen van de onderneming op een eenvoudige en doeltreffende manier aan iedereen communiceren. Een van de oplossingen om deze uitdaging aan te gaan, was een strategische samenwerking met twee belangrijke partners, Cornerstone en SAI360, om de opleidingsbehoeften te identificeren, geschikte en boeiende leerstof te ontwikkelen en deze op een impactvolle manier aan de doelgroepen aan te bieden.

Glencore besefte dat dit belangrijke initiatief zou staan of vallen met de aanpak van een aantal specifieke logistieke uitdagingen, waaronder:

 • Afgelegen locaties met weinig bandbreedte, die vanwege de internetverbindingen geen content met veel video’s en afbeeldingen kunnen verwerken.
 • Diverse groepen medewerkers, waardoor de training in elf talen moest worden vertaald.
 • Medewerkers met zeer uiteenlopende functies, waardoor de training op individuele groepen moest worden toegesneden om relevant te zijn.
 • Een grote wereldwijde aanwezigheid, waardoor het bijhouden en rapporteren van de trainingsvoortgang essentieel is en de levering gestroomlijnd moet zijn.
 • Een grote groep medewerkers in de buitendienst, van wie de meesten geen toegang tot onlinetraining hebben.

Glencore onderzocht het aanbod van kant-en-klare content, maar ontdekte al snel dat dit niet voldeed aan de geconstateerde behoeften. Bovendien leek de meeste content uitsluitend gericht te zijn op specifieke sectoren, zoals financiële dienstverlening en de farmaceutische industrie, die niets van doen hebben met de kernactiviteiten van Glencore. Daarnaast was er in deze kant-en-klare trainingen onvoldoende aandacht voor de manier waarop medewerkers zich bij het nemen van beslissingen kunnen laten leiden door de waarden van het bedrijf.

CORNERSTONE EN SAI360 WORDEN BENADERD

Glencore wendde zich tot Cornerstone en diens uitgebreide netwerk van contentpartners om de uitdagingen op het gebied van training aan te gaan. Glencore implementeerde als eerste stap het veelgebruikte Learning Management System (LMS) van Cornerstone, om de training van het hele personeelsbestand digitaal te transformeren. Het LMS bood Glencore de mogelijkheid om medewerkers in verschillende categorieën in te delen en zo gerichte trainingen toe te wijzen.

Cornerstone biedt ook een app, waardoor sommige Glencore-medewerkers in de buitendienst en op afgelegen locaties de trainingen op hun mobiele apparaten konden volgen.

Het LMS fungeert als een onestopshop voor medewerkers en was vanwege dit gebruiksgemak een duidelijke keuze voor Glencore.

Andere voordelen die Glencore in Cornerstone zag, waren onder meer:

 • Een groot en ervaren supportteam met belangrijke projectmanagementvaardigheden.
 • De mogelijkheid om grote hoeveelheden content te hosten op servers over de hele wereld, waardoor de leerstof toegankelijker is.
 • Verschillende beheerdersrechten op bedrijfs-, regionaal en lokaal niveau, voor een vlotte wereldwijde uitrol van de jaarlijks te volgen compliancetrainingen.
 • E-mailmeldingen en geautomatiseerde herinneringen, escalatiemogelijkheden en toezicht door managers om trainingen te beoordelen, toe te wijzen en te volgen.
 • Robuuste rapportage binnen het LMS, waarmee Glencore tot in detail de voortgang van medewerkers en het kennisbehoud kan volgen.
 • De mogelijkheid om de effectiviteit van de geboden training te bepalen door middel van feedbackenquêtes.

Cornerstone en SAI360 werken al enige jaren samen in een strategisch partnerschap. Daardoor kunnen ze waar nodig elkaars expertise benutten. SAI360 is een vertrouwde partner en een marktleider op het gebied van compliance. Het volume en de verscheidenheid van de cursussen en onderwerpen in hun bibliotheek is ongeëvenaard. SAI360 beschikt bovendien over de interne expertise en capaciteit om een trainingsprogramma van de omvang en reikwijdte van Glencore te transformeren en te managen. Als wereldwijde compliancespecialist biedt SAI360:

 • Een uitgebreide bibliotheek met content op het gebied van compliance.
 • Op maat gemaakte en configureerbare content om te voldoen aan de unieke behoeften van Glencore.
 • Hoogwaardige vertaaldiensten in meer dan 60 talen.
 • Een educatief ontwerpteam om een boeiende leerervaring te ontwikkelen, ondersteund door een robuust netwerk van kleine en middelgrote juridische kantoren.
 • Een speciaal aangewezen Customer Success Manager voor opleidingsinitiatieven.
 • Een intern projectmanagementteam dat de volledige levenscyclus van het project beheert.
 • Oplossingen voor co-branded content.
 • Voortdurende updates van de bibliotheek met de laatste wijzigingen in de regelgeving en nieuwe, relevante scenario’s.

Glencore had nu de beschikking over twee bedrijven die samenwerkten om de trainingservaring bij compliancetrainingen voor Glencore’s medewerkers te verbeteren. Cornerstone leverde het systeem om de trainingen beter te managen en het programma beschikbaar te maken voor geografisch verspreide medewerkers. SAI360 werkte ondertussen met Glencore samen om de trainingen af te stemmen op specifieke functies en hun blootstelling aan risico’s.

DE COMBINATIE VAN CORNERSTONE EN SAI360

Dit samenwerkingsverband tussen experts is van cruciaal belang geweest voor de verwezenlijking van de ambities die Glencore op het gebied van compliancetraining heeft. De kwaliteit van de leerstof is gestegen tot het niveau dat het bedrijf nastreefde. De content is nu gerichter en relevanter voor de medewerkers. Via SAI360 biedt Glencore zijn medewerkers nu een viertal kerncursussen: gedragscode, anticorruptie & omkoping, belangenverstrengeling en AVG/gegevensbescherming & privacy. Deze cursussen zijn elk aangepast aan Glencore’s unieke behoeften en zijn beter afgestemd op de medewerkers die voor elk van deze onderwerpen het hoogste risico vormen. Een extra functie is dat kan worden bijgehouden hoeveel vertrouwen medewerkers hebben in de gedragsmatige beslissingen die zij nemen tijdens de oefenscenario’s.

Alle betrokkenen hebben een lange weg afgelegd. SAI360 en Glencore hebben zich eerst gericht op het stroomlijnen van de uitgebreide trainingssessies van 45 minuten. Die bleken voor medewerkers te tijdrovend en gedetailleerd te zijn.

De bedrijven werkten vervolgens samen om de leerervaring meer toe te spitsen op gedragingen dan op de theorie, met de focus op praktijksituaties die medewerkers tijdens het werk zouden kunnen tegenkomen. Alle overtollige informatie, die de medewerkers niet hielp bij het uitvoeren van hun werk, werd weggelaten, waardoor de training kon worden teruggebracht tot sessies van 15 minuten.

Glencore had SAI360 en Cornerstone ook gewezen op de noodzaak van een doeltreffend systeem om trainingen toe te wijzen en te tracken. Het systeem moest de tevredenheid van de medewerkers verder verbeteren en ervoor zorgen dat iedere cursus op de juiste doelgroep was afgestemd. Dit was een belangrijke eis van Glencore. Daarom werden de meer dan 100.000 medewerkers en contractanten in het LMS ingedeeld naar functie en/of rol, op basis van Glencore’s classificatiesysteem voor compliancerisico’s.

WAT CORNERSTONE EN SAI360 HEBBEN BEREIKT

Cornerstone en SAI360 werkten samen om Glencore’s trainingsprogramma voor compliance te verbeteren door middel van creatieve oplossingen, duidelijke communicatie en meetbare doelen. De optimalisatie van de content met branding op maat en de verbeterde gegevensverzameling voldeden aan de verwachtingen van Glencore. SAI360 en Cornerstone ontwierpen en implementeerden samen een op maat gemaakt systeem voor Glencore. Dit systeem biedt onder meer:

 • Transparantie door rapportage – Het is nu mogelijk om medewerkers te tracken die misschien geen e-mailadres van het bedrijf hebben en om gebruikers uit verschillende HR-systemen te koppelen. De tracking en rapportage zijn nu veel geavanceerder dan voorheen.
 • Verbeterde toewijzing – Het systeem biedt nu de mogelijkheid om trainingen toe te wijzen aan verschillende groepen binnen Glencore. Hierdoor kon het risicoclassificatiesysteem van het bedrijf worden toegepast en worden de trainingen aan de juiste medewerkers gegeven.
 • Vertalingen – Het systeem ondersteunt 11 vertalingen voor de verschillende teams van Glencore. Hulp bij compliance – SAI360 heeft voor Glencore een contactpersoon voor compliance aangewezen om het projectmanagement van opleidingsinitiatieven te ondersteunen.
 • Interessante content – De content wordt nu op een boeiende manier gepresenteerd en is gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te begrijpen.
 • Een actuele bibliotheek – Voor het programma van Glencore moest een aanzienlijke hoeveelheid aangepaste content worden ontwikkeld. Daarbij werd gebruikgemaakt van de continue updates van de SAI360-bibliotheek, die gericht zijn op recente wijzigingen in de regelgeving en relevante scenario’s. Daarnaast heeft Glencore intern een eigen training ontwikkeld voor medewerkers die veel risico lopen.
 • Verbeterde analysemogelijkheden – De voor Glencore gecreëerde content is ontworpen om zoveel mogelijk gegevens op te leveren. Via het LMS en de content van SAI360 kan Glencore het aantal pogingen voor interactieve activiteiten bekijken en rapporteren. Ook kan er worden gemeten hoeveel informatie de medewerkers hebben onthouden.

Over SAI360

SAI360 is de toonaangevende leverancier van software op het gebied van governance, risk & compliance (GRC), milieu, gezondheid & veiligheid (MGV/EHS), duurzaamheid en leren. Het cloud-first platform van SAI360 biedt flexibele, schaalbare en configureerbare modules die

beter zicht op risicomanagement bieden. Ga voor meer informatie naar sai360.com


Over Cornerstone
Cornerstone zorgt dat medewerkers klaar zijn voor de toekomst, met aanpasbare HR-oplossingen die zijn ontworpen om technologie, gegevens en content samen te brengen en een werkomgeving te creëren die inspireert tot groei, wendbaarheid en succes voor iedereen. Met een ervaringsgericht, door AI aangedreven en op vaardigheidsontwikkeling gebaseerd systeem voor de moderne workforce helpen wij organisaties hun leer- en ontwikkelingservaring te moderniseren, overal de meest relevante content te leveren, talent- en loopbaanmobiliteit te versnellen en vaardigheden centraal te stellen als de algemene taal van groei en succes binnen het hele bedrijf. Cornerstone heeft meer dan 7.000 klanten en 90 miljoen gebruikers en is beschikbaar in 180 landen en 50 talen.

관련 리소스

더 많은 정보를 원하시나요? 제품, 고객 사례 및 최신 산업에 대한 인사이트에 대해 더 알아보십시오.

Citizens Energy Group used Cornerstone to power up learning and performance

고객 이야기

Citizens Energy Group used Cornerstone to power up learning and performance

Learn how Citizens Energy Group turbocharged their company vision and revamped their performance management conversations while upskilling their talent. And how Cornerstone Content Anytime helped them ignite the spark that started a journey towards self-directed learning and development.

1:1 맞춤형 서비스를 받아 보세요

조직에 필요한 인력 관리 요구 사항을 지원하는 것과 관련해 Cornerstone 전문가와 상담하실 수 있습니다.

© Cornerstone 2024
법적 고지 사항