블로그 게시물

Stark start pekar på god utveckling för Cornerstone under 2022

Om vi ska ta de trender vi ser under Q1 2022 som en indikation, har organisationer idag ökande behov av strategier och tekniker som kopplar samman kompetens, lärande, upplevelse och agilitet.

Vi tror att det beror på att medarbetare gärna vill att organisationen investerar i deras kompetensutveckling och att många organisationer har lyssnat och nu jobbar hårt för att uppfylla dessa önskemål.

Vi har sett ett antal intressanta trender under kvartalet:

  • Ökad tillväxt för online-kurser och innehåll
  • Kunddrivna förbättringar av vårt produktutbud
  • Omfattande bransch-erkännanden för ledarskap inom produktutveckling och kundtillfredsställelse
  • Strategiskt förvärv av EdCast som innebär att vår delade vision och nytänkande kring hur lärande och utveckling på jobbet kan se ut, kan rullas ut snabbare
  • Nya insatser för att stödja och utbilda humanitära biståndsarbetare i Ukraina via Cornerstone OnDemand Foundation

Ökad konsumtion av kursinnehåll

Under början av 2022 har vi sett en ökad konsumtion av utbildningsinnehåll på 10% jämfört med samma period förra året och en ökning på 5% vad gäller tiden vi lägger på lärande, hos alla våra kunder globalt.

  • Ökningen visar på värdet av Cornerstone Content Anytime (CCA) för att skapa engagemang hos de lärande, ge dem nya färdigheter kring mångfald, jämlikhet och inkludering, mental hälsa och välbefinnande samt kring omedvetna fördomar (unconscious bias).
  • Cornerstone lanserade under kvartalet flera nya erbjudanden inom ramen för sina prisade CCA-prenumerationer, inklusive en ny säsong av Cornerstone Originals DNA fokuserad på hållbarhet och ett exklusivt samarbete med Masters of Scale, en nydanande podd-serie om att tänka stort och annorlunda om världen.
  • På grund av världshändelserna har Cornerstone OnDemand Foundation samarbetat med partners i Ukraina, inklusive International Medical Corps, Mercy Corps och KonTerra-gruppen för att erbjuda gratis utbildning på lokalspråk för biståndsarbetare.
  • Cornerstone har också lanserat gratis kursinnehåll på Cornerstone Cares för att stödja egenvård och hur man utvecklar uthållighet i kristider.

Produktförbättringar och ökat användande driver ROI och tillväxt

Under Q1 lanserades flera kunddrivna förbättringar av produktutbudet. Bland annat fortsatt innovation vad gäller olika kompetenser och upplevelsen av lärande. Dessutom lanserades utökad rapporteringsfunktionalitet som ger talangledare djupare insikter i medarbetarnas kompetenser, utveckling, prestation och engagemang.

Cornerstones kunder ser värdet av att ha medarbetarutveckling och hur de upplever lärande och utveckling i centrum av sina personalstrategier. Det bevisas av företagets utökade kundrelationer med SunLife, The Bozzuto Group, Grupo Security SA, Sandals Resorts, Grupo Softtek och Banco de Credito e Inversiones. Nya kunder som valt Cornerstone för att stödja personalens utvecklingsstrategi är bland andra OSF Healthcare och Northwestern.

“På Bozzuto, är vi passionerade när det gäller att ge våra medarbetare möjligheter att lära och utvecklas redan från första dagen,” säger Steven Fretwell, Vice President förlärande och ledarskap påBozzuto. “De senaste åren har vi som så många andra organisationer, gått igenom ett viktigt skifte mot att ge mer stöd till vår personal. Cornerstone hjälper oss skapa en känsla av tillhörighet för nya team-medlemmar och vi ser verkligen fram emot att utöka vårt partnerskap med Cornerstone och implementera fler innovationer för att driva exceptionella upplevelser för våra medarbetare.”

EnligtThe Forrester Total Economic Impact™ for Cornerstone Learning and Content, en oberoende undersökning som genomförts på uppdrag av Cornerstone under första kvartalet 2022, hade kunder som investerade i Cornerstones lösningar inom lärande och innehåll en avkastning på sin investering på 543%.

Bransch-erkännanden

Under första kvartalet 2022, fick Cornerstone ta emot flera bransch-erkännanden för företagets ledarskap inom produktutveckling, kundnöjdhet och för sitt sätt att bygga en kultur präglad av lärande och utveckling.

Branschforskning från Fosway, Forrester och Constellation Research visar på Cornerstones produkt- och branschledarskap:

Oberoende gransknings-siter beskriver Cornerstone-kunders höga kundnöjdhet:

Cornerstone uppmärksammades också för sin egen företagskultur som har stort fokus på personalens lärande och utveckling.

I sin rapport 100 Best Large Companies To Work For In LA, uppmärksammade Built In Cornerstone för sitt ledarskap inom talanghantering och företagets prioritering på att hjälpa medarbetare uppnå sin fulla karriärpotential.

Framåtblick

Cornerstonepresenterade nyligen sin planatt förvärva EdCast, ledande inom talang och lärandeupplevelse, vilket innebär att de kan snabba på utvecklingen av sin vision för hur medarbetare upplever lärande och utveckling. Mer information om hur förvärvet skapar mervärde för kunder kommer att meddelas när köpet är genomfört, vilket förväntas ske andra kvartalet 2022.

Kända analytikern Josh Bersin ser positiva effekter av kombinationen: “Cornerstone har under många år utvecklats bättre än konkurrenterna, mycket tack vare deras satsning på kunderna, sin branschkompetens och uthållighet. EdCast har gjort likadant. När dessa två ledningsgrupper kommer samman kan jag inte se något annat än att det resulterar i tillväxt.”

관련 리소스

더 많은 정보를 원하시나요? 제품, 고객 사례 및 최신 산업에 대한 인사이트에 대해 더 알아보십시오.

직원 성공에 필요한 스킬 식별하기

전자책

직원 성공에 필요한 스킬 식별하기

비즈니스 환경이 끊임없이 변모하며 우리가 일하는 방식도 근본적으로 변화하고 있어, 성공하기 위해서는 이에 걸맞은 스킬이 필요합니다. 이제 직원들은 그 어느 때보다 적응력이 필요하며, 변화하여 어떠한 과제에도 대응할 준비가 되어 있어야 합니다.

1:1 맞춤형 서비스를 받아 보세요

조직에 필요한 인력 관리 요구 사항을 지원하는 것과 관련해 Cornerstone 전문가와 상담하실 수 있습니다.

© Cornerstone 2024
법적 고지 사항