Cornerstone Content Anytime

Ge dina medarbetare det innehåll som passar just dem med skräddarsydda prenumerationer.

Core-prenumerationer

Efterlevnad idag

Efterlevnad idag

En tredjedel av medarbetare har varit med om att regler och rutiner inte efterlevts vid minst ett tillfälle under de senaste två åren. Minimera riskerna i hela organisationen och förbättra arbetskulturen med kursinnehåll som fokuserar på att hantera omedvetna fördomar, öka medarbetarnas självförtroende, bygga psykologisk trygghet och ge medarbetare verktyg för att ingripa och som leder till verkliga beteendeförändringar.

Resurser för motivation och anpassning

Resurser för motivation och anpassning

Få tillgång till guider, verktygslådor, lanseringsmaterial, e-postmallar med mera för att hjälpa dig och din organisation att nå era mål. Förvandla dina program till upplevelser som engagerar medarbetarna och skapar framgång för alla.

© Cornerstone 2023
Juridiskt