Cornerstone Content Anytime

Se till att dina medarbetare får ta del av det bästa innehållet för dem med specialanpassade prenumerationer.

Core-prenumerationer

Efterlevnad idag

Efterlevnad idag

En tredjedel av de anställda har bevittnat minst en överträdelse av efterlevnaden under de senaste två åren. Minimera riskerna i hela organisationen och förbättra kulturen på arbetsplatsen med innehåll som fokuserar på omedvetna fördomar, att stärka medarbetarna, psykologisk säkerhet och intervention av åskådare, och som är utformat för att uppnå en verklig beteendeförändring.

Professionella kompetenser

Professionella kompetenser

Skapa starkare kommunikatörer, strategiska tänkare och bättre fungerande team i hela organisationen med hjälp av innehåll om mänskliga färdigheter som fokuserar på de smarta affärskunskaper som varje anställd behöver.

Ledarskap och förvaltning

Ledarskap och förvaltning

Endast 15 % av de anställda anser att den utbildning de får förbereder dem för ledarskaps- och chefsroller. Stärk chefer och ledare i hela organisationen med innehåll som fokuserar på att coacha, motivera och engagera anställda med mera.

Technology

Technology

Content Anytime subscription meant to address the needs of the IT professional and provide a baseline of coverage for a general business audience with topics related to Data Security, Data Analytics, Coding, Cloud Computing, Cryptocurrency, Mobile Banking, and Machine Learning.

Engagemangsresurser för att driva på införande

Engagemangsresurser för att driva på införande

Få tillgång till guider, verktygslådor, lanseringsmaterial, e-postmallar med mera för att hjälpa dig och din organisation att nå era mål. Förvandla dina program till upplevelser som engagerar medarbetarna och ger framgång för alla.