블로그 게시물

Vad det innebär att leda i vår bransch

Himanshu Palsule

CEO, Cornerstone

När du frågar medarbetare på Cornerstone varför de älskar att arbeta här nämns alltid samma tre teman. Våra medarbetare. Vår bransch. Våra kunder.

Dessa teman väger tyngre än våra nedskrivna värderingar och företagsjargongen. De motiverar oss till att gå till jobbet och känna oss stolta över att vara här. Så till den grad att jag inspirerades till att dela några höjdpunkter som demonstrerar vårt engagemang varje dag.

Våra medarbetare

Vi arbetar med intressanta, passionerade och supersmarta medarbetare — våra Cornerstars. Medarbetare med idéer och insikter som ges erkännande inom industrin eftersom andra kan lära av dem. Medarbetare som strävar efter att leverera exceptionella lösningar för talangupplevelse som uppfyller våra kunders behov där de befinner sig nu och dit de vill ta sig härnäst. Cornerstars som är djupt engagerade i att förstå kundbehov och som strävar varje dag efter att bädda in kundcentricitet i vårt DNA.

På Cornerstone använder du dina egna talanger för att skapa en bättre upplevelse på jobbet varje dag för våra kunder och deras medarbetare — vare sig du definierar krav, skriver kod, utformar implementeringsplaner eller levererar grunden för hur vi marknadsför, säljer och stödjer våra lösningar. Och det märks.

Vår industri

Efter att under det senaste året ha varit en del av Cornerstone och talang- och utbildningsbranschen är det helt klart ingenstans jag hellre vill befinna mig. Som en leverantör med drygt 20 års erfarenhet på denna dynamiska marknad kan vi se effekten av våra innovationer, produkter och tjänster. Inte bara på en utvald grupp användare inom ett företag utan bokstavligt talat på varje medarbetares dagliga arbete inom hela organisationen. Vi gör skillnad i hur de lär sig och utvecklar sina kompetenser, hur de engagerar sig på jobbet, hur de presterar och hur de utvecklar sina karriärer.

Resultatet av det här arbetet erkänns av branschanalytiker och tredje parts webbplatser som tar pulsen på talangledare för att ta reda på vilka lösningar som uppfyller deras behov.

Vi är givetvis stolta över att konsekvent får erkännanden för vårt ledarskap — ni har förmodligen sett stoltheten i Cornerstones senaste tillkännagivanden och nyheter som visar upp det här.

Vi har arbetat hårt för att göra oss förtjänta av dessa erkännanden. Om du känner Cornerstone, vet du att vi inte tar beröm för givet. Det får oss att sträva efter att göra mer, innovera snabbare och leverera en oöverträffad upplevelse till våra kunder. Detta leder mig till den allra viktigaste anledningen.

Våra kunder

Vi samarbetar med några av världens mest innovativa och fantastiska talangledare och organisationer! Efter att ha talat med dem under de senaste 14 månaderna är jag medveten om att varje organisation håller på att förena talangstrategi och program med affärsinverkan, och att det är talangledarna som håller i den röda tråden.

Men var de än befinner sig på denna resa med oss, så går det inte att ta miste på våra kunders entusiasm för hur de kan använda Cornerstone för att hjälpa till att driva djupgående förändring och värde inom deras företag. De är anledningen till att vi är här, till varför vi fortsätter att leda och sträva efter en oöverträffad talangupplevelse på jobbet för medarbetare.

관련 리소스

더 많은 정보를 원하시나요? 제품, 고객 사례 및 최신 산업에 대한 인사이트에 대해 더 알아보십시오.

성과 지렛대로서의 학습 문화: Sopra Steria 및 Axens 사례 연구

고객 이야기

성과 지렛대로서의 학습 문화: Sopra Steria 및 Axens 사례 연구

20세기 산업 모델은 현재와 미래의 직원들에게 대규모로 가르쳐야 하는 비교적 안정적인 기술 집합을 기반으로 했습니다. 그래서 가능한 오래 쓸 수 있는 도구가 만들어졌고, 이로 인해 스킬은 점점 뒤쳐지기 시작했습니다. 직원을 교육할수록 회사의 생산력이 높아지던 시기였습니다. 그러나 오늘날의 기술, 실무 및 기대치는 노동의 분화에 따라 급속히 변화하고 있습니다. 이제 학습은 항상 회사 내부에서 모든 수준으로 이루어져야 합니다. Cornerstone은 서로 다른 두 산업에 종사하는 두 사람 Jean-Charles Noirot (서비스 기업 Sopra Steria ), Sirikit Beri (제조기업 Axens )와 함께 이와 같은 변화에 대해 이야기해 보았습니다.

1:1 맞춤형 서비스를 받아 보세요

조직에 필요한 인력 관리 요구 사항을 지원하는 것과 관련해 Cornerstone 전문가와 상담하실 수 있습니다.

© Cornerstone 2024
법적 고지 사항