Cornerstone People Research Lab

Hur står sig din strategi för talanghantering?

Få en värdefull förståelse för hur det står till med din organisations talanghanteringsprogram.
Nonprofit page hero

Se hur din talangstrategi står sig.

Gå igenom den omfattande utvärderingen kostnadsfritt och få en djupgående utvärdering av ditt talangprograms mognadsnivå. Få omedelbar insikt om hur ditt talangprogram står sig utifrån sju dimensioner. Du får även användbara resurser för att kalibrera din strategi och snabbare få resultat på på dina talanginvesteringar.

Påbörja utvärderingen

Skräddarsydd information om medarbetares kunskaper som inspirerar till handling

Skräddarsydd information om medarbetares kunskaper som inspirerar till handling

Talent Health Index vägleder dig genom de fyra nivåerna i mognadsmodellen för talanghälsa, där varje nivå bygger på den föregående.

Nivå 1: Grundläggande

De grundläggande byggstenarna finns på plats för att tillgodose basbehoven inom talang- och utbildning hos ett företag och dess anställda, men nya områden inom talangstrategin såsom vidareutbildning och talangrörlighet befinner sig endast i startgroparna.

Nivå 2: Administrativ

Vissa processer är fortfarande manuella, men här finns talanginitiativ utöver efterlevnad som erbjuder medarbetare ett antal kompetensbaserade möjligheter. Nyttiga åtgärder vidtas, men det finns gott om utrymme för förbättringar.

Nivå 3: Sofistikerad

Automatiserade processer, verktyg och till viss del analyser har implementerats. Dessa organisationer arbetar ständigt med att utveckla sina medarbetare och har skapat en engagerande inlärningskultur.

Nivå 4: Omvandlande

Mycket självdriven talang- och inlärningskultur som integrerar medarbetare, arbetsroller och kompetensdata för att informera affärsbeslut. Dessa organisationer har kontroll över sina talanger och är exceptionellt välmående.

En smygtitt på självutvärderingen:

En smygtitt på självutvärderingen:

  • Hur uppfattas utbildning i din organisation?
  • Vad beskriver bäst hur kompetensbehov identifieras i din organisation?
  • Hur arbetar man med målsättning i din organisation?

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

What's in a Name? 5 New HR Titles to Replace HR

Blog Post

What's in a Name? 5 New HR Titles to Replace HR

Job titles are having a moment. Business analysts call themselves "data wranglers." Marketers are "brand defenders" and "growth hackers." Salespeople are "customer success managers" — the list goes on. But what about human resources job titles?

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2023
Legal