Korta kurser på mobilen

DNA är en populär utbildningsserie med korta självstyrande, socialt drivna lektioner som fokuserar på att hjälpa digitala infödda (gen Z) och andra att utveckla sin sociala kompetens på jobbet.

DNA trailer

DNA: Diversity, Equity, and Inclusion (mångfald, jämlikhet och inkludering)

DNA: DEI behandlar ämnen och situationer som rör mångfald, jämlikhet och inkludering på arbetsplatsen på ett unikt vis. Ämnen som tas upp är bland annat rasism, åldersdiskriminering, homofobi, psykisk hälsa med mera.

Dubbla måttstockar

Utveckling för digitala infödingar

DNA är det enda innehåll som utvecklats och utformats för inflödet av digitala infödingar på arbetsplatsen. Genom att delta i DNA:s lärandekurs med nanolektioner för mobilt lärande kan digitala infödingar få de sociala kunskaper de behöver för att lyckas under sitt första år på jobbet, och efter det.

Men lyssna först

Hör av dig

Prata med en av våra experter om våra lösningar för utveckling av allmänna färdigheter, idag och i framtiden.

Originalproducerat binge-värdigt innehåll

Prenumerationer & kursmaterial sammanställt av experter

Titta, läs eller lyssna när som helst, var som helst

Helt integrerad för uppföljning, utvärdering och underhåll

Förnamn

Efternamn

Företagets e-post

Jobbtitel

Företagsnamn

Företagsstorlek

Land

Kommentarer

Cornerstone har mitt tillstånd att behandla mina personuppgifter enligt beskrivningen i företagets Integritetspolicy

© Cornerstone 2022
Juridiskt