Mobil-först utbildningsinsatser

DNA är en populär nanoutbildningsserie med självstyrande, socialt drivna lektioner som fokuserar på att hjälpa både digitala infödda (AKA Gen Z) och icke-digitala infödda att utveckla sina mänskliga färdigheter på jobbet.

DNA trailer

DNA: Diversity, Equity, and Inclusion (mångfald, jämlikhet och inkludering)

DNA: DEI tar på ett unikt sätt itu med ämnen och situationer som rör mångfald, jämlikhet och inkludering på arbetsplatsen. Ämnena omfattar rasism, åldersdiskriminering, homofobi, psykisk hälsa med mera.

Dubbelstandarden

Framsteg för digitala infödingar

DNA är det enda innehåll som utvecklats och utformats för inflödet av digitala infödda på arbetsplatsen. Genom att delta i DNA:s lärandekurs med nanolektioner för mobilt-först lärande kan digitala infödda lära sig de interpersonella färdigheter som de behöver för att lyckas under sitt första år på jobbet och därefter.

Men först måste du lyssna

Förnamn

Efternamn

Företagets e -post

Företagsnamn

Jobbtitel

Företagsstorlek

Land

Genom att klicka på "Nästa" godkänner du Cornerstones Integritetspolicy

Let’s Talk

Speak with one of our experts about our professional learning solutions that can meet your needs today and tomorrow.

Binge-worthy original content

Expertly curated subscriptions & professional libraries

Watch, read or listen anytime, anywhere

Fully integrated for tracking, evaluation and maintenance