Historia de cliente

NSPCC vernieuwt leerstrategie, gericht op het welzijn van kinderen

Nonprofit page hero

De missie van de NSPCC is misbruik en verwaarlozing voorkomen. Maar de manier waarop onze kinderen worden beschermd, is in de afgelopen paar jaren aanzienlijk veranderd. Het werd tijdens de coronapandemie namelijk een stuk lastiger om kwetsbare kinderen te bereiken en te helpen, terwijl dat tegelijkertijd harder nodig was vanwege de toegenomen risico's.

De pandemie was echter ook een kans voor de NSPCC om te innoveren en nieuwe manieren van werken te testen, en dan vooral de leerervaring van het personeel te digitaliseren. De NSPCC wilde een leerstrategie invoeren waarmee ze zorg aan zo veel mogelijk kinderen binnen het 'nieuwe normaal' kunnen verlenen, ook ver in de toekomst. Binnen de organisatie werken zowel betaalde werknemers als vrijwilligers en dus zijn er uiteenlopende vereisten voor die verschillende groepen mensen, van het management van stagiaires tot het voorbereiden van vrijwilligers voor Childline op het beantwoorden van oproepen van jonge mensen. Hierdoor waren de leervereisten van NSPCC nogal breed en het was belangrijk dat de nieuwe leerstrategie zo inclusief mogelijk was en aanvoelde.

Waarom Cornerstone

De NSPCC werkt al ongeveer negen jaar samen met Cornerstone. Maar juist door de pandemie werd het invoeren van de nieuwe aanpak voor leren en ontwikkelen van de organisatie versneld. Uit korte enquêtes bleek dat medewerkers het idee hadden dat de aanpak van de liefdadigheidsorganisatie op het gebied van leren meer een loterij was, waarbij de toegang tot middelen voor sommige delen van de organisatie beter was dan voor andere delen. Veel medewerkers zagen leren ook meer als iets dat in een klaslokaal moet gebeuren.

De NSPCC wilde juist een systeem invoeren waarmee iedereen, zowel werknemers als vrijwilligers, dezelfde toegang tot relevante leeroplossingen heeft en hun eigen leertraject zelf kan aansturen.

De NSPCC was op zoek naar een systeem dat meer inzicht zou geven in tekorten in vaardigheden, kennis en capaciteiten binnen de organisatie. Als de NSPCC zou weten waar de tekorten zitten, dan zouden ze gericht leren kunnen bieden aan de mensen die dat nodig hebben, maar er ook voor zorgen dat alle werknemers en vrijwilligers over dezelfde, actuele kennis beschikken.

Het NSPCC zocht een leeroplossing die gemakkelijk beschikbaar en toegankelijk zou zijn voor iedereen, en die trouw bleef aan zijn doel - kinderen de best mogelijke hulp bieden via zeer deskundige capabele medewerkers.

Resultaten

Verbeteringen in EDI-initiatieven: De verplichte cursus over onbewuste vooroordelen van de NSPCC werd in 2020 opgezet en 99% van de medewerkers heeft deze cursus ondertussen afgerond. De NSPCC heeft ook een 360-beoordeling voor leidinggevenden opgezet waarbij feedback wordt gegeven, zodat leidinggevenden leren hoe ze op een inclusieve manier leiding kunnen geven. Deze feedback wordt tijdens hun jaarlijkse functioneringsgesprek besproken, waardoor voortgang wordt gestimuleerd en leidinggevenden goed leren luisteren en leren.

Kortere introductiecursus voor ChildLine-medewerkers: De vorige introductiecursus was gelokaliseerd en maakte gebruik van talloze hulpmiddelen. De NSPCC heeft de cursus gecentraliseerd om de kwaliteit te verhogen, en medewerkers de cursus gemakkelijker en sneller kunnen afronden. Vrijwilligers kunnen de cursus nu online doen, wanneer het hen uitkomt. Er is ook een Volunteer Hub opgezet om een leercommunity onder de vrijwilligers te inspireren.

Meer betrokkenheid bij het personeel: Een cursus voor meer emotionele veerkracht van de opleidingspartners van LEVELheaded is al door 629 medewerkers gedaan, waarbij een medewerker zelfs zei dat dit “één van de nuttigste workshops” was die ze ooit hadden gedaan. Mensen helpen om veerkrachtiger te worden is een belangrijk onderdeel van de aanpak van NSPCC voor het welzijn en de ontwikkeling van hun mensen, en 94% van de medewerkers zei dat ze op de hoogte waren van de tools en middelen die er zijn om hen te helpen. Dit omvat ook een open-source mindfulnessplatform dat door cognitiefgedragshypnotherapeut Alex James is ontwikkeld.

Manager Development Programme: dit nieuwe programma voor waarden en gedrag voor alle managers bij NSPCC wil managers de middelen bieden om op de ’NSPCC-manier’ leiding aan hun mensen te geven. Zo kan de NSPCC de strategie via hun mensen uitvoeren, waarbij managers de hoekstenen voor betrokkenheid bij de mensen van de organisatie zijn.

Stages: Bij de NSPCC is het aantal stageplekken met 800% toegenomen vanaf 2021 ten opzichte van eerdere jaren. Voor de NSPCC is samenwerking belangrijk en daarom hebben ze samen met partners uit de sector gewerkt om een stageplek voor fondsenwerving op te zetten en zijn ze nu bezig met een nieuwe stageplek voor vrijwilligersmanagement.

Recursos relacionados

¿Quieres seguir aprendiendo? Explora nuestros productos, las historias de nuestros clientes y las actualidades del sector.

Asahi Kasei Corporation: Creando una plataforma de aprendizaje para fomentar el crecimiento autónomo y el desarrollo profesional de los empleados

Historia de cliente

Asahi Kasei Corporation: Creando una plataforma de aprendizaje para fomentar el crecimiento autónomo y el desarrollo profesional de los empleados

Asahi Kasei comenzó en el negocio de fibras y productos químicos sintéticos y sigue satisfaciendo las necesidades actuales mediante la transformación proactiva de su portafolio de negocios. La compañía, que celebró su 100.o aniversario en 2022, está implementando una plataforma de aprendizaje en toda la compañía para incentivar el crecimiento de su personal y, al mismo tiempo, realizar un seguimiento del aprendizaje según sus deberes y aspiraciones laborales individuales.

Programa una consulta personalizada

Habla con un experto de Cornerstone sobre cómo podemos apoyarte con las necesidades de gestión de personal de tu organización.

© Cornerstone 2024
Información legal