Article

Introduktionskurs till TXP: Vad är en Talent Experience Platform?

HR-ledare kämpar med den massiva omvandling som just nu sker på talangområdet. Förändringar i hur vi arbetar, lär oss nya saker och får kontakt med varandra har lett till ökade behov av en helhetssyn på hur vi hittar, utvecklar och behåller talang.

Även om lösningar för lärande och talanghantering har utvecklats snabbt under de senaste tjugo åren utgör HR-tekniklösningar fortfarande ofta flaskhalsar som hindrar framsteg. Eller som en HR-chef uttryckte det: "Vi vet mer om talangerna den dag vi anställer dem än vi gör ett år senare." Kommentaren syftar på de många olika system som HR-teamet måste använda för att hantera sina talanger. Å andra sidan hindrar ett monolitiskt system dig från att dra nytta av innovationerna inom HR-teknik.

Talent Experience Platforms , eller TXP:er, har dykt upp på scenen under de senaste åren. De syftar till att ta bort flaskhalsarna och ge bättre förutsättningar för organisationer och medarbetare så att de utvecklas på ett meningsfullt sätt.

Men faktum är att många ännu inte riktigt förstår vad en TXP egentligen är och varför plattformen är avgörande för att kunna införa nya moderna arbetsmetoder.

Det är här vi kommer in. Vi kan hjälpa dig förstå vad det handlar om.

Första steget är att förstå grundprinciperna. Här är några vanliga frågor om TXP som jag får från HR-ledare.

Exakt vad är en TXP?

En TXP är, enkelt uttryckt, en samling lösningar som hjälper organisationer att hantera, utveckla och behålla talangen inom sin organisation. Den kopplar samman lärande och prestation med talanghantering, kompetenshantering, möjligheter till karriärutveckling och insiktsfull analys. En TXP är en plattform med integrerade lösningar där lärande kopplas till utvecklingsmöjligheter på ett holistiskt sätt.

När medarbetare fortsätter förvänta sig skräddarsydd karriärvägledning och organisationer satsar på att utveckla kompetenser som är avgörande för verksamheten blir en TXP svaret på hur företaget kan hålla anställda engagerade och förbereda dem — och företaget — för framtidens arbete. Kort sagt TXP driver på din verksamhet, talangstrategi och ditt resultat.

Hur skiljer sig TXP från LMS och LXP?

Ett LMS, eller Learning Management System, är i grunden ett system som hjälper team att erbjuda, tilldela och föra register över nödvändig utbildning. Även om funktionerna i systemet har utvecklats är ett LMS fortfarande uppbyggt runt administratörens hantering av formellt lärande för att tillgodose företagets behov. En LXP, eller Learning Experience Platform, är tvärtom uppbyggt runt den anställda, självdrivet lärande och lärande tillsammans med andra. En bra LXP ger personliga rekommendationer på lärande utifrån medarbetarens mål. Den underlättar dessutom lärande tillsammans med andra och möjliggör kontinuerlig kompetensutveckling — allt på ett mycket personligt och engagerande sätt, ungefär som Netflix, Spotify eller Prime-video.

En TXP är därmed en plattform som väver ihop det bästa av de båda andra systemen, genom att kombinera hantering av talang och lärande med prestations- och utvecklingsmöjligheter baserat på kompetens. I Cornerstones fall kombineras vårt uppskattade system för lärande med personliga utvecklingsmöjligheter som leder till konkreta affärsresultat.

Vilket är det största HR-problemet en TXP adresserar?

En TXP gör att HR-team kan frigöra organisationens potential, genom att nyttja teknik som ger större möjligheter för medarbetare att utvecklas och engagera sig.Samtidigt hjälper en TXP företag att fatta viktiga beslut om sina talanger, förutse kommande behov, fylla kompetensluckor och automatisera processer. Alla dessa driver på affärsresultat.

Förut har HR-avdelningar förlitat sig på flera olika verktyg och leverantörer för denna typ av funktionalitet. En TXP däremot integrerar dessa verktyg på ett sömlöst sätt där allt fungerar tillsammans. Den kopplar på ett intelligent sätt samman dessa olika verktyg och data och ger HR-ledare sammanhang, insikter och den visuella överblick de behöver för att kunna implementera effektiva talangprogram.

Hur vet jag om min organisation är redo för en TXP?

Alla organisationer är olika, men många av våra kunder visste att de behövde den helhetssyn som en TXP ger när de upplevde att deras talangstrategi och affärsresultat inte hängde samman.

En organisation hade till exempel som mål att minska peronalomsättningen med 15 procent. Men talangledare kunde inte snabbt kartlägga kompetenser i förhållande till prestation och därmed inte heller se vilka medarbetare som hade den kompetens som behövdes för nya roller internt. Denna brist på kopplingar leder ofta till personalomsättning. Om talangledare inte enkelt kan effektivisera lärande, talanghantering och information om medarbetare är det dags att fundera på en förändring.

Vad gör Cornerstones TXP annorlunda?

Cornerstones TXP kombinerar lärande av högsta kvalitet och talangverktyg med fokus på utveckling med AI och kompetensteknik för att hjälpa talangledare driva genomgripande förändringar för medarbetare och företag. Vår TXP består av en enda plattform som hyser alla våra produkter och lösningar, vilket innebär att de alla är sammankopplade med varandra och drar nytta av de innovationer som gör Cornerstone till en branschledare, till exempel:

  • En stark kombination av AI och kompetensteknik: Vi har fört samman en enorm mängd data från över 100 miljoner användare världen över, 53 000 kompetenser, hundratals jobbarkitekturer och tusentals källor för kursinnehåll. Vi använder AI för att släppa loss kraften i all denna data och göra det möjligt för våra kunder att se, matcha, automatisera, föreslå, förutse och hantera tillgång och efterfrågan på talanger och kompetenser i sina organisationer. Allt detta utgör en del av TXP:s intelligenta tekniska struktur som tillhandahåller djupgående information för beslutsunderlag och som tar hänsyn till sammanhang och är personanpassat.
  • Flexibel öppen arkitektur: Vår TXP ger kunderna friheten att ansluta till externa verktyg och applikationer. Öppen arkitektur innebär att kunder kan integrera med andra HR, HRIS, talangverktyg, kommunikationsplattformar och till och med andra lärande- och talanghanteringsföretag. Vi är konkurrenskraftiga, men vi är inte missunsamma.
  • Tillgång till det bästa kursinnehållet som finns: TXP integreras sömlöst med Cornerstone Content Anytime, en samling prenumerationer på kursinnehåll som är utvalt, sammanställt och visat sig vara effektivt. Med AI-drivna insikter och kontextmedveten personanpassning via Content Studio behöver organisationer inte själva söka igenom miljontals kurser. De kan lita på att Cornerstone gör allt förarbetet åt dem.
  • Talanghanteringsfunktioner i världsklass som lärande, prestation, rekrytering, efterträdarplanering, kompensation och mer.

Hur "köper" jag Cornerstones TXP?

Det behöver du inte göra. Alla våra produkter och lösningar finns redan i plattformen. Så, om du är kund finns lösningarna redan där och använder AI och kompetensinnovationer från Cornerstone. Dessutom finns våra andra lösningar på samma plattform, så om du vill utvidga ditt ekosystem för talangteknik behöver du inte bekymra dig över komplicerade integreringsprocesser. Alla funktioner blir automatiskt tillgängliga via plattformen så fort vi presenterar nya innovationer och förbättringar.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

TXP 101: What is a talent experience platform?

Article

TXP 101: What is a talent experience platform?

HR leaders are grappling with the massive transformation taking place in the talent space. Changes in how we work, learn and connect have created an urgent need for a holistic approach to finding, growing and retaining talent.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2023
Legal