On-demandwebbinarium

Next-Level DEIB Strategies for the Public Sector

Diversity, Equity, Inclusion & Belonging (DEIB) is an increasing focal point for the public sector, and talent management professionals must ensure their DEIB strategy provides more than just lip service to their people. Creating a culture of Belonging is about more than engagement surveys – it requires concerted effort; leadership buy-in and – most importantly – change that your people see and feel. Join Cornerstone to share experiences, examine common challenges, and discuss strategies for establishing DEIB as an integral part of every aspect of the employee experience. Attendees of this session will review tactical approaches, data-driven best practices, and identify DEIB resources that will help your people thrive and bring their full selves to work

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

E-bok: Skapa engagerade superchefer

eBook

E-bok: Skapa engagerade superchefer

Anställda slutar inte för att de inte gillar jobbet, utan för att de inte gillar chefen. Det är dåliga nyheter för organisationer som investerat stora summor på innovation och satsar på att bli kvar länge på marknaden. Humankapitalet är en organisations mest värdefulla resurs – en hög personalomsättning kostar inte bara mycket när det gäller att rekrytera och utbilda ersättare, utan också i form av förlorad produktivitet.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2023
Juridiskt