Webinar sob demanda

Opportunity Marketplace introduction och demonstration

15-minuters on-demand webinar

Tidigare i år släppte vi vår NYA lösning Opportunity Marketplace.

Till skillnad från interna jobbmarknadsplatser och andra lösningar för talangmobilitet använder Opportunity Marketplace AI för att sammanföra kompetenser, människor och jobbrolldata från olika talanglösningar - inklusive rekrytering, lärande och kompetenser - för att koppla samman anställda med projekt, uppdrag, lärandeprogram, mentorskap och lediga roller. Opportunity Marketplace hjälper anställda att upptäcka nya sätt att bidra till sin organisation och främja eller ändra sin karriärväg.

Titta på detta 15 minuters on-demand webinar som tar upp följande områden:

  • Kompetenskartläggning för jobbroller
  • Karriärprofiler - var är du idag och var vill du vara?
  • Främja intern rörlighet med hjälp av självbetjäningsteknik
  • Data och analys

Titta på webinaret on-demand.

Recursos relacionados

Quer continuar aprendendo? Conheça nossos produtos, histórias de clientes e as informações mais recentes do setor.

Anticipating skills requirements is a core HR function

Publicação em blog

Anticipating skills requirements is a core HR function

The human resources discipline encompasses a wide variety of roles and responsibilities, all centered around the employee. These tasks span everything from recruitment, payroll and administration to strategic workforce planning and training.

Agende uma conversa individual personalizada

Converse com um especialista da Cornerstone sobre como podemos atender às necessidades específicas de gestão de pessoas da sua organização.

© Cornerstone 2024
Avisos legais