On-demand Webinar

Opportunity Marketplace introduction och demonstration

15-minuters on-demand webinar

Tidigare i år släppte vi vår NYA lösning Opportunity Marketplace.

Till skillnad från interna jobbmarknadsplatser och andra lösningar för talangmobilitet använder Opportunity Marketplace AI för att sammanföra kompetenser, människor och jobbrolldata från olika talanglösningar - inklusive rekrytering, lärande och kompetenser - för att koppla samman anställda med projekt, uppdrag, lärandeprogram, mentorskap och lediga roller. Opportunity Marketplace hjälper anställda att upptäcka nya sätt att bidra till sin organisation och främja eller ändra sin karriärväg.

Titta på detta 15 minuters on-demand webinar som tar upp följande områden:

  • Kompetenskartläggning för jobbroller
  • Karriärprofiler - var är du idag och var vill du vara?
  • Främja intern rörlighet med hjälp av självbetjäningsteknik
  • Data och analys

Titta på webinaret on-demand.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Anticipating skills requirements is a core HR function

Blog Post

Anticipating skills requirements is a core HR function

The human resources discipline encompasses a wide variety of roles and responsibilities, all centered around the employee. These tasks span everything from recruitment, payroll and administration to strategic workforce planning and training.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal