On-demand Webinar

Opportunity Marketplace introduction och demonstration

15-minuters on-demand webinar

Tidigare i år släppte vi vår NYA lösning Opportunity Marketplace.

Till skillnad från interna jobbmarknadsplatser och andra lösningar för talangmobilitet använder Opportunity Marketplace AI för att sammanföra kompetenser, människor och jobbrolldata från olika talanglösningar - inklusive rekrytering, lärande och kompetenser - för att koppla samman anställda med projekt, uppdrag, lärandeprogram, mentorskap och lediga roller. Opportunity Marketplace hjälper anställda att upptäcka nya sätt att bidra till sin organisation och främja eller ändra sin karriärväg.

Titta på detta 15 minuters on-demand webinar som tar upp följande områden:

  • Kompetenskartläggning för jobbroller
  • Karriärprofiler - var är du idag och var vill du vara?
  • Främja intern rörlighet med hjälp av självbetjäningsteknik
  • Data och analys

Titta på webinaret on-demand.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Harnessing the power of talent: Cornerstone's impact in India

Blog Post

Harnessing the power of talent: Cornerstone's impact in India

Our mission is to revolutionize the way organizations manage and develop their most valuable asset: their people. With a global reach and unwavering commitment to excellence, we are proud to strengthen our presence in India following the strategic acquisitions of EdCast and SumTotal. Our goal is to empower India's talent landscape by providing cutting-edge technology and comprehensive talent mobility solutions that address the unique challenges and opportunities in this thriving market.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2023
Legal