Webinaire à la demande

Opportunity Marketplace introduction och demonstration

15-minuters on-demand webinar

Tidigare i år släppte vi vår NYA lösning Opportunity Marketplace.

Till skillnad från interna jobbmarknadsplatser och andra lösningar för talangmobilitet använder Opportunity Marketplace AI för att sammanföra kompetenser, människor och jobbrolldata från olika talanglösningar - inklusive rekrytering, lärande och kompetenser - för att koppla samman anställda med projekt, uppdrag, lärandeprogram, mentorskap och lediga roller. Opportunity Marketplace hjälper anställda att upptäcka nya sätt att bidra till sin organisation och främja eller ändra sin karriärväg.

Titta på detta 15 minuters on-demand webinar som tar upp följande områden:

  • Kompetenskartläggning för jobbroller
  • Karriärprofiler - var är du idag och var vill du vara?
  • Främja intern rörlighet med hjälp av självbetjäningsteknik
  • Data och analys

Titta på webinaret on-demand.

Ressources similaires

Vous souhaitez continuer à apprendre ? Découvrez nos produits, les témoignages de nos clients et les actualités du secteur.

Préparez votre entreprise à la révolution de la mobilité des talents

e-book

Préparez votre entreprise à la révolution de la mobilité des talents

Dans un monde des affaires en pleine mutation, les manières de travailler des collaborateurs – où, quand, pourquoi et avec qui – ne cessent, elles aussi, d’évoluer.

Planifiez un entretien personnalisé

Discutez avec un expert Cornerstone pour savoir comment nous pouvons répondre aux besoins spécifiques de votre organisation en matière de gestion du personnel.

© Cornerstone 2024
Mentions légales