Seminario web a pedido

Opportunity Marketplace introduction och demonstration

15-minuters on-demand webinar

Tidigare i år släppte vi vår NYA lösning Opportunity Marketplace.

Till skillnad från interna jobbmarknadsplatser och andra lösningar för talangmobilitet använder Opportunity Marketplace AI för att sammanföra kompetenser, människor och jobbrolldata från olika talanglösningar - inklusive rekrytering, lärande och kompetenser - för att koppla samman anställda med projekt, uppdrag, lärandeprogram, mentorskap och lediga roller. Opportunity Marketplace hjälper anställda att upptäcka nya sätt att bidra till sin organisation och främja eller ändra sin karriärväg.

Titta på detta 15 minuters on-demand webinar som tar upp följande områden:

  • Kompetenskartläggning för jobbroller
  • Karriärprofiler - var är du idag och var vill du vara?
  • Främja intern rörlighet med hjälp av självbetjäningsteknik
  • Data och analys

Titta på webinaret on-demand.

Recursos relacionados

¿Quieres seguir aprendiendo? Explora nuestros productos, las historias de nuestros clientes y las actualidades del sector.

Cornerstone Skills Graph Technical Datasheet

Ficha técnica

Cornerstone Skills Graph Technical Datasheet

Cornerstone Skills Graph es la mejor forma de hacer de las habilidades el centro de su estrategia de talento. Independientemente del producto Cornerstone que tenga, puede usar su ontología inteligente que reúne más de 53.000 habilidades asociadas a millones de funciones para mejorar su fuerza laboral. Es un elemento central incluido en todos los perfiles del empleado.

Programa una consulta personalizada

Habla con un experto de Cornerstone sobre cómo podemos apoyarte con las necesidades de gestión de personal de tu organización.

© Cornerstone 2024
Información legal