Blogginlägg

LMS kontra LXP kontra TXP – En komplett guide som hjälper dig att bestämma vad du behöver

Cornerstone Editors

Från LMS via LXP till TXP. Vi reder ut begreppen!

Alla håller med om att det är viktigt att medarbetare får tillgång till lärande och utveckling. Men det är minst lika viktigt hur det sker. Det ska vara så enkelt och engagerande som möjligt för medarbetaren och samtidigt driva företagets verksamhet framåt.

En av de starkaste trenderna är det som kallas “lärande i arbetsflödet” dvs att medarbetare får exakt rätt lärande direkt via den applikation, webbläsare eller det verktyg de jobbar i, dvs så enkelt som möjligt.

Det kommer dessutom många nya spännande lösningar som gör att medarbetaren själv kan ta kontrollen och driva sin egen karriärutveckling, samtidigt som verksamheten har överblick över företagets totala kompetens och kan arbeta strategiskt med utveckling. Med förändringarna kommer ny teknologi som gör allt detta möjligt. De flesta som jobbar med utveckling och lärande i organisationer använder, eller känner till, LMS - Learning Management Systems, men nu kommer nya begrepp LXP, Learning Experience Platform och TXP, Talent Experience Platform. Läs på så reder vi ut begreppen!

LMS

LMS - Learning Management System, var det som en gång i tiden förde samman fysiska klassrumsutbildningar med online-lärande. I LMS-systemet kunde kursanmälningar och instruktioner för deltagare hanteras, oavsett vilken typ av lärande det handlade om.

Som namnet hintar handlade dåtidens LMS mest om att “hantera” lärande, dvs se till att utbildningar verkligen genomfördes. Tekniken har utvecklats mycket sedan dess och dagens lärande handlar dessutom om betydligt mer än bara utbildning.

LXP

Medan LMS utvecklades för att serva företaget har LXP (Learning Experience Platform) medarbetarens upplevelse och valmöjlighet i centrum. En LXP ger individualiserade rekommendationer på lärande utifrån medarbetarens mål. AI och maskininlärning gör grovjobbet vad gäller att hitta rätt och relevant kursinnehåll som sedan levereras till medarbetaren med hjälp av integrationer i de appar de använder mest på jobbet.

LXP har också medarbetaren i centrum när det gäller hur de lär sig av och tillsammans med andra. Sociala verktyg, expertsammanställningar av kursinnehåll och användargenererat innehåll gör det enklare att lära från kollegor och dela expertis och kunskap internt. Teknologin kan hantera det här i stor skala och över många olika tidszoner.

Företaget tjänar mycket på att ha medarbetaren i centrum av lärandet. När medarbetarna skaffar sig viktig kompetens, dokumenterar de den och delar den kompetens som är viktig för verksamheten. Utbildningsteamen sparar tid och resurser som annars skulle lagts på att hitta, välja ut, sammanställa och distribuera anpassat kursinnehåll till många olika grupper. Företaget utvecklar uthållighet och agilitet eftersom medarbetare lär sig och utvecklas på jobbet – vilket är oerhört viktigt med tanke på den snabba teknikutvecklingen, komplexa regler och riktlinjer, ändrade kundmönster och störningar i leveranskedjorna.

Funktionella skillnader mellan LMS och LXP

LMS

Det huvudsakliga målet för en LMS är att distribuera programmatiskt strukturerat lärande och underlätta administration och rapportering. Organisationer använder ofta en LMS för områden som standardiserad onboarding, hälso- och säkerhetsutbildningar, obligatorisk och compliance-utbildning, utbildning för säsongsarbete och lärande som en del i förändringsarbete.

LMS fungerar som ett system för att bevisa att organisationer genomfört en viss typ av utbildning,för kvalificeringar och ackrediteringar.

Utbildningsadministratörer använder LMS för att hantera kursinnehåll, utbildningsformat, affärsregler och krav för leverans av lärande och rapportering av certifiering och compliance-rapportering.

De utmaningar en LMS hanterar för en organisation är storskalig utbildning, minskad risk samt att snabbt få igång nyanställda.

LXP

En LXP är framförallt utvecklad för självdrivet lärande och kontinuerlig utveckling och för en lärupplevelse i nivå med konsumentlösningar. När användare loggar in ser de personliga kursrekommendationer baserat på deras kompetens och utvecklingsmål. Rekommendationer uppdateras dagligen i takt med att systemet lär sig av medarbetarens beteende.

Via en LXP når medarbetaren utbildning, förstklassigt kursinnehåll, interna resurser, socialt delad kunskap och externt innehåll från webben, allt individuellt utvalt och presenterat. Innehållet kan sträcka sig från kurser på flera timmar till artiklar som tar ett par minuter att läsa.

LXP har omfattande social funktionalitet och verktyg för att sammanställa innehåll som gör det enklare att lära sig och utvecklas i grupp. EdCast LXP har även verktyg för att producera eget innehåll som gör att experter kan dela sin kompetens med kollegor och bygga upp ett arkiv med viktig företagskompetens.

En LXP möter medarbetaren där de befinner sig. Det sker via integrationer med vanliga verktyg som Slack, Microsoft teams och Google och via en mobilapp.

De utmaningar en LXP hanterar för en organisation är medarbetarutveckling, kompetensutveckling för att lära om eller vidareutveckla hela arbetsstyrkan, bryta ner informations-silos och att få fler att vilja lära sig och öka engagemanget i verksamheten.

TXP

För oss på Cornerstone är vår Talent Experience Platform (TXP) inte bara en produkt bland många andra utan en vision. En vision som visar hur våra produkter fungerar smidigt tillsammans och hjälper talangledare att frigöra arbetsstyrkans hela potential på ett mycket effektivare sätt.

Cornerstones TXP sammanför det bästa hos LMS och LXP men också talanghantering, talanganalys och en Opportunity Marketplace för att alla ska ha möjlighet att växa och engagera sig och för att tillgodose företagets unika behov av uthållighet i en värld med snabba och komplexa förändringar.

Läs mer och förstå själv hur gränslös potential stöds av innovation i framkant:

Vi ser det som att vår TXP omfattar fyra skikt:

  • Utbildning och talanghantering — Grundläggande system är helt nödvändiga för hanteringen av en organisations talanger och lärande, programutbud och skalningsstrategier. Nyckeln heter effektivare processer — ju mindre tid som går åt till administration, desto mer tid att fokusera på den transformation av verksamheten som världen kräver. Cornerstones produktportfölj inkluderar lärandeupplevelser, resultatstyrning, rekrytering, kompensation, succession, HR:s kärnuppdrag och Extended Enterprise, allt specifikt framtaget för att ta dina medarbetare och din organisation vidare på vägen framåt.

  • People growth experience — Människor vill få möjlighet att växa, utvecklas, avancera och känna sig inkluderade. Alltså ser vi till att leverera en holistisk, användarcentrerad upplevelse med stöd för talanghantering i alla typer av verksamheter. Medarbetare hittar och lär sig nya färdigheter driver karriärutveckling och nya projekt och kontaktar eller blir själva mentorer. Rätt medarbetare bidrar och medverkar i viktiga tvärfunktionella projekt — de finns ju redan internt i företaget! Det är vad EdCast och vår Opportunity Marketplace erbjuder.

  • Intelligent teknik — Vi sammanställer kompetensontologier, jobbarkitekturer, innehållskällor och persondata från fler än 90 miljoner användare i en central datasjö för ett personifierat och urvalsbaserat lärande som stämmer med medarbetares verkliga målsättningar. Sedan använder vi AI så att organisationer kan synliggöra, matcha, automatisera, rekommendera, prognostisera och hantera kompetensutbud och efterfrågan för att öka den interna rörligheten och skapa talangförsörjning med skalfördelar. Allt är en del av vår intelligenta teknik som också omfattar Cornerstone Skills Graph

  • Extensiv integrationshub — En framtidssäker och fritt sökbar arkitektur ger din organisation rätt förutsättningar för att utvecklas vidare. Därför har vi förenklat integrationen mellan olika produkter i vår portfölj och förbättrat utbyggbarheten med API:er och mikrotjänster utformade för ett bredare ekosystem.

Slutligen

LMS är ett grundläggande system som fortsatt har en viktig roll för hantering och distribution av nödvändig kunskap, och för att organisationer ska tillgodose medarbetarnas utbildningsmål och minimera risker. LXP ökar kraften hos det grundläggande systemet genom att varje användare också får tillgång till organisationens samlade kunskap genom kollaborativt lärande och innehåll som skapas och hanteras på ett mer demokratiskt sätt.

Cornerstones TXP tar allt detta ytterligare ett steg vidare. Vår vision är att kombinera förstklassigt lärande, utvecklingsfokuserade talangverktyg, data från fler än 90 miljoner användare med den samlande kraften hos AI för att skapa ett gemensamt uppdrag för både organisationer och deras medarbetare som driver engagemang och kontinuerlig utveckling.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Driv aktivt din egen kompetens- utveckling

Kundberättelse

Driv aktivt din egen kompetens- utveckling

Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultföretag inom IT, management och programvarudesign med en av marknadens mest omfattande tjänsteportföljer för digital transformation. Företaget vägleder sina kunder genom digital transformation som hjälper dem att nå reella och långvariga fördelar. Sopra Steria löser globalt konkurrensutmaningar för stora företag och organisationer genom att kombinera expertkunskap om innovativa affärsområden och digital teknik med ett tydligt kollaborativt arbetssätt. Sopra Steria sätter alltid människan i centrum och möjliggör för sina kunder att i den bästa av digitala världar bygga en positiv framtid.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2023
Juridiskt