Blog Post

Het nut van LMS en LXP — en de visie achter Cornerstone's TXP

Cornerstone Editors

Allereerst een korte geschiedenis.

Jarenlang hebben L&D-teams gedebatteerd over het gebruik van technologie voor training. Men was verdeeld in twee kampen: degenen die geloofden in persoonlijk leren en de digitale visionairs die bereid waren om e-learning-technologie te adopteren.

Het LMS

En toen was er het Learning Management System (LMS). L&D-teams konden nu met behulp van technologie persoonlijke trainingssessies beheren, waaronder inschrijvingen, instructies en aanwezigheid. Uiteindelijk kon er zelfs e-learning worden toegewezen —, allemaal vanuit hun LMS.

De L&D-sector raakte steeds bekender met het gebruik van technologie en technisch jargon zoals SCORM werd onderdeel van het dagelijks taalgebruik.

Zoals de naam al suggereert was het LMS vooral gericht op management. Met behulp van een LMS konden L&D-teams alle vereiste trainingen beheren en bijhouden — vooral belangrijk in sterk gereguleerde sectoren.

Tegenwoordig kan het LMS veel meer, maar naleving en robuuste tools voor leerbeheerders blijven centraal staan.

Het LXP

Het LMS werd in eerste instantie ontwikkeld met het oog op een top-down benadering voor leren. Maar zelfs na nieuwe ontwikkelingen blijft deze technologie bedrijven helpen managen wat de organisatie nodig heeft. Het Learning Experience Platform (LXP) daarentegen draait om keuze, en stelt de leerling centraal.

Het LXP maakt op basis van de doelstellingen van een leerling persoonlijke leeraanbevelingen. AI en machine learning doen hierbij het zware werk: relevante en actuele content vinden, die vervolgens via integraties aan leerlingen geleverd wordt in de apps die ze het vaakst gebruiken.

Het LXP stelt de leerling ook centraal door leren van en met anderen mogelijk te maken. Sociale functies, curatie en tools waarmee gebruikers zelf content kunnen maken stimuleren gebruikers om van collega's te leren en expertise en inzichten te delen. Daarnaast draagt deze technologie bij aan een grootschalige en grensoverstijgende leercultuur.

En het bedrijf dat de leerervaring centraal stelt plukt hiervan de vruchten. Medewerkers bouwen belangrijke vaardigheden op terwijl ze tegelijkertijd essentiële bedrijfskennis vastleggen en delen. L&D-teams besparen tijd en middelen die normaal gesproken zouden worden besteed aan het vinden, samenstellen en leveren van gerichte content. Ook maakt het LXP bedrijven veerkrachtiger en flexibeler, aangezien mensen tijdens het werk leren en zich ontwikkelen. In een wereld van snelle technologische vooruitgang, complexe regelgeving, veranderende consumentenverwachtingen en verstoringen van toeleveringsketens is dit cruciaal.

Praktische verschillen tussen LMS en LXP

LMS

 • Het LMS is in de eerste plaats bedoeld om gebruikers op een gestructureerde manier te laten leren, met tools die het voor beheerders mogelijk maken om efficiënt te werken en verslag te doen. Organisaties gebruiken een LMS vaak voor gestandaardiseerde onboarding, gezondheid en veiligheid, naleving, job training, seizoensgebonden training en scholing in het kader van verandermanagement.

 • Het LMS fungeert als een registratiesysteem voor organisaties die bewijs van voltooide trainingen en kwalificaties nodig hebben voor accreditatie- of nalevingsinstanties.

 • Beheerders gebruiken een LMS voor uitgebreid catalogusbeheer, leervormen, bedrijfsregels voor het leveren van leerprogramma's en de bijbehorende eisen en certificerings- en nalevingsrapportage.

 • De zakelijke uitdagingen waarvoor een LMS uitkomst biedt, zijn onder meer training op schaal, naleving en risicominimalisatie en time-to-productivity voor nieuwe medewerkers.

LXP

 • Het LXP is voornamelijk ontworpen met het oog op zelfgestuurd leren en continue vaardighedenontwikkeling, in een omgeving die past bij die voor een consument. Wanneer gebruikers inloggen, zien ze gepersonaliseerde leeraanbevelingen op basis van hun vaardigheden en leerdoelen. Het systeem leert van het gedrag van de gebruiker en werkt zo dagelijks de aanbevelingen bij.

 • Binnen het LXP hebben gebruikers toegang tot trainingen, premium content, interne bronnen, door anderen gedeelde kennis en externe webcontent, met een voor hen op maat gemaakte ervaring. De content varieert in duur: van urenlange cursussen tot artikelen die in een paar minuten te lezen zijn.

 • Het LXP heeft uitgebreide sociale functies en curatietools om leergemeenschappen te ondersteunen. Het EdCast LXP heeft ook uitgebreide tools voor gebruiker-gegenereerde content, waarmee interne onderwerpdeskundigen hun kennis kunnen delen met collega's. Zo ontstaat een databank aan bedrijfskennis die gemakkelijk toegankelijk is en gedeeld kan worden door de hele organisatie.

 • Waar gebruikers ook zijn in hun workflow, het LXP weet hen te vinden dankzij integraties met veelgebruikte werkapplicaties zoals Slack, Microsoft Teams en Google — en een mobiele app.

 • De zakelijke uitdagingen waarvoor een LXP uitkomst biedt, zijn onder meer de groei van medewerkers, vaardighedenontwikkeling in het kader van om- en bijscholing van medewerkers, informatiesilo's en de adoptie van en betrokkenheid bij leren.

Het TXP

Bij Cornerstone is het Talent Experience Platform (TXP) niet één product, maar een visie. Een visie voor de manier waarop onze producten samen talentmanagers de kans geven om het oneindige potentieel van hun personeel te benutten en de manier waarop ze dit doen te stroomlijnen.

Het Cornerstone TXP brengt niet alleen het LMS en LXP, maar ook talentmanagement, talentintelligentie en een Opportunity Marketplace samen om de mogelijkheden voor groei en betrokkenheid voor iedereen te verbeteren en aan de unieke vereisten van een bedrijf te voldoen, zodat het snel kan reageren op een snel veranderende, complexe wereld.

Kijk zelf waar oneindig potentieel en geavanceerde innovaties elkaar vinden:

Voor ons bestaat het TXP uit vier lagen:

 • Leer- en talentmanagement - Basissystemen zijn essentieel om het talent en de leermogelijkheden binnen een bedrijf te beheren, programma's aan te bieden en strategieën op schaal te ontwikkelen. En efficiëntie is daarbij ontzettend belangrijk — want minder tijd voor administratie betekent meer tijd voor de bedrijfstransformatie die onze wereld vraagt. Ons productportfolio voor deze laag omvat onder meer leermanagement, prestatiemanagement, werving, beloning, opvolging, Core HR en extended enterprise, allemaal bedoeld om uw medewerkers en uw organisatie vooruit te helpen.

 • Groei-ervaring voor medewerkers — Mensen willen mogelijkheden voor ontwikkeling, promotie en inclusie en dus bieden we een totale groei-ervaring die op mensen is gericht, ondersteund door een van de beste bases voor talentmanagement in de industrie. Medewerkers leren en identificeren nieuwe vaardigheden, hebben toegang tot nieuwe mogelijkheden voor hun loopbaan en projecten, en leggen contact met mentoren of worden zelf mentor. Organisaties beschikken over de juiste mensen die aan functieoverschrijdende projecten werken en vinden sneller kandidaten voor nieuwe functies — omdat ze zich al binnen het bedrijf bevinden. Dat bieden EdCast en onze Opportunity Marketplace.

 • Intelligent technologieplatform - We zetten vaardighedenontologieën, functie-architecturen, contentbronnen en gegevens over mensen van meer dan 90 miljoen gebruikers in een centrale datalake, zodat we meer gepersonaliseerde en gecombineerde leermogelijkheden kunnen bieden en mensen hun doelen en doelstellingen halen. Daarna gebruiken we AI voor het bekijken, koppelen, automatiseren, beschrijven, voorspellen en beheren van vraag en aanbod van vaardigheden, zodat de interne mobiliteit en het werven van talent op schaal worden verbeterd. Dit is allemaal onderdeel van ons intelligent technologieplatform, inclusief onze Cornerstone Skills Graph.

 • Uitgebreide integratiehub: Een toekomstbestendige 'connect-to-anything'-architectuur biedt organisaties de flexibiliteit en schaalbaarheid om zich te ontwikkelen. Daarom hebben we integraties binnen ons productportfolio vereenvoudigd en maken we het productportfolio nog uitbreidbaarder door middel van API's en microservices die zijn ontworpen voor een breder ecosysteem.

De conclusie

Het LMS vormt de basis en blijft een belangrijke rol spelen bij het beheer en de distributie van vereiste en voorgeschreven kennis, zodat organisaties de leerdoelen voor hun personeelsbestand halen en risico's minimaliseren. Het LXP geeft deze basis extra kracht door afzonderlijke medewerkers leermogelijkheden te bieden en de totale kennis binnen het bedrijf te gebruiken door middel van gezamenlijk leren en iedereen dezelfde toegang voor het samenstellen en aanmaken van content te bieden.

Het TXP van Cornerstone gaat daarin nog een stap verder. Het is onze visie om met de allerbeste leermogelijkheden, groeigerichte talenttools, gegevens van mensen van meer dan 90 miljoen gebruikers en de kracht van AI een gedeelde missie op te zetten van organisaties en hun mensen, meer betrokkenheid te creëren en continue ontwikkeling te stimuleren.

Meer informatie over hoe u uw medewerkers motiveert met een persoonlijke, doelgerichte en inspirerende groei-ervaring.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

LMS vs. LXP vs. TXP – A Complete Guide to Help You Decide What You Need

Blog Post

LMS vs. LXP vs. TXP – A Complete Guide to Help You Decide What You Need

The Utility of the LMS and LXP — and the Vision of the Cornerstone TXP

Schedule a personalised 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organisation’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal