Post del blog

Vad Opportunity Marketplace inte är

Dina medarbetare vill mycket hellre växa tillsammans med dig än utan dig.

Men utan tillgång till intern karriärutveckling ser de kanske inga andra möjligheter än att söka sig vidare till en annan arbetsplats, där glaset inte känns halvtomt. Därför är det så viktigt att satsa på utvecklingsresurser som tydligt visar vägar framåt och som bidrar till en kultur präglad av tillväxt och karriärutveckling internt i organisationen.

Därför är vi så stolta över Opportunity Marketplace. Vår innovativa plattform kan hjälpa din organisation att överbrygga klyftan mellan medarbetarnas ambitioner och organisationens behov av tillväxt, dvs. utgöra en viktig resurs för dina teammedlemmar hela vägen mot personlig och professionell utveckling.

Vi är förstås medvetna om att det finns många olika produkter som kan optimera utvecklingen på din arbetsplats, därför vill vi gärna berätta hur Opportunity Marketplace kan göra positiv skillnad jämfört med andra talangmarknadsplatser och resurser.

Så låt oss berätta vad det här nyskapande verktyget inte är.

Opportunity Marketplace är inte ett ATS

Ett ATS (eller Applicant Tracking System) effektiviserar rekryteringsprocessen genom att hantera information om platsannonser, ansökningshandlingar och kandidatdata.

Systemets primära funktion är att underlätta vid sökning efter externa kandidater till lediga tjänster inom en organisation. Det fungerar som ett verktyg för rekryterare och talangchefer i arbetet med att identifiera och hitta externa kandidater som matchar lediga tjänster inom ett företag.

Opportunity Marketplace däremot erbjuder ett unikt och omvandlande arbetssätt vid rekrytering med fokus på intern tillsättning och rekrytering. Det är alltså ett mycket välbehövligt komplement till ett ATS, inte en ersättning. Genom att flytta fokus från traditionell extern rekrytering öppnas vägar till att hitta rätt talang internt ibland dina medarbetare.

Här är bara några av övriga viktiga skillnader mellan ett ATS och Opportunity Marketplace:

  • Ökad tillgänglighet — Jämfört med traditionella organisationsstrukturer med mindre synliga interna roller, säkerställer Opportunity Marketplace att alla inom organisationen har samma tillgång till de möjligheter som finns. Hinder tas bort som kan försvåra för medarbetarna att hitta och identifiera potentiella karriärvägar.
  • Transparenta kompetenskrav — Opportunity Marketplace omfattar mer än bara jobbtitlar och jobbeskrivningar. Krav på kunskaper, färdigheter och kvalifikationer för varje roll specificeras så att varje medarbetare kan besluta om de är redo för ett nytt steg och identifiera områden för tillväxt och karriärutveckling.
  • Sömlös integrering — Genom integrering med befintliga ATS-system överbryggar Opportunity Marketplace klyftan mellan intern och extern talangrekrytering. Organisationen kan sömlöst publicera jobbannonser för både interna och externa kandidater med maximal synlighet och interaktion.

Innebörden är alltså att Opportunity Marketplace kan integreras med och förbättra ditt befintliga ATS snarare än att ersätta det. Medarbetarna får möjlighet att hitta tydliga karriärvägar inom organisationen och det underlättar för HR att göra bästa möjliga talangförvärv både internt och externt.

Opportunity Marketplace är inte detsamma som 9-box-modellen

9-box är en matris där medarbetarprestationer och potential placeras in enligt skalan låg, medel eller hög. Modellen är användbar vid successionsplanering och talangutveckling genom att den kan identifiera individer med potential för framtida tillväxt inom en organisation.

Cornerstones Opportunity Marketplace fungerar mycket bredare och erbjuder en mycket mer sofistikerad modell för identifiering av högpresterande medarbetare och kandidater med hög potential.

Det betyder att plattformen också kan användas som en kompletterande resurs för att bygga vidare på styrkorna i 9-box-modellen. Målet är att erbjuda ett bredare perspektiv på karriärmöjligheter och ambitioner utöver att enbart fokusera på medarbetarnas potential.

Så här skiljer sig Opportunity Marketplace från 9-box-modellen:

  1. Holistisk approach — 9-box bygger på en skalning av prestationer och potential medan Opportunity Marketplace når längre och fokuserar på ett helhetsgrepp på karriärvägar, kunskaper/färdigheter och tillgängliga möjligheter inom organisationen.
  2. Samarbetspotential — Opportunity Marketplace integreras sömlöst med Cornerstone Performance och ger värdefull input vid successionsplanering och satsningar på talangutveckling. Chefer och ledare får en mer heltäckande bild av medarbetarnas karriärmål, som underlättar matchning och samarbete.
  3. Fokus på tillväxt — Opportunity Marketplace ersätter eller löser inte specifika behov enligt 9-box-modellen. Istället är den en dynamisk resurs som kompletterar befintliga strategier för talanghantering, erbjuder bredare karriärmöjligheter och ger medarbetarna chansen att vara proaktiva i sin professionella utveckling.

Med andra ord är Opportunity Marketplace inte bara en förbättrad version av 9-box-modellen utan en plattform som kan omdefiniera medarbetarnas potential eftersom den bygger på en mångfacetterad och systematisk process för karriärutveckling. Medarbetarna kan utforska olika möjligheter, välja relevanta resurser för lärande och kartlägga egna karriärvägar för att kunna växa inom organisationen.

Vår OMP är inte en fristående produkt

Det är viktigt att notera att Opportunity Marketplace inte är en fristående produkt utan en integrerad komponent i Cornerstones omfattande svit för talanghantering, plattformen Learning Experience Platform.

LXP fungerar som ett nav för lärande och utveckling och erbjuder medarbetarna personliga och engagerande upplevelser av lärande. Plattformen innehåller också den nödvändiga infrastrukturen för funktionsstöd och integrering med Opportunity Marketplace.

LXP är en paketlösning för både nya och befintliga Cornerstone-kunder och kan också integreras med andra system och plattformar för lärande och medarbetarutveckling.

Därför är integrering mellan LXP och Opportunity Marketplace så viktig:

  1. Synergieffekter — Integrering mellan Opportunity Marketplace och LXP skapar en sömlös användarupplevelse för dina medarbetare. Det gör det möjligt för dem att utforska karriärmöjligheter, få tillgång till relevant innehåll för lärande och att röra sig fritt mellan karriärutveckling och kompetenshöjande aktiviteter.
  2. Övergripande talangutveckling — Organisationer kan erbjuda ett holistiskt ekosystem för talangutveckling genom att kombinera Opportunity Marketplace med LXP. Medarbetarna kan identifiera karriärvägar och få tillgång till nödvändiga resurser för lärande som jämnar ut kompetensbrister och förbereder för framtida karriärutveckling.
  3. Förbättrat dataunderlag — Integreringen mellan Opportunity Marketplace och LXP ger organisationer värdefulla insikter. Det gör det möjligt för HR- och talangchefer att analysera satsningar på lärande och karriärutveckling för såväl personlig som organisatorisk tillväxt, fatta välgrundade beslut och optimera strategier för talangutveckling.

Opportunity Marketplace och LXP är integrerade och erbjuder en kombinerad lösning som ger organisationer möjlighet att skapa ett sammanhållet ekosystem för talangutveckling. Den sömlösa integrationen mellan de två plattformarna säkerställer att dina medarbetare får tillgång till karriärmöjligheter och kan utveckla sina kunskaper, färdigheter och förmågor med stöd av en solid infrastruktur för lärande.

OMP liknar inte någon annan marknadsplats för talangutveckling

Som du nog redan sett så särskiljer sig Cornerstones Opportunity Marketplace genom att erbjuda en unik och heltäckande lösning som kombinerar karriärutveckling, lärande och talangrörlighet på samma plattform. Plattformen kompletterar din externa rekrytering genom att stödja intern tillväxt, erbjuda en säker metod för utvärdering av medarbetarutveckling och kan enkelt integreras med varje LXP.

Och viktigast av allt – den ger resultat.

Opportunity Marketplace möjliggör karriärutveckling, bidrar till att behålla kompetens i organisationen, samt stödjer talangrörlighet och en agil organisation. Dina medarbetare kan ta kontroll över sin egen utveckling och hitta nya professionella vägar framåt inom organisationen.

Och när du hjälper dina medarbetare att ta nästa steg framåt har du redan kommit en bra bit på vägen till att höja ribban för din organisation.

Redo för nästa steg? Läs mer om Opportunity Marketplace här!

Risorse correlate

Vuoi continuare a imparare? Scopri i nostri prodotti, le storie dei clienti e gli ultimi approfondimenti del settore.

Quello che Opportunity Marketplace ‎ non è

Post del blog

Quello che Opportunity Marketplace ‎ non è

I tuoi dipendenti desiderano crescere con te, e non senza di te.

Prenota un incontro

Parla con un esperto di Cornerstone per stabilire come possiamo aiutarti riguardo alle esigenze specifiche di gestione del personale della tua organizzazione.

© Cornerstone 2024
Note legali