Verktyg för arbetskraftsplanering

Programvara för datadriven personalplanering

Samla alla i företaget mot samma strategiska organisationsmål och planera bättre inför framtiden.

Vi är stolta över att mer än 6 000 organisationer över hela världen har förtroende för oss.

intertek
allegis
rsm
trinet
alaska airlines
ups

Anpassa personalresurser till strategiska mål

Anpassa och justera för att nå framgång
Modellering av scenarier
Avancerad behörighet
Verktyg för efterlevnad
Intuitiv visualisering
Framgångshistorier från Cornerstone-kunder

Framgångshistorier från Cornerstone-kunder

“ Att vi slipper skapa och uppdatera våra diagram gör att vi sparar tid motsvarande en heltidsanställd – tid som vi nu kan lägga på mer värdeskapande aktiviteter." ”
Morten Rossing

Morten Rossing

People Systems Manager, Novo Nordisk

Lärande i sammanhang

En skräddarsydd och självdriven utvecklingsupplevelse

Öppen arkitektur

Utformad för sömlösa samband och maximal flexibilitet

Utveckling i rätt riktning

En kompetensplattform för allt och alla

Intelligenta insikter

Specialbyggda AI-motorer som gör grovjobbet åt dig

Lärande i sammanhang

En skräddarsydd och självdriven utvecklingsupplevelse

Öppen arkitektur

Utformad för sömlösa samband och maximal flexibilitet

Utveckling i rätt riktning

En kompetensplattform för allt och alla

Intelligenta insikter

Specialbyggda AI-motorer som gör grovjobbet åt dig

Cornerstone är mer än en produkt; vi är din partner

Cornerstone är mer än en produkt, vi är din partner.

I mer än två decennier har vi varit ledande inom talang- och personalinnovation för att kunna hjälpa våra kunder att ligga i framkant. Vårt expertteam har djup förståelse för era unika talangutmaningar och möjligheter - med ett orubbligt fokus på våra kunders framgång. Vi arbetar i nära samarbete med dig för att leverera enastående upplevelser och resultat som betyder något för ditt företag.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Bygg kompetenser för framtidens arbete

Datablad

Bygg kompetenser för framtidens arbete

Arbetsvärlden ser annorlunda ut idag och människors sätt att utvecklas måste också förändras. Både organisationer och anställda behöver ha bättre insyn i sina kompetenser, var de kan växa och hur de tar sig dit. Cornerstone Xplor levererar personliga upplevelser som driver kompetensutvecklingen och ger den tillväxt du behöver för att behålla organisationens konkurrenskraft. Video av Cornerstone Xplor (Vid002) när den blir tillgänglig Ladda ner detta datablad för att lära dig mer om hur du kan koppla samman medarbetare, resurser och möjligheter för alla medarbetare i organisationen, med hjälp av den kompetens-AI som finns inbyggd i Cornerstone Xplor.

Fokus på GMV: Att erbjuda en fantastisk talang- och medarbetarupplevelse

Kundberättelse

Fokus på GMV: Att erbjuda en fantastisk talang- och medarbetarupplevelse

GMV-gruppen, som specialiserar sig på innovativa tekniklösningar inom branscher som rymdindustrin, bilindustrin, cybersäkerhet och försvar, rekryterar i genomsnitt 60 personer i månaden. Efter att ha ställts inför dagens problem med att hitta talanger har företaget ökat sina ansträngningar för att locka till sig och rekrytera genom att digitalisera processer med hjälp av Cornerstones plattform. Antalet anställda har stigit från 400 år 2005 till fler än 2 600 idag. Att locka, rekrytera och anställa den bästa talangen har alltid varit GMV:s strategi. Organisationen rekryterar i genomsnitt 60 personer i månaden för att hantera organisationens nuvarande och framtida tillväxtbehov. GMV använder högt specialiserad teknik, med få utbildade personer redan idag och befinner sig nu i en tuff kamp om talang. Digitaliseringens framväxt gör det svårare att hitta talanger. Det finns företag i olika branscher som inte direkt konkurrerar med GMV. Men detta har ändrats. Det har till exempel blivit svårare att attrahera och anställa ingenjörer. För att åtgärda situationen har GMV skapat tre årliga talangutvecklingsprogram med fler än 100 prestigefyllda internationella studiecentra för utbildning i tekniska kunskaper och kompetenser. Ett av dessa är programmet Global Talent som fokuserar på att attrahera universitetsstudenter med kandidat- och magisterexamen. GMV erbjuder dem praktikplatser för att komplettera sina studier med verklig erfarenhet av banbrytande projekt på ett ledande företag som GMV. De ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper och lära av de bästa inom flygteknik, datavetenskap, telekommunikation etc. GMV erbjuder också tre månaders praktik till studenter i högre utbildningar, med möjligheten att stanna kvar i organisationen efteråt. Slutligen finns det sommarstipendier där studenter kan samarbeta i projekt. Intern rörlighet Detta är en känslig fråga, eftersom det ibland är svårt att acceptera att en person som är integrerad i ett team och i sin roll och investerat så mycket i sin utbildning, borde flytta till ett annat område. Men om anställda inte hittar möjligheter internt letar de efter dem utanför företaget. Cornerstone-verktyget som GMV har infört och som organisationen kallar Liv har låtit dem använda modulen för Talent Acquisition, för att visa på alla möjligheter medarbetare har inom organisationen. Det handlar både om hur de kan fortsätta växa professionellt, men också hur de kan byta verksamhetsområde eller plats på ett enkelt och lätt sätt. Tidigare visste talanger inte var de kunde se sina alternativ. Identifiera talanger GMV har sett att de måste vara mer transparenta med interna HR-initiativ. Dessutom publicerar GMV de olika möjligheterna som företaget erbjuder på GMV:s webbplats och på de viktigaste anställningswebbplatserna. Medarbetare gör också företaget synligt genom sina kontaktnät. De är GMV:s varumärkesambassadörer och kan förmedla företagets värderingar och kultur. GMV har också ett rekommendationsprogram vars slogan är "Whoever has a friend has a double treasure", där medarbetare belönas för att locka talang till företaget. Alla dessa initiativ har gjort att det finns specialister – som dataingenjörer – som inte kände till GMV tidigare men som gör det nu. GMV har en mycket intressant ström av nya medarbetare. Men inget av detta hade varit möjligt om det inte hade åtföljts av digitaliseringsprocessen som ledde till implementeringen av Cornerstone som en plattform för integrerad hantering av GMV:s personalprocesser. Varför välja Cornerstone? Innan implementeringen kunde inte GMV: s arbetsflöden för personalhantering hantera organisationens växande behov. Verktyg som MS Office, särskilt Excel, Access och Outlook, fungerade som GMV: s innehållshanterare. Uppgifter utfördes på ett mycket manuellt sätt. Det var till exempel mycket komplicerat att genomföra en urvalsprocess, eftersom de måste använda Excel-filer för att öppna en ledig tjänst och följa upp utvärderingen av kandidater. Så GMV började utvärdera andra verktyg. HR-teamet försökte implementera några av dem utan framgång och år 2019 valde de slutligen Cornerstone. Det fanns ett akut behov av att integrera personalprocesser via en plattform som skulle ge GMV möjlighet att effektivisera flera olika uppgifter. Dessutom behövde GMV en plattform som täckte alla HR-förfaranden för att ha ett enda verktyg. GMV startade implementeringen av Cornerstone med medarbetarmodulen för att lägga in all information om anställda. Teamet övergick sedan till modulen för Talent Acquisition som rullades ut på tre månader och drog fördel av nedgångsperioden för anställningar under pandemin. Denna modul har gett mycket smidighet och synlighet för kandidater, chefer och personalavdelningen. Den inkluderar också onboarding, vilket har inneburit en stor förändring för företaget eftersom GMV har kunnat samla och effektivisera hela processen. Kandidaterna har nu en portal där de kan hitta all information om sin chef och företaget och där de kan skriva in sina uppgifter, något som leder till färre fel och somgör övergången från kandidat till anställd mycket smidigare. HR fortsätter nu med en stegvis implementering av de andra modulerna som Performance, Learning, Communication och Compensation. Förbättrad medarbetarupplevelse Eftersom det är en avancerad, molnbaserad plattform har anställda tillgång till all information om organisationens interna riktlinjer och rutiner, vilket förbättrar transparens, och de kan få tillgång till den utbildning som företaget erbjuder. Tack vare kommunikationsmodulen kan GMV vara i närmare kontakt med kandidater, medarbetare och chefer. HR-avdelningen hade tidigare en mycket administrativ roll, men nu har alla administrativa uppgifter minskats kraftigt för att istället fokusera på att fatta beslut på en mer strategisk nivå baserat på informationen från Cornerstones talanghanteringslösning. Det har gjort att HR-avdelningen blivit en viktig del av företagets strategi. Ur chefernas synvinkel var det svårt att samla den information som behövdes för att fatta beslut, något som teamledare nu kan göra mycket snabbare och omedelbart. GMV:s talangresa En av GMV:s nya utmaningar inför framtiden är att kunna veta vad som händer i organisationen, förutse vad som kan hända och kunna fatta beslut utifrån tolkningar av indikatorer och data. På detta sätt kan GMV erbjuda lösningar och alternativ för att stärka medarbetarnas lojalitet. En annan utmaning är att tillhandahålla lärverktyg som gör att anställda kan vidareutveckla sina karriärer genom kontinuerlig, tillgänglig och åtkomlig utbildning, i teknisk kunskap och kompetens. Därför bygger GMV nya ledarskapsmodeller, med särskilt fokus på mellanchefer som de utbildar i ledarskap och ledning av hybridteam. GMV skapar också initiativ för att stärka känslan av stolthet och tillhörighet hos de som arbetar inom företaget och därmed skapa engagemang för företagets mål. GMV utvecklar också globala program för intern rörlighet som svar på förändringarna.

Spotlight på Deutsche Post DHL och Alstom: Satsning på kompetensledda karriärer som drivs av AI

Kundberättelse

Spotlight på Deutsche Post DHL och Alstom: Satsning på kompetensledda karriärer som drivs av AI

Historiskt sett har kompetensutveckling skett via lektioner i klassrumsstil som ofta är breda och generaliserade för att göra dem mer lockande för många olika branscher. Denna metod fungerar inte i dagens värld – vi behöver snabbare vidare- och omutbildning, vi behöver den vid rätt tidpunkt, i rätt sammanhang och vi vill att dessa kompetenser ska kunna användas i våra existerande roller och i en nära framtid. Det franska multinationella mobilitetsföretaget Alstom och logistikjätten Deutsche Post DHL (DPDHL) har båda använt artificiell intelligens (AI) för att förbereda sin arbetsstyrka för framtiden. De fokuserar på sina existerande kompetensklyftor och syftar till att uppmuntra sina medarbetare att vidareutbilda sig och ta ansvar för sina egna karriärer. Vilka är utmaningarna och varför välja AI för HR för att lösa dem? För både DPDHL och Alstom är huvudutmaningen tvåfaldig: Att manuellt försöka hantera en intern marknadsplats är tidskrävande och svårt att skala. Att mata in en så stor mängd personuppgifter manuellt innebär att den snabbt skulle bli inaktuell. Spridningen av deras arbetsstyrkor gör traditionell utbildning opraktisk. Att försöka erbjuda utbildning till så många anställda i både olika roller och olika länder var nästan omöjligt. Tack vare den AI-drivna talangplattformen från Cornerstone kan dessa företag rationalisera sina medarbetar- och kompetensdata och göra dem konkreta och användbara. Med hjälp av plattformen har organisationerna skapat en intern marknadsplats där medarbetarna kan skapa profiler som visar deras färdigheter och kompetenser, och även de kompetenser de vill skaffa sig. Med informationen som matades in i plattformen kunde båda organisationerna sedan erbjuda personanpassad utbildning, förbereda utvecklingsprogram, ge synlighet och en tydlig karriärväg med möjligheter till rörlighet inom företaget. Dessa medarbetarprofiler gör det också lätt för de två HR-teamen att identifiera kompetensluckor inom sina arbetsstyrkor, samt hitta lämpliga medarbetare att utbilda för att fylla dessa. ”En av de stora utmaningarna vi har ställts inför var hur vi introducerar en kompetensontologi”, säger Meredith Wellard, VP, Group Learning, Talent and Platforms på Deutsche Post DHL. “Jag tror att här har några av de AI-baserade verktygen verkligen förändrat vår värld genom att vi nu kan börja att –bara genom att klicka på en knapp – identifiera vad som kan bli nästa karriärsteg för en flygplatshanterare eller arbetsledare på ett lager och se vilka kompetenser de har som kanske är överförbara till andra delar av verksamheten.” Hur drar anställda nytta av en AI-driven talangplattform? Med en AI-plattform kan medarbetarna skapa profiler som tydligt beskriver deras styrkor, samt identifiera områden för potentiell utveckling. De kan också se karriärmöjligheter inom sitt företag, inklusive de kompetenser de behöver för att avancera i sina karriärer och de utvecklings- och utbildningsalternativ som finns tillgängliga för att hjälpa dem att förvärva och bemästra dessa kompetenser. Denna insyn i talangmobilitet och tillväxtmöjligheter ökar motivationen och engagemanget bland anställda eftersom de kan utvärdera sig själva för olika roller och skapa sin egen, personliga karriärplan. Användningen av medarbetarprofiler avlägsnar också förutfattade meningar tidigt i anställnings- och befordringsprocesserna, eftersom anställda kan ses utifrån deras kompetens snarare än baserat på demografisk information. Hur reagerade medarbetarna på introduktionen av en AI-driven talanglösning? På Alstom var medarbetarna till en början nervösa rörande AI. Begreppet ”artificiell intelligens” var obekant och skrämmande. För att övervinna denna nervositet genomförde HR-teamet en konceptvalidering för att visa personalen att AI inte är det ”stora teknikmonstret” från Hollywood-filmer, utan snarare en möjlighet att stödja deras egen utveckling. Medarbetarna gavs också kontroll över sina uppgifter och fick välja om de ville mata in dessa uppgifter eller inte. På DPDHL var medarbetarna entusiastiska över möjligheten att deras kompetens skulle bli mer synlig inom hela organisationen. Med maskininlärning för att förbättra personanpassning kände sig anställda mer värderade eftersom föreslagna utvecklings- och karriärmöjligheter var skräddarsydda för deras individuella behov och intressen. Vad är det slutliga målet för Alstom och DPDHL? På Alstom anser HR-teamet att kompetens måste stå i fokus från anställning till pensionering så att medarbetarna ser att personlig utveckling och karriärtillväxt inte längre behöver uppnås genom att flytta från företag till företag. Istället kan Alstom genom att utnyttja AI:s styrka underlätta personers tillväxt och utveckling inom ett företag. ”Ett av våra huvudmål med AI och kompetenshantering är att ge medarbetarna en transparent marknad där de har rätt nivå av information och verktyg för att förbereda sina långsiktiga karriärambitioner”, säger Julia Maria Carvalho, HR-projektledare HRIS på Alstom. ”AI hjälper oss att förbereda för framtida utmaningar genom att rationalisera HR-information, data och insikter så att den är påtaglig och tillgänglig för medarbetare överallt.” DPDHL hoppas att medarbetare, med de möjligheter som AI erbjuder, kan se ett jobb för livet där den inre marknaden är starkare än den externa. Företaget ser fram emot att kunna förbättra sina rekryteringsmetoder med riktade, kompetensbaserade anställningar genom den AI-drivna plattformen där kompetens är den nya valutan och information är inträdespriset. Hör mer om AI-driven kompetensutveckling på LearnTech 2022, 4:e – 5:e maj i London Anmäl dig till konferensen för att höra Meredith Wellard och andra diskutera varför en tydlig förståelse för kompetens kan hjälpa organisationer att bättre definiera vad de behöver för att lyckas, hur medarbetare kan känna till och hantera sina egna kompetenser bättre och var de kan utvecklas för att uppfylla både organisationens mål och sina egna personliga karriärmål. Boka ditt konferenspass här. Cornerstone-teamet ser också fram emot att diskutera dina specifika kompetenshanteringskrav i rum N1-N7 i monter G10. Vi ses på LearnTech 2022!

Boka ett personligt möte

Tala med en Cornerstone-expert och diskutera din organisations unika behov för personalhantering.

© Cornerstone 2022
Juridiskt