Post del blog

Trends in leercontent voor 2023: verschuivende verwachtingen van lerende medewerkers

Ze zeggen vaak: stilstand is achteruitgang. In HR draait alles om de toekomst en het herkennen van nieuwe trends op het gebied van mensen en werkplekken . Deze toekomstgerichte aanpak geldt voor elk HR-proces, inclusief leercontent, waarbij veranderingen elkaar zeer snel opvolgen. Bedrijven die veranderingen één stap voor blijven, kunnen het beste talent aantrekken, hun productiviteit maximaliseren en werknemers een geweldige ervaring bieden om ze bij het bedrijf te houden.

Deze trends in content komen uit het nieuwe Trendrapport EMEA voor 2023 van Cornerstone, “Trends op het gebied van mensen en werkplekken voor het komende jaar”. Naast content geeft het rapport ook diepgaande, inspirerende inzichten in wat ons op het gebied van HCM en leren te wachten staat.

Voordat we naar die trends gaan kijken, moeten we eerst weten welke veranderingen in leercontent momenteel gaande zijn.

Veranderingen op het gebied van leercontent

Er zijn drie factoren die de manier waarop leercontent wordt gecreëerd en geleverd veranderen:

  • De verwachtingen op het gebied van leren zijn aan het verschuiven. Werknemers willen tegenwoordig toegang tot content on-demand en als onderdeel van het werk. Ze willen gepersonaliseerde content die via de leermethode van hun voorkeur, of het nu traditioneel in een klaslokaal is of op een modernere manier, bijvoorbeeld via online cursussen en videotutorials. Het is belangrijk dat bedrijven aan deze veranderende verwachtingen voldoen door uiteenlopende leeropties aan te bieden om hun werknemers tegemoet te komen.

  • Leren kan burn-out voorkomen. Volgens een onderzoek door Asana heeft 84% van de werknemers van Generatie Z en 74% van de millennials met een burn-out te maken (gehad). Dan is het essentieel dat werkgevers werknemers motiveren en meer zelfstandigheid geven, zodat ze zelf kunnen bepalen wanneer, waar en hoe ze werken. Bovendien zijn duidelijke en eerlijke trajecten voor loopbaanontwikkeling essentieel om werknemers gemotiveerd en betrokken bij hun werk te houden.

  • Iedereen weet ondertussen hoe het is om voor uw bedrijf te werken. Dankzij apps als Glassdoor en Blind kan iedereen zien wat u met talent doet, waardoor er meer transparantie ontstaat. Dat betekent dat werkgevers inclusie en betrokkenheid in hun cultuur moeten integreren, zodat ze hun reputatie hoog houden en mensen bij hun bedrijf willen blijven werken. Tegen die achtergrond verwachten we dat de leercontent in 2023 aanzienlijk zal veranderen.

Drie trends voor de toekomst van leercontent

We verwachten groei op drie specifieke gebieden van leercontent in de EMEA voor 2023. Als we naar de toekomst van leercontent kijken, zien we drie belangrijke trends die de situatie in de EMEA in 2023 zullen veranderen. Op basis van de laatste gebruikscijfers van Cornerstone Content Anytime zijn deze trends het gevolg van de groeiende vraag naar content die de meest dringende, bestaande zorgen voor organisaties aanpakt.

Ten eerste zien we een aanzienlijke toename in de vraag naar leercontent met meer diversiteit, gelijkheid, inclusie en betrokkenheid (DEIB).

Ten tweede komt de focus steeds meer op gezondheid en welzijn te liggen, met een sterke toename in de vraag naar zelfgestuurde content over onderwerpen als voeding, meditatie en slaaptips.

En tot slot staat duurzaamheid centraal, met een verdubbeling in de vraag naar leercontent op het gebied van bedrijfsverantwoordelijkheid en duurzaamheid op de werkplek. Deze trends weerspiegelen de veranderende prioriteiten van organisaties in de regio. Ze geven ook aan dat bedrijven steeds beter begrijpen hoe belangrijk het is om in leren en ontwikkelen te investeren om te blijven groeien.

Trend 1: toename in leercontent met meer diversiteit, gelijkheid, inclusie en betrokkenheid (DEIB)

Cornerstone Content Anytime constateerde dat de vraag naar zelfsturende leercontent op DEIB-gebied in 2022 7,7 keer hoger lag dan in 2021. Deze toename weerspiegelt hoe belangrijk bedrijven DEIB-trainingen vinden om de werkplek inclusief te maken, en klachten en mogelijke rechtszaken over DEIB te voorkomen. Als organisaties in DEIB-trainingen investeren, veranderen ze hoe mensen hun werk ervaren, voldoen ze aan nalevingsvereisten, zijn er minder juridische conflicten en blijven meer werknemers bij hun bedrijf werken.

Trend 2: toename in leercontent gericht op gezondheid en welzijn

Cornerstone Content Anytime constateerde 1,4 keer meer vraag naar zelfsturende leercontent op het gebied van gezondheid in 2022 ten opzichte van 2021. Voorbeelden zijn yoga op de werkvloer, meditatie onder leiding van een instructeur, voeding en slaaptips.

Mensen bepalen zelf grotendeels wat ze consumeren en dat betekent dat bedrijven deze content moeten aanbieden om hun werknemers gezond en tevreden te houden. Dit kan invloed hebben op het aantal ziektedagen dat mensen opnemen, de retentie van werknemers en de NPS-score (net promoter score) van werknemers.

Trend 3: milieu, maatschappij en bestuur: toename in leercontent op het gebied van duurzaamheid

Cornerstone Content Anytime constateerde een toename van 100% in de vraag naar leercontent op het gebied van bedrijfsverantwoordelijkheid/-duurzaamheid en duurzaamheid op de werkplek in 2022 vergeleken met 2021. Dat laat zien dat organisaties zich steeds meer bewust zijn van de impact van hun activiteiten en beslissingen op het milieu.

Let wel dat de vraag naar zelfsturende leercontent op het gebied van bedrijfsverantwoordelijkheid/-duurzaamheid en duurzaamheid op de werkplek de komende jaren waarschijnlijk groter zal worden dan andere leerprioriteiten.

Het is tijd om de leercontent te veranderen

Als bedrijven in leercontent op die drie gebieden investeren, kunnen ze hun personeelsbehoud, productiviteit en bedrijfsresultaat verbeteren. Het is belangrijk dat werkgevers op de hoogte blijven van deze trends en hun leercontent aanpassen om aan de veranderende behoeften van hun werknemers te voldoen.

We bespreken alles uitgebreid in het Trendrapport EMEA voor 2023 van Cornerstone. Dit rapport geeft nauwgezette en uitgebreide inzichten in trends op het gebied van mensen en werkplekken die de toekomst zullen vormen, en is onmisbaar voor vooruitstrevende organisaties om zich op die toekomst voor te bereiden.

U kunt het volledige Trendrapport EMEA voor 2023 van Cornerstone “Trends op het gebied van mensen en werkplekken voor het komende jaarhier lezen.

Risorse correlate

Vuoi continuare a imparare? Scopri i nostri prodotti, le storie dei clienti e gli ultimi approfondimenti del settore.

Cornerstone HR

Scheda tecnica

Cornerstone HR

Centralizzando la gestione dei registri delle risorse umane e favorendo una connessione fluida tra i dati, Cornerstone HR migliora l'esperienza complessiva dei tuoi dipendenti e rivoluziona la capacità delle organizzazioni di amministrare i dati sulle persone attraverso una piattaforma di gestione dei talenti.

Prenota un incontro

Parla con un esperto di Cornerstone per stabilire come possiamo aiutarti riguardo alle esigenze specifiche di gestione del personale della tua organizzazione.

© Cornerstone 2024
Note legali