BBVA samarbetar med Cornerstone för ökat strategiskt och innovativt lärande för sina medarbetare

September 7, 2022

Den globala bank- och finansgruppen BBVA använder Cornerstone Learning, Cornerstone Content Anytime och Cornerstone Performance för att ge sina medarbetare den bästa upplevelsen inom lärande och utveckling.

STOCKHOLM, Sverige - 7 September 2022 – Cornerstone OnDemand, Inc., global ledare inom anpassningsbara HR-lösningar, meddelar idag att BBVA, en ledande global bank- och finansgrupp, använder Cornerstones verktyg för att utveckla sina strategier inom medarbetarutveckling. De nyttjar även Cornerstones lösningar för att hantera ett antal talangområden, inklusive rekrytering, utvärdering, lärande och intern rörlighet.

För mer än tio år sedan påbörjade BBVA en digital transformation, som accelererat de senaste åren som ett resultat av pandemin. De nya arbetsroller och kompetenser som behövdes för att säkra en framgångsrik transformation av affärsverksamheten, utgjorde en stor utmaning och ställde krav på agila sätt att hantera situationen ur ett talangutvecklings-perspektiv. BBVA insåg att en av de avgörande faktorerna var att snabba på och modernisera sin strategi för lärande och utveckling av arbetsstyrkan. Det ledde till att organisationen skapade flera innovativa talangprojekt, där alla hade som mål att ge medarbetare enkelt tillgängliga och individanpassade verktyg för lärande och utveckling.

“Medarbetarna utgör ryggraden i alla framgångsrika företag,” säger José María Monge, BBVAs globalt ansvarige för talanglösningar samt ansvarig för talang och kultur i Sydamerika. “Det är därför en prioritet att investera i deras lärande och utveckling. Cornerstone har gett oss möjlighet att skapa ett ekosystem med sammanhängande verktyg som hjälper oss hitta, behålla och utveckla de bästa talangerna i vår organisation, på ett mer agilt sätt, anpassat efter de behov vi har.”

Några av BBVAs mest framgångsrika projekt hittills inkluderar:

B-pollettmodellen

Det här initiativet använder spelifiering för att göra upplevelsen av online-lärande mer spännande, interaktivt och underhållande. Initiativet har lett till ökat användande av lärandeplattformen och har samtidigt uppmuntrat medarbetare att fortsätta delta i utbildning och utvecklingsaktiviteter. Initiativet hanteras via Cornerstones e-handelslösning, där varje avslutad kurs ger ett visst antal B-polletter. Ju fler polletter medarbetaren samlar desto större möjligheter får de att ta del av mer avancerat lärande, inklusive mastersutbildning.

Eftersom ett företags kompetens finns hos medarbetarna, går det också att tjäna in polletter genom att lära ut till kollegor. B-pollettmodellen uppmuntrar mer erfarna medarbetare att dela med sig av sin kunskap till kollegor, vilket ökar kompetensdelning och leder till ökad expertis på gruppnivå.

“B-polletterna har gett våra medarbetare tillgång till allt utbildningsinnehåll som intresserar dem, oavsett om det finns online, virtuellt eller fysiskt. Det har dessutom lett till stora fördelar för banken, eftersom vi kan belöna beteenden som är kopplade till vår strategi, stimulera lärande och skapa en kultur präglad av tillväxt och utveckling.” säger José María Monge.

Lägerprojektet

The Camp (Lägret) är ett initiativ skapat av BBVA och drivet via Cornerstone. Projektet är utvecklat för att öka tempot i medarbetarnas vidareutveckling. BBVA började med att identifiera 14 nyckelkompetenser. Därefter skapade de ett utbildningsprogram med tre nivåer av specialisering. För att motivera medarbetarna att gå igenom programmet, införde de spelet The Camp, där varje specialiseringsnivå utgör en expedition. Varje medarbetare är en deltagare på expeditionen, och de kan antingen vara en vandrare, en bergsklättrings-novis eller avancerad bergsklättrare, beroende på hur långt de hunnit på sin expedition. Spelet nås också via Cornerstones plattform eftersom båda lösningarna hänger samman.

Återkoppling och utvärdering

Utvärderingen av BBVAs medarbetare sker kontinuerligt i en process som kulminerar i en årlig 360-graders utvärdering. Den omfattar omdömen från chefer, kollegor, samarbetspartners, samt kollegor från andra delar av verksamheten där medarbetaren kan ha jobbat. BBVAs integrerade Cornerstones utvärderingsverktyg med Google Cloud för att maximera effektiviteten i datakonsolideringsprocessen och i analys av resultaten, samtidigt som man stödjer kalibreringen av arbetsflöden och de individuellt skapade planerna för lärande och utveckling.

“Vår största tillfredsställelse på Cornerstone, är när våra kunder tar våra lösningar och skapar innovativa strategier som gynnar talanger,” säger Marc Altimiras, AVP Cornerstone South. “BBVA har visat fantastiskt initiativ och stor kreativitet genom att anpassa våra verktyg efter de egna medarbetarnas specifika behov av lärande och utveckling. Vi ser fram emot att fortsätta expandera vårt partnerskap och hjälpa BBVA växa,” avslutar han.

Om BBVA

BBVA är en kundcentrerad global bank- och finansgrupp grundad 1857. Gruppen har en starkt ledande position på den spanska marknaden, är den största finansiella institutionen i Mexiko och har ledande franchiseföretag i Sydamerika. Den är även största aktieägare i Turkiets Garanti BBVA och har investering i bankverksamhet i USA. Gruppens mission är att erbjuda möjligheter för alla, baserat på kundens behov: erbjuda de bästa lösningarna och hjälpa dem fatta de bästa finansiella besluten, genom en enkel och bekväm kundupplevelse. Institutionen är grundad i viktiga värderingar: Kunden kommer först, vi tänker stort och vi är ett team. Verksamhetens ansvarskännande bankmodell aspirerar till att åstadkomma ett mer inklusiv och hållbart samhälle.

Om Cornerstone

Cornerstone utvecklar framtidens personal med hjälp av anpassningsbara HR-lösningar som kombinerar teknologi, data och innehåll och som inspirerar en arbetsmiljö präglad av utveckling, flexibilitet och framgång för alla. Den AI-drivna plattformen är utvecklad för en modern arbetsstyrka med upplevelse i centrum och med fokus på framtidens kompetenser. Plattformen hjälper organisationer modernisera sitt lärande och sin utveckling, gör så att de kan leverera det mest relevanta innehållet oavsett var det finns, snabba på talang- och karriärrörligheten och etablera kompetens som språket för att beskriva framgång i affärsverksamheten. Cornerstone servar över 7 000 kunder med 90 miljoner användare. Lösningarna finns i 180 länder och på 50 språk. Mer information hittar du på www.csod.com.

Mediekontakt

Helena Liden, JustPR

0702 651195

EMEA

Susan Hilliar

Cornerstone

Phone: +44(0)7767884556

© Cornerstone 2024
Legal