Ny undersökning visar på ett stort behov av tydliga utvecklingsmöjligheter för att ge mer engagerade och lojala medarbetare

April 12, 2023

2023 års forskningsrapport från Cornerstone och Lighthouse Research visar hur teknik, kultur och ledarskap kan sätta fart på högimpakts-personalrörligheten

LONDON, Storbritannien – 12 april 2023. Cornerstone OnDemand Inc., ledande inom rekryteringslösningar, presenterade idag resultaten från 2023 års globala undersökning som fokuserar på trender inom personalrörlighet och lyfter den stora efterfrågan på synlighet och tillgång till interna karriärutvecklingsmöjligheter. Rapporten "Klara, färdiga, väx: Byggstenarna för högimpakts-personalrörlighet", som tagits fram i samarbete med Cornerstone People Research Lab och Lighthouse Research & Advisory, fokuserar på intern karriärrörlighet och lyfter teknikens roll inom medarbetarutveckling i dagens ständigt föränderliga talanglandskap.

2023 års undersökning granskade hur 1 060 arbetsgivare och 1 000 anställda i Europa, Nordamerika och Asien ser på vikten av karriärrörlighet och interna utvecklingsmöjligheter. Det framgick tydligt att livslångt engagemang till en och samma arbetsgivare är ett minne blott. Idag vill medarbetare istället utvecklas, bli starkare och växa inom sitt nuvarande företag. Dagens arbetsstyrka efterfrågar talangutveckling och intern rörlighet, vilket bidrar till ökat engagemang och ökad lojalitet.

Viktiga slutsatser för EMEA:

  • Enligt utbildningsansvariga får arbetsstyrkan i EMEA främst insyn i vilka interna utvecklingsmöjligheter som finns via samtal med chefer.
  • 51 procent av anställda i EMEA anser att företaget stödjer deras kompetensutveckling bäst genom att ge dem möjligheter att utvecklas, bli starkare och växa.
  • Mer än en tredjedel (33 %) av organisationerna i EMEA säger att deras anställda har insyn i karriärmöjligheter via någon form av teknik.

Teknik för karriärrörlighet främjar lojala medarbetare

Undersökningen visar vilken oerhört positiv effekt tillgången till teknik för karriärrörlighet har på medarbetarnas upplevelse. 73 % av de anställda världen över vill veta vilka karriärmöjligheter som finns inom organisationen, och anställda som har tillgång till teknik för att själva utforska möjliga karriärvägar är hälften så benägna att fundera på att säga upp sig. De är dessutom 2,5 gånger mer benägna att ange att deras företag är på väg i en positiv riktning.

"Teknik för intern personalrörlighet är på många sätt fortfarande ett nytt koncept, men att det uppfyller både organisationens och medarbetarnas behov är tydligt", säger Ben Eubanks, chefsanalytiker och forskningschef på Lighthouse Research & Advisory. "Landskapet för talanger fortsätter att utvecklas, vilket innebär att arbetsgivare behöver ha ett system för att attrahera, motivera och behålla högpresterande talanger. Med ett sådant system har arbetsgivarna möjlighet att skapa en arbetsstyrka som leder sin egen utveckling och som är mer benägen att växa inom organisationen, och medarbetarna kan själva styra sin framtida karriär. Alla vinner på det."

Högpresterande organisationer prioriterar medarbetarutveckling

Rapporten visade på intressanta kopplingar mellan medarbetarnas känsla av gemenskap, deras utveckling och relationen mellan medarbetare och chef. Medarbetare som känner stor gemenskap inom organisationen är mer intresserade av allt slags lärande – inom sin nuvarande roll, sitt framtida jobb, och till och med kopplat till personliga intressen som inte är jobbrelaterade – medan medarbetare som känner liten gemenskap är två gånger mer benägna att ange att de inte skulle överväga andra karriärmöjligheter inom företaget.

Chefen spelar en viktig roll för att medarbetarna ska trivas på jobbet. Detta får stöd i forskningen, som visar att medarbetare som känner stor gemenskap är 190 procent mer benägna att ange att deras chef stödjer dem i deras karriärutveckling. Medarbetare som satt låga poäng på gemenskap på arbetsplatsen är däremot sex gånger mer benägna att ange att de inte vet om deras chef eller arbetsgivare känner till deras kompetenser.

"För att personalrörlighet ska bidra med strategiskt mervärde till en organisation måste tre viktiga komponenter finnas på plats: en stöttande chef, en stark företagskultur och högkvalitativa verktyg för att utforska karriärvägar. Personalrörlighet har en avgörande betydelse i dagens affärsliv, eftersom det skapar tillhörighet bland de anställda och ger dem möjligheten att känna sig uppskattade och känna gemenskap. Stark gemenskap ger även högpresterande medarbetare – alla vinner på det", säger Vincent Belliveau, internationell chef på Cornerstone.

Medarbetarnas intresse för utvecklingsmöjligheter sträcker sig över olika demografiska grupper

Rapporten visade att intresset för att utforska nya projekt och att stärka sina befintliga kompetenser inte är begränsat till en specifik medarbetargrupp. Olika medarbetargrupper visar upp stora interna variationer, och undersökningen jämförde olika resultat baserat på faktorer som kön, ålder och organisationsstorlek. Detta visar att det finns ett växande behov att ta tillvara på medarbetarnas potential på individnivå. Resultaten visar bland annat att:

  • kvinnor var ungefär 33 % mer villiga än män att utforska projekt som hjälper dem att lära sig nya eller andra kompetenser.
  • personer under 45 är ungefär 50 % mer benägna än de över 45 att utforska projekt som utvecklar nya kontakter och mentorer.
  • medarbetare i större organisationer (mer än 1 000 anställda) prioriterar projekt som gör att de får utforska andra interna möjligheter utan att riskera sin nuvarande position.

Teknik möjliggör en ny rekryteringsupplevelse

Rapporten "Klara, färdiga, väx: Byggstenarna för högimpakts-personalrörlighet" understryker hur viktig tekniken är för att hantera företagets karriärutvecklingsstrategi – den främjar såväl organisationen som de anställda och hur nöjda de är i sin karriär. En viktig slutsats från årets undersökning är att medarbetarna i stor utsträckning föredrar att använda tekniska tjänster för att utforska möjliga karriärvägar framför samtal med chefen. Undersökningen visar att 80 % av medarbetarna föredrar att använda tekniska tjänster för att själva utforska interna karriärmöjligheter framför samtal med chefen. Medarbetare som har tillgång till teknik för att själva utforska sina möjligheter till karriärrörlighet är dessutom 50 procent mindre benägna att planera att säga upp sig jämfört med de som inte har någon insyn.

"Resultaten från 2023 års undersökning är tydliga och visar att medarbetarna vill växa och utvecklas, och få insyn i möjliga karriärvägar. I takt med att tekniken och verktygen blir smartare och mer sammanlänkade får chefen en annan roll i medarbetarutvecklingen och AI kan anpassa enskilda anställdas karriärambitioner till företagets mål, vilket ger stor effekt på resultatet", säger Belliveau.

"Organisationer som vill behålla sin konkurrenskraft måste vara villiga att satsa på de anställdas karriärrörlighet. I takt med att tekniken och verktygen blir smartare och mer sammanlänkade får chefen en annan roll i medarbetarutvecklingen och AI kan anpassa enskilda anställdas karriärambitioner till företagets mål."

Ladda ner Cornerstones och Lighthouses rapport om personalrörlighet inom EMEA här.

Om Cornerstone

Cornerstone stödjer en personalstyrka som är redo för framtiden med nästa generations Talent Experience Platform. Den är utformad för att förena teknik, data och innehåll samt inspirera till en arbetsmiljö med tillväxt, flexibilitet och framgång för alla. Vi erbjuder en AI-driven, kompetensutvecklande och upplevelsebaserad plattform med öppen arkitektur som är neutral och kan skalas upp och ner. Den hjälper organisationer att modernisera inlärnings- och utvecklingsupplevelsen, leverera det mest relevanta innehållet var man än befinner sig, öka takten för talang- och karriärrörlighet och etablera kompetens som det universella språket för tillväxt och framgång inom hela företaget. Cornerstone har över 7 000 kunder och 100 miljoner användare, finns i 180 länder och på 50 språk. Läs mer på https://www.cornerstoneondemand.com/se/.

Presskontakter

Susan Hilliar, Cornerstone OnDemand

Phone: +44(0)7767884556

shilliar@csod.com


Rebecca Graham, Firefly Communications

Rebecca.graham@fireflycomms.com

© Cornerstone 2024
Legal