Blogbeitrag

Lösningar för HR-chefer: Svar på 5 farhågor om AI

Cornerstone Editors

Att utnyttja AI för att effektivisera HR är inget nytt koncept. Tekniken används ofta för att få insikter i medarbetarprestationer och identifiera utvecklingstrender som beslutsunderlag för chefer och ledare. Här på Cornerstone har vi egen betydande erfarenhet av AI som drivkraft bakom ett antal av våra flaggskeppsprodukter – t.ex. Skills Graph och Opportunity Marketplace. Med vår AI-tekniK hjälper vi organisationer att koppla relevant innehåll och lärande, kompetensutveckling, gig-jobb, projektarbete och mycket mer till rätt medarbetare.

Men med introduktionen av Generativ AI förändras perspektiven på den här tekniken. AI utvecklas med en aldrig tidigare skådad hastighet och organisationer känner av pressen att implementera AI ännu mer i alla delar av verksamheten – och det gäller också HR-avdelningen. Den snabba utvecklingen har skapat oro även bland HR-ansvariga som länge har använt tekniken och vet vilka fördelar den erbjuder.

Låt oss titta närmare på fem av de största farhågorna som HR-chefer brottas med.

Hur minskar jag medarbetarnas oro över att AI är ett hot mot deras jobb?

Varje dag läser vi sensationella rubriker att AI snart tar över jobben så det är naturligt att många medarbetare känner sig oroliga. Som läget ser ut behöver HR-chefer försöka implementera AI på ett balanserat sätt. Människor kommer alltid att ha en viktig roll på arbetsplatsen och därför ska AI introduceras så att tekniken kompletterar medarbetarnas kunskaper och färdigheter hellre än att ersätta dem.

Då är det avgörande att kunna skapa förtroende och erbjuda utbildning om hur tekniken i stället kan vara en hjälp för medarbetarna. Hur HR-ledare kommunicerar om AI kommer att ha väldigt stor betydelse, och samtal kring implementeringen måste fokusera på förbättring, inte utbyte. Processen med att kunna lita på och arbeta tillsammans med AI förankras inte över en natt för alla medarbetare och HR-ledare behöver ha en strategi på plats för att stegvis och på ett empatiskt sätt införa tekniken. Medarbetarna blir oftast mer positivt inställda när de förstår att AI gör det möjligt för dem att fokusera på de mer strategiska och kreativa aspekterna av jobbet.

Etiska frågor om AI, t.ex. bias, oroar mig. Hur hanterar jag det?

Både HR-ansvariga och medarbetare känner oro över att AI-algoritmer och -modeller kan tänkas föra med sig bias från de dataunderlag de lär sig av. Det finns en oro för att det kan leda till orättvisor och diskriminering av medarbetare inom olika områden, t.ex. vid rekrytering, prestationsutvärdering och andra beslutsprocesser.

Det är därför oerhört viktigt att vara medveten om att AI, på samma sätt som människor, är mottagligt för bias och felaktigheter. Lösningen är att försöka minimera risker för fel så mycket som möjligt. HR-ansvariga behöver därför arbeta nära tekniken hela tiden, ständigt ifrågasätta dess resultat och försöka upptäcka fel och bias. En annan åtgärd är partnersamarbete med en teknikleverantör som har stor erfarenhet av AI och starka dataset för att minimera etiska problem, t.ex. bias.

Kommer den snabba utveckling av AI att öka kompetensluckorna?

En global undersökning visar att 69 procent av deltagande chefer anser att det finns kompetensluckor i organisationen. Brist på digitala färdigheter anges som särskilt oroande – inte konstigt att en del HR-chefer fruktar att den snabba utvecklingen av AI kommer att förvärra läget.

Men - trots utmaningarna finns här också enorma möjligheter. Genom att utnyttja kraften hos AI går det faktiskt att synliggöra var det redan finns kompetens i organisationen. AI kan användas för att identifiera kompetensluckor, visa vilken kompetens som redan finns och vilka medarbetare som kan kompetensutveckla för att fylla behoven. Intresset för intern rörlighet är redan enormt. Cornerstone’s trendundersökning 2023 visar att 73 % av tillfrågade anställda vill veta mer om interna karriärmöjligheter, något som organisationer kan dra nytta av för att uppfylla kompetensbehoven.

Betyder användningen av mer AI att mina medarbetare börjar sakta ner och bli slarviga?

En del HR-chefer fruktar att införandet av mer AI kan leda till ett beroende av tekniken. En del ser en risk med att vissa medarbetare kommer att koppla ner, utveckla sig mindre, sluta tänka kritiskt och jobba mindre, istället för att utnyttja möjligheterna att bli mer kreativa och effektiva.

Här bör man vara medveten om några saker. Som redan nämnts är AI ännu inte perfekt – utan benäget att göra fel. Människor behöver fortfarande finnas med i bilden i flertalet arbetsuppgifter, alltså kommer anställda inte utan vidare att kunna stänga av och överlämna allt till AI. Dessutom kan AI faktiskt användas som ett verktyg för att koppla samman medarbetare med kompetensutveckling, relevant innehåll och lärande och därmed säkerställa fortsatt utveckling. Vid behov kan HR-ansvariga gå in och peppa medarbetare att använda AI för att hitta individuellt lärande som passar just dem och deras personliga intressen.

Kan införandet av mer AI förvärra problemet med att medarbetare kan känna sig isolerade, inte minst genom att så många fortfarande arbetar på distans?

En del HR-ansvariga och medarbetare oroar sig kanske för att ytterligare implementering av AI i en organisation kan leda till mindre interaktion mellan människor.När arbetsuppgifter snabbas upp och förbättras kanske det också minskar behovet att interagera för att få jobbet gjort?Rädslan är förståelig men återigen – det finns stora möjligheter att AI kan åstadkomma raka motsatsen!

Vi kan ta Cornerstone’s Opportunity Marketplace som exempel. Där har medarbetarna möjlighet att undersöka vägar till kompetensutveckling och lärande på egen hand, vilket är vad de helst vill – det har visat sig att medarbetare är till 80 procent mer benägna att föredra självbetjäningsteknik när det gäller att söka efter möjligheter till intern rörlighet. Ett sådant teknikstöd gör det faktiskt möjligt för chefer och ledare att ha en mer coachande och omhändertagande roll. När en stor del av det interna jobbsökandet överlämnas till medarbetaren själva, kan chefer och ledare stämma av hur fokuserade medarbetarna är på sina mål, hur de mår osv. Det här är bara ett exempel på hur AI kan fungera som stöd för mer meningsskapande mänskliga kontakter.

Säg ja till AI: Möjligheter till en balanserad och framgångsrik HR-strategi

Även om både HR-chefer och medarbetare kan känna viss rädsla inför AI så är det viktigt att fokusera på det överflöd av möjligheter som tekniken kan medföra.Med en balanserad strategi för implementering kan AI användas som ett stödverktyg som tar hänsyn till mänsklig kunskap och etiska överväganden.HR-chefer bör vara öppna för potentialen hos AI men också samtidigt vara beredda på att hantera utmaningarna på ett proaktivt sätt som gynnar medarbetarna och hela organisationen.

Läs mer om hur AI kan implementeras för att förbättra HR, här.

Ressourcen zu diesem Thema

Sie möchten noch mehr erfahren? Entdecken Sie unsere Produkte, Kundenberichte und aktuelle Brancheneinblicke.

KI im Bereich Learning: Rückblick auf 2023 und Ausblick auf die Trends 2024

Blogbeitrag

KI im Bereich Learning: Rückblick auf 2023 und Ausblick auf die Trends 2024

Für die KI war 2023 ein Jahr der großen Fortschritte, neuer Möglichkeiten und damit immenser Herausforderungen für die Arbeitswelt. Angesichts der weiterhin raschen Entwicklung der KI blickt man natürlich gern und fasziniert Richtung Zukunft. Doch vor dem Blick nach vorn macht ein Blick zurück Sinn – um zu verstehen und noch besser zu antizipieren. Wie hat sich die Technologie in den letzten zwölf Monaten entwickelt? Fragen wir die Expert:innen.

Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch

Sprechen Sie mit unseren Cornerstone-Expert:innen und erfahren Sie, wie wir Ihnen bei Ihren individuellen Anforderungen in puncto Personalmanagement helfen können.

© Cornerstone 2024
Impressum