Customer Story

Asahi Kasei Corporation: Vi bygger en lärandeplattform med stöd för självständigt lärande, tillväxt och karriärutveckling

Nonprofit page hero

48,897

Dipendenti

Manufacturing

Settore

2022

Cliente dal

Asahi Kasei, med basverksamhet inom syntetisk kemi och fiberutveckling, har fortsatt att anpassa sig efter förändrade behov genom en proaktiv utveckling av företagets affärsportfölj. Företaget, som firade 100-årsjubileum 2022, bygger nu en lärandeplattform för hela organisationen som gör det möjligt för medarbetarna att växa och utvecklas och där lärandet kan följas upp och anpassas efter individuella arbetsuppgifter och ambitionsnivåer.

Asahi Kasei utvecklar plattformen CLAP (Co-Learning Adventure Place) med hjälp av Cornerstone Learning. Med flexibel koppling till externt innehåll och användarrekommendationer skapas ett cirkulärt lärande inom företaget. Plattformen används nu för utbildning av nyanställda och snart kommer också kombinerade kurser med både internt och externt utbildningsinnehåll.

En ny HR-strategi för de kommande hundra åren

Asahi Kasei är ett av Japans ledande kemiföretag med integrerad verksamhet inom primärt tre affärsområden: materialutveckling, byggnation och medicinska produkter. Företaget, som grundades 1922, har vuxit tack vare en kontinuerlig utveckling av affärsportföljen och anpassning till omvärldens krav.

Verksamhetsmiljön har förändrats i grunden sedan starten för 100 år sedan och nu har företaget formulerat en ny ledningsplan på medellång sikt för 2024 med fokus på att fortsatt vara banbrytande inom innovativa lösningar också under de kommande hundra åren.

Företaget har identifierat "GNP (Green, Digital, and People) Transformation" som huvudtema för att stärka företagets ledningsgrund. Det innebär bland annat, förklarar Yuji Miki, Manager Human Resources and Organizational Development, att vi nu fokuserar på olika HR-policyer som en del i vår medarbetarutveckling.

"För att vi ska kunna anpassa oss och ligga steget före omvärldens krav på ständiga förändringar", säger han, "måste vi kunna behålla vår fria och öppna företagskultur som vi har värnat om under hela vår 100-åriga historia. Detsamma gäller våra värderingar, t.ex. integritet, förändring, kreativitet och livslång tillväxt som gör att varje medarbetare kan fortsätta utvecklas, liksom "medkreativitet" som skapar dynamik i sammansatta grupper. Två viktiga utgångspunkter för att få fram styrkor hos individer och team och koppla dem till resultat."

Implementering av en plattform för självständigt och fritt lärande

Ett exempel på satsningen på livslång tillväxt är utvecklingen av en gemensam lärandeplattform för hela företaget som lanserades i december 2021.

"Hittills har vi haft en enhetlig utbildning för alla befattningar", förklarar Miki. "Men med ökad karriärmedvetenhet följer också ett växande behov av praktiskt anpassad kunskap till varje affärsområde och individuella arbetsuppgifter. Så vi beslutade oss för att erbjuda den utbildning som efterfrågas och behövs för olika arbetsuppgifter och på så sätt tillgodose den enskilde medarbetarens behov och önskemål."

Asahi Kasei använde redan ett LMS (Learning Management System) från en japansk leverantör. Men "det befintliga systemet var bara avsett för internt innehåll och uppfyllde inte våra krav på den lärandeplattform som vi ville skapa", säger Seiji Kiriyama, Deputy Manager of the Advanced IT Search Group.

"Vi ville göra ‘lärande och utveckling på jobbet är roligt’ till normen för Asahi Kasei och har aktivt arbetat för det", fortsätter han. "För att åstadkomma det insåg vi att vi behövde uppfylla fem krav."

De fem kraven är:

  • API-integrationslösning för externt utbildningsinnehåll, t.ex. affärsutveckling, allmänna kurser och annat digitalt innehåll
  • Hanteringslösningar som gör det möjligt för enskilda medarbetare att själva följa upp utbildningsnivå och resultat
  • Kommunikationslösningar så att medarbetarna kan kommentera varandras framsteg och dela rekommenderat innehåll
  • Anpassningslösningar för att skapa unika användargränssnitt (UI) och användarupplevelser (UX) som skapar motivation hos medarbetarna
  • Support på flera språk och för våra kontor i olika länder, vilket är viktigt för företagets globala expansion

Optimering av Cornerstones UI och ekosystem

Efter att ha jämfört stora inhemska och utländska lösningar valde Asahi Kasei Cornerstone Learning.

"Plattformen integrerar aktivt avancerade funktioner t.ex. är det den enda plattformen som har stöd för Schoo, som vi ville använda för externt innehåll," förklarar Kiriyama. "Produktfilosofin med tonvikt på sådana externa samarbets- och kommunikationslösningar stämde också med våra önskemål. Plattformen har dessutom ett intuitivt användargränssnitt som är mycket enkelt att använda och anpassa."

Efter modifiering av plattformen så att den uppfyllde deras behov döpte de den till CLAP (Co-Learning Adventure Place).

"Vi ville att namnet skulle syfta på gemensamt lärande tillsammans med kollegor och uppmuntra till nya upptäckter så att våra medarbetare har möjlighet att växa ännu mer", säger Miki.

I mitten av december 2022 påbörjades en intern implementering av CLAP i samarbete med Schoo för hantering av externt innehåll.

Öka medarbetarnas lärande så mycket som möjligt

Asahi Kasei började använda CLAP för cirka 20 000 medarbetare i Japan och planerar att utöka programmet i etapper inom kort. CLAP har fått ett snabbt genomslag tack vare företagets satsningar, t.ex. genom UI och UX som ökar motivationen för lärande, ett nytt månadsbrev och uppföljning av befintliga utbildningsprogram med nytt innehåll.

På tre och en halv månad nådde antalet inloggningar till CLAP 1 procent och antalet registreringar på Schoo hela 43,3 procent.

"Vi ser en bra initial respons. 4,3 procent av användarna har genomfört minst en kurs på CLAP,” kommenterar Miki.

Kiriyama, som nu själv använder CLAP, säger att hans egen motivation har ökat betydligt.

"Jag är glad att företaget erbjuder en miljö där jag kan lära mig så mycket jag själv vill", säger han. "Jag använder CLAP både när jag pendlar till jobbet och på fritiden. Om jag blir intresserad av en sak söker jag fram relaterat innehåll på CLAP så att jag kan lära mig mer, snabbt och systematiskt. Innehållsrekommendationerna har också hjälpt mig att få upp ögonen för nya områden som jag inte ens visste fanns.”

Miki kommenterar att, förutom individuellt lärande, uppstår allt fler frivilliga studiecirklar i de olika organisationerna vilket överträffar förväntningarna.

"På ett av koncernens företag har medarbetarna spontant börjat tipsa varandra om nya intressanta områden att lära mer om", berättar han. Det finns många fler liknande aktiviteter och det verkar som om ledorden i CLAP har fått en större acceptans än vad vi hade förväntat oss."

Användning av CLAP för utbildning av nya medarbetare och intern certifiering

Sedan april 2023 genomförs även utbildning för nya medarbetare med CLAP. Istället för ett och samma program för alla kan medarbetarna nu välja utbildningsinnehåll anpassat till varje medarbetares ambitionsnivå.

"Nya medarbetare uppmanas att välja den utbildning som bäst passar deras ambitioner och använda CLAP för att lära mer," säger Miki. "Dessutom har vi gemensamma workshops varje vecka för varje kurs. Vi har börjat genomföra de här aktiviteterna i två omgångar, från juni till september och från november till februari följande år, så att våra medarbetare hela tiden kan fortsätta lära av varandra.”

Vi använder externt innehåll för ett vidare lärande och internt innehåll för de kunskaper som är specifika för Asahi Kasei. Förberedelser pågår för att förbättra det interna innehållet så att vi kan erbjuda utbildningar i CLAP som är nödvändiga för olika arbetsuppgifter och att kombinera både internt och externt utbildningsinnehåll i framtiden.

Vi funderar också på att använda Cornerstones funktion för kursdiplom efter genomförd utbildning som ett led i vår talanghantering", säger Miki, som också hoppas kunna använda Cornerstones kompetensfunktion i framtiden.

"Ett av våra koncernbolag har definierat de nyckelfärdigheter som krävs för strategisk utveckling och kompetensfunktionen kommer att göra det möjligt för oss att koppla dessa färdigheter till utbildningarna på CLAP", fortsätter han. Det kommer att göra det möjligt för oss att koppla ihop affärsstrategi och utveckling av humankapital på ett snyggt sätt. Det finns många utmaningar här men vi skulle vilja gå vidare i CLAP med den här målsättningen.”

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cornerstone Learning Fundamentals

Datasheet

Cornerstone Learning Fundamentals

Learning has never been more critical to an organization’s success. You need to deploy and track required training, upskill your people to meet emerging business needs, and provide growth opportunities to retain your high performers. But you also need an all-in-one, easy to administer, and quick-to-deploy solution that fits your mid-sized organization.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal